Gliom

Gliom är den vanligaste formen av hjärntumör och drabbar omkring 500 personer om året i Sverige. Glioblastom är den mest aggressiva formen av gliom. 

Fakta

  • Ungefär 45 procent av alla hjärntumörer är ett gliom.
  • Ett vanligt symtom är epileptiska anfall
  • Diagnosen ställs bland annat med magnetkamera
Illustration av hjärntumör
Hjärnan består av tre delar: storhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen. Hjärnstammen sitter nederst och förbinder hjärnan med ryggmärgen. Illustration: Sunny Ahmed.

Vad är gliom?

Gliom är den vanligaste formen av hjärntumör. Den utgår från de celler som ligger runt nervcellerna som kallas för gliaceller. Gliacellerna skapar en skyddande och passande miljö för nervcellerna.

Ungefär 45 procent av alla hjärntumörer är ett gliom.

Symtom på gliom

De vanligaste första symtomen vid gliom är

  • epileptiska anfall
  • förlamningar
  • störningar på talet eller känseln
  • svårigheter att koordinera sina rörelser.

Det kan också förekomma psykiska symtom som

  • humörsvängningar
  • koncentrationssvårigheter
  • sämre konsekvenstänkande.

Huvudvärk är också vanligt vid gliom, men den förekommer sällan som ensamt första symtom.

Hur upptäcker man gliom?

Diagnosen ställs i första hand med hjälp av magnetkameraundersökning. Med PET-kamera går det ofta att se om tumören har låg eller hög grad. 

För att kunna avgöra typen av hjärntumör och exakt vilken grad den har behövs ett vävnadsprov. Vävnadsprovet tas under en operationen.

Biopsi görs om den som är sjuk är så dålig att hen inte klarar av en operation. Det görs också biopsi om tumören ligger så illa till att en operation inte går att genomföra.

Olika grader av gliom

WHO graderar gliom enligt en fyrgradig skala:

Grad 1 och 2

Gliom grad 1 och 2 växer långsamt och är mer avgränsade från vävnaden runt omkring.

Grad 3

Gliom grad 3 är mer elakartad än de två lägre stadierna och växer på ett aggressivt sätt.

Grad 4

Glioblastom är ett gliom grad 4 som växer snabbast av alla gliom. Den växer också diffust in i vävnaden runt omkring tumören.

Gliom grad 2-4 är cancer. Grad 3 och 4 räknas som höggradig cancer.

Vad är en hjärntumör?

Hjärntumörer kan vara godartade eller elakartade. Utöver de så kallade primära tumörerna finns det också hjärntumörer som är dottertumörer, metastaser, till cancer i andra delar av kroppen.

Du hittar mer information om undersökningar, behandlingar, orsaker och prognos på vår sida om hjärntumörer.

Läs mer om hjärntumörer

Vart kan jag vända mig?

Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller skicka ett mejl till Cancerlinjen

Så ska läkemedel nå fram till hjärnan

Christer Betsholtz är forskare inom glioblastom, en väldigt svårbehandlad och dödlig hjärntumör. Han vill förstå blod-hjärnbarriären eftersom han tror att läkemedlen fastnar där på väg mot tumören.

Efter cancerbeskedet

Att få ett cancerbesked kan vara svårt. Det är vanligt att reagera med oro, nedstämdhet och känslor av overklighet. För många kan det vara skönt att dela sina tankar med andra eller få veta hur andra har hanterat känslorna.

Läs mer om känslomässigt stöd

Praktiska råd efter cancerbeskedet

Efter cancerbeskedet finns det också praktiska saker som måste tas om hand. Det kan handla om allt från sjukskrivning och ekonomi till hjälpmedel och rättigheter.

Få praktiska råd efter cancerbeskedet

Stöd till närstående

För de som är närstående till någon som är sjuk kan det vara skönt att lära sig mer om sjukdomen och få tips och råd på hur man kan stötta.

För dig som är närstående till någon med cancer

Hjälp oss besegra cancer snabbare

Valfritt belopp
Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.