Cancerfondens integritetspolicy

Du kan alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. I denna integritetspolicy får du information om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du utövar dina rättigheter avseende dina personuppgifter. 

Integritetspolicy är utarbetad efter de krav som gällande dataskyddsregler, bland andra Dataskyddsförordningen (ofta kallad GDPR), ställer på Cancerfonden som personuppgiftsansvarig, men också efter de krav som vår branschorganisation Giva Sverige ställer på sina medlemmar.

Cancerfondens ansvar för dina personuppgifter

Cancerfondens mål är att besegra cancer. Det gör vi genom att finansiera cancerforskning, att sprida kunskap om cancer och att påverka beslutsfattare.

Cancerfonden får inga statliga bidrag utan är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Vår relation till våra givare, enstaka som återkommande, är därför väsentlig för att vi ska kunna nå vårt mål. 

Cancerfonden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det är därmed vårt ansvar att skydda dina personuppgifter och att informera dig om hur vi behandlar uppgifterna.

Vi samlar in personuppgifter i samband med att du exempelvis skänker en gåva till oss, köper en lott i Cancerfondens Rikslotteri, ansöker om forskningsanslag eller kontaktar oss via Cancerlinjen.

I de allra flesta fall grundar vi vår insamling och behandling av personuppgifter på att vi har ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna för att kunna nå vårt mål om att besegra cancer.

Om personuppgifterna handlar om din hälsa, eller om de av någon annan anledning är att betrakta som känsliga personuppgifter, behandlar vi dem bara med ditt samtycke som grund. Du har då alltid rätt att återkalla ditt samtycke.

Uppgifterna kan också komma att användas för att i marknadsföringssyfte för att bland annat analysera de gåvor och köp du genomför, när vi berättar mer om vår verksamhet via brev, sms, e-post, publikationer eller telefon, för riktad kommunikation till anpassade målgrupper samt för uppföljning och utveckling av Cancerfondens verksamhet.

Personuppgifter kan även komma att samlas in och överföras om det är nödvändigt för att följa tillämplig lag eller begäran från verkställande myndighet, för att tillvarata Cancerfondens rättsliga intressen, eller för att upptäcka och förebygga bedrägeri eller säkerhetsbrister.

Nedan kan du hitta information om dina rättigheter samt detaljerad information om vilka personuppgifter vi behandlar vid varje tillfälle.

Om du har frågor kring vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att maila vår personuppgiftsansvarige på personuppgifter@cancerfonden.se.

Information om kakor (cookies) 

Cancerfonden använder kakor (cookies) på cancerfonden.se. En kaka är en textfil som sparas på användarens dator när du besöker en webbplats.

Läs mer om cookies här

Dina rättigheter

Information

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som Cancerfonden behandlar om dig och i vilket syfte, ett så kallat registerutdrag.

Om du vill ha ett registerutdrag enligt gällande dataskyddsregler så kan du skicka din begäran till personuppgifter@cancerfonden.se, eller per post till Cancerfonden, 101 55 Stockholm. Registerutdraget skickas alltid till din registrerade folkbokföringsadress.

Rättelser, begränsningar och radering

Du har alltid rätt att begära att få dina personuppgifter raderade. Du har också rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter och att få felaktiga uppgifter rättade.

I vissa fall kan det vara så vi inte kommer kunna fullfölja din begäran, på grund av legala skyldigheter. I sådana fall kommer vi att informera dig om varför, och begränsa behandlingen av personuppgifterna till att bara uppfylla den legala skyldigheten.

Säga nej till direktmarknadsföring

Du har rätt att säga nej till att få brev, mail eller andra utskick med uppmaningar om att skänka en gåva. Om du inte vill ha givaruppmaningar, så hör av dig till vår Givarservice på mailadress info@cancerfonden.se eller telefon 010-199 10 10.

Dataportabilitet 

Du har rätt att få ut och överföra dina personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan. En förutsättning för det är dock att vi behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från dig, eller för att uppfylla ett avtal med dig, och det bara gäller sådana personuppgifter som du själv har lämnat till oss.

Om du vill få dina personuppgifter överförda till någon annan så kontakta oss, så gör vi en bedömning om det finns en rätt till dataportabilitet i ditt fall.

Återkalla ett samtycke

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke om vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke. Kontakta oss via personuppgifter@cancerfonden.se för att återkalla ditt samtycke. 

Klagomål hos tillsynsmyndighet

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot gällande dataskyddsregler har du alltid rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, som i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten.

