När man pratar om skelettcancer menar man oftast skelettsarkom. Så kallad primär skelettcancer. Men vanligare är att man får cancer i skelettet till följd av metastaser. 

Fakta

  • Höjda kalkhalter i blodet är symtom på mestastaser i skelettet.
  • Sarkom är cancer i kroppens stödjevävnader t ex skelett, brosk, bindväv, muskler.
  • Den vanligaste formen av sarkom i skelettet kallas osteosarkom

Vad är skelettcancer?

Tumörer i skelettet kan ha olika ursprung. De kan uppkomma primärt i skelettet, så kallade sarkom. Eller vara en spridning av en annan cancersjukdom i kroppen till skelettet, så kallade metastaser.

Det är relativt få människor som drabbas av sarkom i skelettet. Vanligtvis när man pratar om skelettcancer visar det sig nästan alltid att det handlar om metastaser från någon annan cancerform.

Illustration skelettet, skelettcancer
Sarkom i skelettet vid skelettcancer. Illustration: Thomas Krebs

Symtom skelettcancer (metastaser)

De vanligaste symtomen vid metastaser i skelettet är:

  • Smärta
  • Svaghet i till exempel ett ben
  • Höjda kalkhalter i blodet

De höga kalkhalterna i blodet beror på att skelettet urkalkas. De kan orsaka sjukdomskänsla, trötthet, förstoppning och stark törst.

Mycket höga kalkhalter kan leda till irritation, förvirring och ytterst medvetslöshet.

Urkalkningen leder till att benets normala uppbyggnad förstörs. Det ökar risken för att en fraktur ska uppstå.

Det finns effektiva läkemedel mot höga kalkhalter i blodet, och dessa läkemedel kan också påverka själva metastaserna i gynnsam riktning.

Undersökningar

En vanlig metod att undersöka om det finns metastaser i skelettet är skintigrafi

Även datortomografi, magnetkamera och PET kan användas för att upptäcka metastaser i skelettet.

Behandlingar

Cytostatika, strålbehandling eller radioaktiva isotoper kan ges för att lindra smärta vid skelettmetastaser.

De kan behöva kompletteras med annan smärtbehandling med smärtstillande läkemedel.

Läs mer om metastaser

Med din hjälp kan vi besegra skelettcancer

Stöd cancerforskningen

Symtom skelettcancer (primär tumör)

De vanligaste symtomen vid sarkom i skelettet är:

  • Rörelse- och belastningssmärtor
  • Smärtor eller värk
  • Trötthet, feber och blodbrist

Rörelse- och belastningssmärtor uppstår främst vid Osteosarkom (skelettsarkom). Smärta och värk är även vanligt vid kondrosarkom (brosksarkom).

Också vid Ewings sarkom är smärta ett vanligt första symtom liksom trötthet, feber och blodbrist.

Undersökningar

Det är främst datortomografi och magnetkamera som används. I vissa fall är den ena metoden bättre, i andra fall den andra.

Behandlingar

Vid sarkom är den främsta behandlingen att operera bort tumören. Operationen kombineras i princip alltid med cytostatikabehandling. Även strålbehandling har ofta god effekt vid denna tumörform.

Rehabilitering

Redan när du fått besked om att du har en cancersjukdom bör sjukvården sätta igång planeringen av din rehabilitering, så att du efter genomgången behandling kan leva ett så bra liv som möjligt, både kroppsligt och själsligt.

Din kontaktsjuksköterska har ansvar för att planera och samordna din rehabilitering.

Läs mer om rehabilitering

Läs mer om sarkom

Vart ska jag vända mig

Illustration av en sköterska och patient som håller om varandra.Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller mejla oss genom att klicka här

Hjälp oss besegra cancer snabbare

Valfritt belopp
Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.