Vad är cancer?

Cancer är inte en sjukdom. Det är samlingsnamnet på cirka 200 olika sjukdomar. Cancer kan uppstå i nästan alla de cirka 200 olika celltyper som vi har i kroppen.

Granskad av: Jan Zedenius, professor i kirurgi, Karolinska universitetssjukhuset

Fakta

 • Det kan ta 20 år eller mer från den första sjuka cellen tills en tumör upptäcks.
 • Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor.
 • Prostatacancer är den vanligaste cancerform bland män.

Cancer innebär att den perfekta balansen i en cell rubbas. En tidigare frisk cell börjar uppföra sig fel. Den vet inte när det är dags att sluta dela sig.

De nya cellerna – cancercellerna – sköter inte sina uppgifter som de ska. De fortsätter att dela sig ohämmat.

Fler och fler cancerceller bildas. Och efter en tid har de blivit till en liten klump av celler.

Den här klumpen kallas för tumör. Den får sin näring via egna nybildade blodkärl. Tumören fortsätter att växa. Till slut är den så stor att man kan se eller känna den.

Symtom på cancer

Symtom på cancer kan vara

 • en knöl i bröstet eller på andra ställen på kroppen.
 • sår som inte läker
 • onormala blödningar
 • hosta eller heshet som inte ger med sig
 • svårigheter att svälja
 • ändrade avföringsvanor eller problem att kissa
 • nytt eller förändrat födelsemärke.

Har du något av de här symtomen kan det vara misstänkt cancer och du bör därför kontrolleras av läkare.

Cancer utvecklas under lång tid. Det kan ta 20 år eller mer från den första sjuka cellen tills en tumör upptäcks. Därför dröjer det ofta länge innan man får några symtom.

Läs mer om symtom och sjukdomstecken

Vad kännetecknar en cancercell?

Kännetecknande för en cancercell är att den

 • har en oförmåga att dö (som många celler normalt ska göra)
 • har förmåga att dela sig i oändlighet
 • stimulerar sin egen tillväxt
 • är okänslig för utifrån kommande signaler att sluta växa
 • stimulerar tillväxten av blodkärl i och till tumören
 • har i de flesta fall förmåga att via blod och lymfa sprida sig till andra organ än det där den uppstått (metastasering).

Dessa egenskaper är olika framträdande i olika cancerformer.

De varierar också påtagligt mellan patienter med samma cancerform, vilket förklarar en mycket varierande prognos vid cancer.

Vad kännetecknar en cancercell och hur skiljer den sig från andra celler? Det kan du se i vår film.

Hur fungerar normal celldelning?

När en frisk cell blir gammal och dör, ersätts den strax med en ny precis likadan cell som utför samma viktiga arbete.

I kroppen bildas ständigt nya celler. Det sker genom att cellerna delar sig.

Den normala celldelningen är mycket noggrant kontrollerad av speciella gener inne i cellens kärna.

I varenda cell finns över 20 000 gener, vilka regleras helt olika beroende på celltyp.

Några av generna har till uppgift att ge signaler till cellen när den ska börja dela sig. Andra ger signaler när det är dags att stoppa celldelningen.

På så sätt styrs exempelvis läkningen av ett sår.

Hudcellerna som omger såret får en signal om att bilda nya celler ända tills såret är färdigläkt. Då stoppas celldelningen.

Forskarna vet i dag mycket om de gener som styr den normala celldelningen.

Celldelningen är snabbast i magens och tarmens slemhinnor och i benmärgen.

Vad är cancer?

Normala celler

När en cell blir gammal och dör, ersätts den strax med en ny, precis likadan cell. Den nya cellen utför samma viktiga arbete som den gamla. I kroppen bildas hela tiden nya celler. Det sker genom att cellerna delar sig.

Cancerceller

En cancercell vet inte när det är dags att sluta dela sig. De nya cellerna sköter inte sina uppdrag som de ska. De fortsätter att dela sig. Fler och fler cancerceller bildas och skapar en klump eller knöl. Den klumpen kallas tumör. Läs mer om vad cancer är

Metastaser

Cancerceller kan förändra sin identitet och få egenskaper som gör att de sprider sig från den ursprungliga tumören och bildar metastaser på andra platser. En tumörcell i huden kan till exempel spridas till levern. Metastasering är en komplex process i flera steg. Läs mer om metastaser

Miljarder små celler

Varje kropp har olika organ som består av miljarder små celler. Man har hudceller, muskelceller, njurceller, leverceller och många andra slags celler.

Cellerna har olika uppgifter:

 • Blodcellerna fraktar syre till kroppens olika delar och skyddar mot infektioner.
 • Cellerna i magen och tarmarna tar hand om matsmältningen.
 • Cellerna i njurarna renar blodet och så vidare.

Godartade och elakartade tumörer

Godartade tumörer kan bli stora, men de har inte samma förmåga som elakartade tumörer att växa igenom andra vävnader.

De kan heller inte sprida sig till andra organ i kroppen.

Man talar om godartade (benigna) och elakartade (maligna) tumörer. 

Läs mer om godartad och elakartad tumör

Cancer är många sjukdomar

Cancer är inte en enda sjukdom utan en hel rad olika sjukdomar. Vilken sorts cancer som utvecklas beror på den typ av cell som tumören har kommit ifrån.

Cancer kan uppstå i nästan alla de cirka 200 olika celltyper som vi har i kroppen.

En cancer som utvecklats i en bröstcell kallar vi för bröstcancer, cancer som börjat i lungan kallas för lungcancer och cancer som startat i en levercell benämns levercancer.

Leukemi, blodcancer, är en speciell form av cancer. De canceromvandlade blodcellerna bildar oftast ingen klump, utan flyter omkring fritt på samma sätt som de normala blodcellerna.

Men som andra cancerceller breder de ut sig på de friska cellernas bekostnad och kan inte sköta de uppgifter en normal cell gör.

Vart kan jag vända mig?

Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller skicka ett mejl till Cancerlinjen


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.