När man pratar om skelettcancer menar man oftast skelettsarkom. Så kallad primär skelettcancer. Men vanligare är att man får cancer i skelettet till följd av metastaser. 

Fakta

  • Höjda kalkhalter i blodet är symtom på mestastaser i skelettet.
  • Sarkom är cancer i kroppens stödjevävnader t ex skelett, brosk, bindväv, muskler.
  • Den vanligaste formen av sarkom i skelettet kallas osteosarkom

Vad är skelettcancer?

Tumörer i skelettet kan ha olika ursprung. De kan uppkomma primärt i skelettet, så kallade sarkom. Eller vara en spridning av en annan cancersjukdom i kroppen till skelettet, så kallade metastaser.

Det är relativt få människor som drabbas av sarkom i skelettet. Vanligtvis när man pratar om skelettcancer visar det sig nästan alltid att det handlar om metastaser från någon annan cancerform.

Illustration skelettet, skelettcancer
Människans skelett består av mer än 200 ben med olika storlek och utseende. Många av benen är förenade med varandra genom leder, som gör att vi kan röra armar och ben i olika riktningar. För att hålla benen på plats lederna ihop finns ledband och senor. Illustration: Thomas Krebs

Symtom skelettcancer (metastaser)

De vanligaste symtomen vid metastaser i skelettet är

  • smärta
  • svaghet i till exempel ett ben
  • höjda kalkhalter i blodet.

De höga kalkhalterna i blodet beror på att skelettet urkalkas. De kan orsaka sjukdomskänsla, trötthet, förstoppning och stark törst.

Mycket höga kalkhalter kan leda till irritation, förvirring och ytterst medvetslöshet.

Urkalkningen leder till att benets normala uppbyggnad förstörs. Det ökar risken för att en fraktur ska uppstå.

Det finns effektiva läkemedel mot höga kalkhalter i blodet, och dessa läkemedel kan också påverka själva metastaserna i gynnsam riktning.

Hur upptäcker man skelettcancer (metastaser)?

En vanlig metod att undersöka om det finns metastaser i skelettet är skintigrafi

Även datortomografi, magnetkamera och PET kan användas för att upptäcka metastaser i skelettet.

Hur behandlas skelettcancer (metastaser)?

Cytostatika, strålbehandling eller radioaktiva isotoper kan ges för att lindra smärta vid skelettmetastaser.

De kan behöva kompletteras med annan smärtbehandling med smärtstillande läkemedel.

Läs mer om metastaser

Symtom skelettcancer (primär tumör)

De vanligaste symtomen vid sarkom i skelettet är

  • rörelse- och belastningssmärtor
  • smärtor eller värk
  • trötthet, feber och blodbrist.

Rörelse- och belastningssmärtor uppstår främst vid Osteosarkom (skelettsarkom). Smärta och värk är även vanligt vid kondrosarkom (brosksarkom).

Också vid Ewings sarkom är smärta ett vanligt första symtom liksom trötthet, feber och blodbrist.

Hur upptäcker man skelettcancer (primär tumör)?

Det är främst datortomografi och magnetkamera som används. I vissa fall är den ena metoden bättre, i andra fall den andra.

Hur behandlas skelettcancer (primär tumör)?

Vid sarkom är den främsta behandlingen att operera bort tumören. Operationen kombineras i princip alltid med cytostatikabehandling. Även strålbehandling har ofta god effekt vid denna tumörform.

Cancer behandlas i huvudsak på fyra olika sätt. Med operation, läkemedel, strålning och immunterapi. I den här filmen går vi igenom de olika metoderna.

Rehabilitering vid skelettcancer

Redan när du fått besked om att du har skelettcancer bör sjukvården sätta igång planeringen av din rehabilitering, så att du efter genomgången behandling kan leva ett så bra liv som möjligt, både kroppsligt och själsligt.

Din kontaktsjuksköterska har ansvar för att planera och samordna din rehabilitering.

Läs mer om cancerrehabilitering

Läs mer om sarkom

Vart kan jag vända mig

Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller skicka ett mejl till Cancerlinjen

Efter cancerbeskedet

Att få ett cancerbesked kan vara svårt. Det är vanligt att reagera med oro, nedstämdhet och känslor av overklighet. För många kan det vara skönt att dela sina tankar med andra eller få veta hur andra har hanterat känslorna.

Läs mer om känslomässigt stöd

Praktiska råd efter cancerbeskedet

Efter cancerbeskedet finns det också praktiska saker som måste tas om hand. Det kan handla om allt från sjukskrivning och ekonomi till hjälpmedel och rättigheter.

Få praktiska råd efter cancerbeskedet

Stöd till närstående

För de som är närstående till någon som är sjuk kan det vara skönt att lära sig mer om sjukdomen och få tips och råd på hur man kan stötta.

För dig som är närstående till någon med cancer

Hjälp oss besegra cancer snabbare

Valfritt belopp
Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.