Cancerfondens behandling av dina personuppgifter

Vilka personuppgifter behandlar vi?

När Cancerfonden behandlar dina personuppgifter har du alltid rätt att få information om ändamålet med och den rättsliga grunden för behandlingen, vilka personuppgifter som berörs och hur länge vi kommer att spara personuppgifterna.

Nedan hittar du detaljerad information om våra vanligaste former av insamling av personuppgifter. 

Månadsgivare

När du är månadsgivare till Cancerfonden samlar vi in dina personuppgifter för att administrera gåvan och bokföra den och för att kunna ge dig information om vad din gåva bidrar till i vår verksamhet.

Laglig grund till behandlingen är därför att fullgöra gåvan du skänker till oss, att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen, och vårt berättigade intresse av att informera dig om att din gåva gör skillnad som ett led i att uppfylla vårt mål om att besegra cancer. Vi samlar in följande uppgifter om dig:

Namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Dina uppgifter uppdateras och kompletteras sedan mot allmänna register. Läs mer om hur vi kompletterar personuppgifter nedan.

Vi sparar dina uppgifter i vår givardatabas tre år. Därefter anonymiserar vi dem så att det bara finns information som krävs för bokföringen av din gåva.

Gåva via Cancerfondens hemsida eller via postgiro/bankgiro

När du skänker en gåva till Cancerfonden samlar vi in dina personuppgifter för att administrera gåvan och bokföra den och för att kunna ge dig information om vad din gåva bidrar till i vår verksamhet.

Laglig grund till behandlingen är därför att fullgöra gåvan du skänker till oss, att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen, och vårt berättigade intresse av att informera dig om att din gåva gör skillnad som ett led i att uppfylla vårt mål om att besegra cancer. Vi samlar in följande uppgifter om dig:

Namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Dina uppgifter uppdateras och kompletteras sedan mot allmänna register. Läs mer om hur vi kompletterar personuppgifter nedan.

Vi sparar dina uppgifter i vår givardatabas tre år. Därefter anonymiserar vi dem så att det bara finns information som krävs för bokföringen av din gåva.

Gåva via Swish

När du skänker en gåva till Cancerfonden via Swish utanför Cancerfondens hemsida samlar vi in dina personuppgifter för att administrera gåvan och bokföra den och för att kunna ge dig information om vad din gåva bidrar till i vår verksamhet.

Laglig grund till behandlingen är därför att fullgöra gåvan du skänker till oss, att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen, och vårt berättigade intresse av att informera dig om att din gåva gör skillnad som ett led i att uppfylla vårt mål om att besegra cancer. Vi samlar in följande uppgifter om dig:

Namn, postadress, e-postadress och telefonnummer. Dina uppgifter uppdateras och kompletteras sedan mot allmänna register, varför vi också kan komma att samla in ditt personnummer. Läs mer om hur vi kompletterar personuppgifter nedan.

Vi sparar dina uppgifter i vår givardatabas tre år. Därefter anonymiserar vi dem så att det bara finns information som krävs för bokföringen av din gåva.

Gåva via Klarna

När du skänker en gåva till Cancerfonden via Klarnas betaltjänst samlar vi in dina personuppgifter för att administrera gåvan och bokföra den och för att kunna ge dig information om vad din gåva bidrar till i vår verksamhet.

Laglig grund till behandlingen är därför att fullgöra gåvan du skänker till oss, att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen, och vårt berättigade intresse av att informera dig om att din gåva gör skillnad som ett led i att uppfylla vårt mål om att besegra cancer. Vi samlar in följande uppgifter om dig:

Namn och telefonnummer. Dina uppgifter uppdateras och kompletteras sedan mot allmänna register, varför vi också kan komma att samla in din postadress och ditt personnummer. Läs mer om hur vi kompletterar personuppgifter nedan.

Vi sparar dina uppgifter i vår givardatabas tre år. Därefter anonymiserar vi dem så att det bara finns information som krävs för bokföringen av din gåva.

När du betalar en gåva via Klarna genomförs den direkt via det betalsätt du har valt i Klarna. Om du väljer att bli månadsgivare via Klarna godkänner du att Klarna drar pengar varje månad, antingen via ditt bankkonto eller ditt kreditkort. Du godkänner månadsgivandet i Klarnas betaltjänst. Klarna kommer inte att skicka påminnelsefakturor eller krav om du inte har pengar på kontot.

