Godartad eller elakartad tumör?

Man talar om godartade (benigna) och elakartade (maligna) tumörer. Godartade tumörer kan bli stora, men de har inte samma förmåga som de elakartade att växa igenom andra vävnader. De kan heller inte sprida sig till andra organ i kroppen.

Patient ligger på brits vid röntgenundersökning
Med hjälp av röntgen kan man ibland särskilja en godartad från en elakartad tumör. Foto: Olle Nordell

En elakartad tumör (cancer) däremot har tappat respekten för omgivningen. Den tränger in i andra vävnader och kommer så småningom i kontakt med små blodkärl och lymfkärl.

Elakartad (malign) tumör bildar metastaser

Om celler från en elakartad tumör lossnar, kan de följa med blodet eller lymfan till andra ställen i kroppen och bilda nya tumörer, så kallade metastaser (dottertumörer).

Ibland kan man bara genom en läkarundersökning avgöra om en tumör är godartad eller elakartad. Vissa tumörer har ett typiskt sätt att växa på och man kan genom röntgen få en stark misstanke om att det rör sig om en cancer.

Vävnadsprov visar om tumören är elakartad eller godartad (benign)

Även godartade tumörer kan man ibland särskilja på en röntgenbild, men om det inte går får man gå vidare och ta ett vävnadsprov.

Via den patologiska undersökningen kan man få besked om cellerna är godartade eller elakartade.

Man tittar då bland annat på cellernas och cellkärnornas storlek, form och färgningsegenskaper via olika färgningar för att avgöra graden av störningar från det normala.

Exempel på godartade tumörer och utväxter

Adenom

Adenom är en godartad tumör i en körtel. Körtlar är organ som gör olika slags sekret som saliv, svett, hormoner eller ämnen som bryter ner maten i mag- tarmkanalen.

De adenom som utsöndrar stora mängder hormoner, eller är förstadier till cancer opereras bort.

Aterom

Aterom är en godartad cysta som innehåller talg och kan bildas var som helst på kroppen. Det vanligaste är att den uppkommer där det växer hår, framför allt i hårbotten.

Den tas bort om den orsakar besvär.

Cysta

Cysta är en vätskefylld blåsa. De kan sitta i till exempel äggstockarna, brösten, levern eller njurarna. Cystor tas bort om de trycker på andra organ och/eller orsakar smärta.

Fibroadenom

Fibroadenom är en godartad knöl i bröstets bindväv. Dessa kan uppstå när en del av bröstet växer snabbare än den omgivande vävnaden.

Man kan operera bort fibroadenomet om det blir stort och gör ont.

Fibrom

Fibrom är en godartad bindvävstumör. Den kan bildas var som helst på kroppen och kan se ut som en knöl, en upphöjning eller som ett utstående födelsemärke som har samma färg som den övriga huden.

Fibrom behöver sällan behandlas.

Födelsemärke

Födelsemärke eller leverfläck är en godartad tumör som kan bildas var som helst på kroppen.

Oftast är födelsemärken ofarliga, men de kan utvecklas till malignt melanom så därför bör du vara uppmärksam och uppsöka vård om du har födelsemärken som förändras.

Ganglion

Ganglion kallas också senknuta. Det är en upphöjning orsakad av vätska som bildats vid en led. Ganglier brukar försvinna av sig självt inom några veckor.    

Godartad prostataförstoring

Godartad prostataförstoring innebär att prostatan har vuxit i storlek, vilket är vanligt hos äldre män. Ibland kan detta orsaka besvär som behöver behandlas.

Symtomen är ofta de samma som vid prostatacancer och man behöver genomgå undersökningar för att se om förändringen av prostatakörteln är god- eller elakartad.

Hemgangiom

Hemgangiom är en godartad tumör av blodkärl som kan uppstå inne i kroppen eller i huden. De ger oftast inga besvär och försvinner utan behandling.

Lipom

Lipom är en fettknöl som kan uppkomma var som helst i huden. Fettknölar behöver inte behandlas.

Myom

Myom är en godartad muskelknuta i eller på livmodern. Dessa behandlas om de gör ont eller orsakar andra besvär.

Polyp

Polyp kan vara en godartad tumör eller en svullnad på grund av en inflammation. Polypen växer ut från huden eller slemhinnan som en knopp eller stjälk.

Polyper i tarmen brukar tas bort då de kan utvecklas till cancer.

Åldersvårtor

Åldersvårtor är den vanligaste godartade tumören. De bildas oftast i ansiktet, på bröstet och på ryggen. De första åldersvårtorna kan komma redan i 30-årsåldern. De behöver inte behandlas.

Bra att vara observant

Det är svårt att generellt svara på hur orolig man ska vara och om en godartad tumör kan övergå till att bli elakartad.

Klart är att godartade tumörer och cellförändringar inte är cancer.

De flesta orsakar inga problem medan man ska vara mer observant på andra, så att de inte utvecklas till cancer.