Godartad eller elakartad tumör?

Man talar om godartade (benigna) och elakartade (maligna) tumörer. Godartade tumörer kan ibland bli stora, men de har inte samma förmåga som de elakartade att växa igenom andra vävnader. De sprider sig inte heller till andra organ i kroppen.

En elakartad tumör (cancer) däremot har tappat respekten för omgivningen. Den växer in i andra vävnader och kommer så småningom i kontakt med blod- och lymfkärl.

Patient ligger på brits vid röntgenundersökning
Med hjälp av röntgen kan man ibland särskilja en godartad från en elakartad tumör. Foto: Olle Nordell

Elakartad (malign) tumör bildar metastaser

Om celler från en elakartad tumör lossnar, kan de följa med blodet eller lymfan till andra ställen i kroppen och bilda nya tumörer, så kallade metastaser (dottertumörer).

Ibland kan man bara genom en läkarundersökning avgöra om en tumör är godartad eller elakartad.

Vissa tumörer har ett typiskt sätt att växa på och man kan genom röntgen få en stark misstanke om att det rör sig om en cancer.

Vävnadsprov visar om tumören är elakartad eller godartad (benign)

Man kan ibland med hjälp av radiologi, röntgen, avgöra om en tumör är malign eller benign, men om det inte går får man gå vidare och ta ett vävnadsprov.

Via den histopatologiska undersökningen kan man få besked om cellerna är godartade eller elakartade.

Man tittar då bland annat på cellernas och cellkärnornas storlek, form, tillväxthastighet och egenskaper via olika färgningar för olika proteiner för att avgöra graden av avvikelse från det normala.

Exempel på godartade tumörer och utväxter

Adenom

Adenom är en godartad tumör i en körtel. Körtlar är organ som gör olika slags sekret som saliv, svett, hormoner eller enzymer som bryter ner maten i mag- tarmkanalen.

De adenom som utsöndrar stora mängder hormoner eller kan vara förstadier till cancer opereras i regel bort.

Aterom

Aterom är en godartad cysta som innehåller talg och kan bildas var som helst på kroppen. Det vanligaste är att den uppkommer där det växer hår, framför allt i hårbotten.

Den tas bort om den orsakar besvär.

Cysta

Cysta är en vätskefylld blåsa. De kan sitta i till exempel äggstockarna, brösten, levern eller njurarna. Cystor tas bort om de trycker på andra organ och/eller orsakar smärta eller om det inte går att utesluta cancer.

Fibroadenom

Fibroadenom är en godartad knöl i bröstets bindväv. Dessa kan uppstå när en del av bröstet växer snabbare än den omgivande vävnaden.

Man kan operera bort fibroadenomet om det blir stort och gör ont.

Fibrom

Fibrom är en godartad bindvävstumör. Den kan bildas var som helst på kroppen och kan se ut som en knöl, en upphöjning eller som ett utstående födelsemärke som har samma färg som den övriga huden.

Fibrom behöver sällan behandlas.

Födelsemärke

Födelsemärke eller leverfläck är en godartad tumör som kan bildas var som helst på kroppen.

Oftast är födelsemärken ofarliga, men de kan utvecklas till malignt melanom så därför bör du vara uppmärksam och uppsöka vård om du har födelsemärken som förändras.

Ganglion

Ganglion kallas också senknuta. Det är en upphöjning orsakad av vätska som bildats vid en led. Ganglier brukar försvinna av sig självt inom några veckor men kan behöva behandlas om de orsakar lokala besvär.    

Godartad prostataförstoring

Godartad prostataförstoring innebär att prostatan har vuxit i storlek, vilket är vanligt hos äldre män. Ibland kan detta orsaka besvär som behöver behandlas.

Symtomen är ofta de samma som vid prostatacancer och man behöver genomgå undersökningar för att se om tillväxten av prostatakörteln är god- eller elakartad.

Hemangiom

Hemangiom är en godartad tumör av blodkärl som kan uppstå inne i kroppen eller i huden. De ger oftast inga besvär och försvinner utan behandling.

Lipom

Lipom är en godartad fettknöl som kan uppkomma var som helst under huden. Fettknölar behöver inte behandlas, men kan opereras bort om de orsakar besvär.

Myom

Myom är en godartad muskelknuta i eller på livmodern. Dessa behandlas om de gör ont eller orsakar andra besvär.

Polyp

Polyp kan vara en godartad tumör eller en svullnad på grund av en inflammation. Polypen växer ut från huden eller slemhinnan som en knopp eller stjälk.

Polyper i tarmen brukar tas bort då de med tiden kan utvecklas till cancer.

Åldersvårtor

Åldersvårtor (seborroisk keratos, senil verruca)  är den vanligaste godartade tumören. De bildas oftast i ansiktet, på bröstet och på ryggen. De första åldersvårtorna kan komma redan i 30-årsåldern. De behöver oftast inte behandlas.

Bra att vara observant

Det är svårt att generellt svara på hur orolig man ska vara om man upptäcker en knöl och om en godartad tumör kan övergå till att bli elakartad.

Det är dock viktigt att man låter en läkare bedöma en nytillkommen knöl som man inte känner igen och som inte försvinner spontant inom ett par veckor, eller om en knöl tillväxer.

Man kan sällan själv avgöra om en tumör är godartad eller elakartad; det måste en expert avgöra.

De flesta godartade tumörer orsakar inga problem men man ska vara mer observant på andra, så att de inte tillväxer och utvecklas till cancer. 

Läs mer om godartade hudförändringar

Se bilder på godartade hudförändringar

Se bilder på hudcancer (malignt melanom)


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.