Skelettcancer

Läs om symtom, behandling, orsak och prognos

Läs om symtom, behandling, orsak och prognos

Tumörer vid skelettcancer kan ha sitt ursprung i skelettet (sarkom) eller vara dottertumörer (metastaser) från en annan cancersjukdom i kroppen.

Fakta

  • Människans skelett består av mer än 200 ben med olika storlek och utseende.
  • I armarna och benen finns de långa rörbenen.
  • I händerna och fötterna finns små, oregelbundna ben.
  • Bäckenet, skulderbladen och skallen har platta ben

Många av benen i kroppen är förenade med varandra genom leder. Dessa gör att vi kan röra till exempel armar och ben i olika riktningar. För att hålla benen på plats och hålla ihop lederna finns ledband och senor.

Illustration av skelettet.
Sarkom i skelettet. Illustration: Thomas Krebs

Skelettcancer - olika ursprung

Tumörer i skelettet kan ha olika ursprung, de kan uppkomma primärt i skelettet, så kallade sarkom, eller vara en spridning av en annan cancersjukdom i kroppen till skelettet, så kallade metastaser.

Osteosarkom

Den vanligaste formen av sarkom i skelettet kallas osteosarkom. Den utgår från skelettceller liksom den ovanligare varianten, Ewings sarkom. Ewings sarkom kan även utvecklas i mjukdelar.

Skelettcancer symtom

Rörelse- och belastningssmärtor är det första symtomet på osteosarkom för de flesta patienter – de kan även känna en ömmande svullnad.

Nedan hittar du länkar till Cancerfondens information om sarkom respektive metastaser i skelettet.

Läs mer om sarkom

Läs mer om metastaser

Vart ska jag vända mig

Illustration av en sköterska och patient som håller om varandra.Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller mejla oss genom att klicka här