Läs mer om Klarnas villkor för betalning

Minnesgåva via Cancerfondens hemsida

När du skänker en minnesgåva till förmån för Cancerfonden samlar vi in dina personuppgifter för att administrera gåvan och bokföra den och för att kunna ge dig information om vad din minnesgåva bidrar till i vår verksamhet.

Laglig grund till behandlingen är därför att fullgöra gåvan du skänker till oss, att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen, och vårt berättigade intresse av att informera dig om att din gåva gör skillnad som ett led i att uppfylla vårt mål om att besegra cancer. Vi samlar in följande uppgifter om dig:

Namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Dina uppgifter uppdateras och kompletteras sedan mot allmänna register. Läs mer om hur vi kompletterar personuppgifter nedan.

Vi sparar dina uppgifter i vår givardatabas tre år. Därefter anonymiserar vi dem så att det bara finns information som krävs för bokföringen av din gåva.

Minnesgåva via begravningsbyrå eller annan extern part

När du skänker en minnesgåva till förmån för Cancerfonden via en begravningsbyrå eller någon annan extern part så överför de dina personuppgifter till oss för att vi ska kunna bokföra gåvan och för att kunna ge dig information om vad din minnesgåva bidrar till i vår verksamhet.

Laglig grund till behandlingen är därför att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen och vårt berättigade intresse av att informera dig om att din gåva gör skillnad som ett led i att uppfylla vårt mål om att besegra cancer. Vi samlar in följande uppgifter om dig:

Namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Dina uppgifter uppdateras och kompletteras sedan mot allmänna register. Läs mer om hur vi kompletterar personuppgifter nedan.

Vi sparar dina uppgifter i vår givardatabas tre år. Därefter anonymiserar vi dem så att det bara finns information som krävs för bokföringen av din gåva.

Gåvobevis

När du köper ett gåvobevis samlar vi in dina personuppgifter för att administrera gåvan och bokföra den och för att kunna ge dig information om vad ditt gåvobevis bidrar till i vår verksamhet.

Laglig grund till behandlingen är därför att fullgöra gåvan du skänker till oss, att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen, och vårt berättigade intresse av att informera dig om att din gåva gör skillnad som ett led i att uppfylla vårt mål om att besegra cancer. Vi samlar in följande uppgifter om dig:

Namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Dina uppgifter uppdateras och kompletteras sedan mot allmänna register. Läs mer om hur vi kompletterar personuppgifter nedan.

Vi sparar dina uppgifter i vår givardatabas tre år. Därefter anonymiserar vi dem så att det bara finns information som krävs för bokföringen av din gåva.

Mottagare av gåvobevis

När du mottar ett gåvobevis på en gåva som någon annan skänkt till Cancerfonden för din skull, som ett gåvobevis eller en minnesgåva så samlar vi in dina personuppgifter för att administrera gåvan och bokföra den.

Laglig grund till behandlingen är därför att fullgöra gåvan som skänkts till oss och att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen. Vi samlar in följande uppgifter om dig från gåvogivaren:

Namn och postadress. 

Vi sparar dina uppgifter i vår databas i ett år. Därefter anonymiserar vi dem så att det bara finns information som krävs för bokföringen av gåvan.

Starta en insamling

När du startar en insamling till förmån för Cancerfonden samlar vi in dina personuppgifter för att administrera gåvor inom insamlingen och bokföra dem och för att kunna ge dig information om vad din insamling bidrar till i vår verksamhet.

Laglig grund till behandlingen är därför att fullgöra gåvorna inom ramen för insamlingen, att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen, och vårt berättigade intresse av att informera dig om att din insamling gör skillnad som ett led i att uppfylla vårt mål om att besegra cancer. Vi samlar in följande uppgifter om dig:

Namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Dina uppgifter uppdateras och kompletteras sedan mot allmänna register. Läs mer om hur vi kompletterar personuppgifter nedan.

Vi sparar dina uppgifter i vår givardatabas tre år. Därefter anonymiserar vi dem så att det bara finns information som krävs för bokföringen av din insamling.

Gåva till en insamling

När du skänker en gåva till en insamling till förmån för Cancerfonden samlar vi in dina personuppgifter för att administrera gåvan och bokföra den och för att kunna ge dig information om vad din gåva bidrar till i vår verksamhet.

Laglig grund till behandlingen är därför att fullgöra gåvorna inom ramen för insamlingen, att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen, och vårt berättigade intresse av att informera dig om att din gåva gör skillnad som ett led i att uppfylla vårt mål om att besegra cancer. Vi samlar in följande uppgifter om dig:

Namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Dina uppgifter uppdateras och kompletteras sedan mot allmänna register. Läs mer om hur vi kompletterar personuppgifter nedan.

Vi sparar dina uppgifter i vår givardatabas tre år. Därefter anonymiserar vi dem så att det bara finns information som krävs för bokföringen av din gåva.

Stödmedlem

När du blir stödmedlem hos Cancerfonden samlar vi in dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap och bokföra betalningen för det, och för att kunna ge dig information om vad ditt stöd bidrar till i vår verksamhet.

Laglig grund till behandlingen är därför att fullgöra stödmedlemskapet, att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen, och vårt berättigade intresse av att informera dig om att ditt stöd gör skillnad som ett led i att uppfylla vårt mål om att besegra cancer. Vi samlar in följande uppgifter om dig:

Namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer. Dina uppgifter uppdateras och kompletteras sedan mot allmänna register. Läs mer om hur vi kompletterar personuppgifter nedan.

Vi sparar dina uppgifter så länge du är stödmedlem för Cancerfonden och därefter i tre år.

Testamentesärende

När du förekommer i dödsbo där det finns testamente till förmån för Cancerfonden behandlar vi in dina personuppgifter för att administrera testamentesärendet.

Har du själv meddelat att du har upprättat eller vill upprätta testamente till förmån för Cancerfonden behandlar vi också dina personuppgifter.

Laglig grund till behandlingen är därför vårt berättigade intresse av att ta del av vårt arv och uppfylla vårt mål om att besegra cancer.

Vi behandlar följande uppgifter om dig:

  • namn
  • postadress
  • personnummer
  • e-postadress
  • bankkontonummer
  • telefonnummer.

Vi sparar dina uppgifter i vår databas max tio år. Därefter anonymiserar eller raderar vi dem, beroende syftet med behandlingen i ärendet.

Prenumerant på nyhetsbrev

När du blir prenumerant på vårt nyhetsbrev samlar vi in följande uppgifter om dig:

Namn och e-postadress. Dina uppgifter uppdateras och kompletteras sedan mot allmänna register. Läs mer om hur vi kompletterar personuppgifter nedan.

Vi sparar dina uppgifter så länge du prenumererar på nyhetsbrevet och därefter i tre år.  

Ansökan om forskningsanslag

När du ansöker om forskningsanslag hos Cancerfonden samlar vi in dina personuppgifter för att administrera din ansökan. Laglig grund till behandlingen är därför att fullgöra ansökan och sedermera det eventuella avtalet om anslag. Vi samlar in följande uppgifter om dig:

Namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer.

Vi sparar din beviljade ansökan för framtida statistik. Om du fått avslag på din ansökan sparas den i fem år innan den anonymiseras.

Kontaktperson i ett företags- och föreningssamarbete

När du är Cancerfondens kontaktperson hos något av de företag eller föreningar som vi samarbetar med samlar vi in dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i frågor rörande samarbetet.

Laglig grund till behandlingen är därför att fullgöra avtalet eller annan överenskommelse om samarbete.

Vi samlar in följande uppgifter om dig:

  • Namn
  • e-postadress
  • telefonnummer.

Vi sparar dina personuppgifter så länge samarbetet mellan oss varar och därefter i ett år för att kunna kontakta dig kring frågor om det tidigare samarbetet.

Jobbansökan

När du ansöker om ett jobb hos Cancerfonden samlar vi in dina personuppgifter för att kunna kontakta dig avseende din ansökan. Laglig grund till behandlingen är därför att fullgöra ansökan. Vi samlar in följande uppgifter om dig:

Namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer samt eventuella andra uppgifter du anger i din ansökan.

Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs för rekryteringen av din sökta tjänst. Vi kan med ditt samtycke även spara dina uppgifter längre för framtida behov vid rekrytering av en annan tjänst.

Var behandlas dina personuppgifter?

Cancerfonden behandlar som huvudregel alltid dina personuppgifter inom EU/EES. Om vi använder en leverantör eller underleverantör som behandlar personuppgifterna utanför EU/EES så ingår vi alltid särskilda avtal med dessa och vidtar organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och på samma nivå som det skydd som finns inom EU/EES.

Hur kompletterar vi personuppgifterna?

Vi kompletterar våra givaruppgifter genom att uppdatera dem mot register för adresser och personnummer, såsom Skatteverket och SPAR, som är Statens personadressregister. Anledningen är att vi alltid vill ha så uppdaterade uppgifter som möjligt, för att kunna rikta information till givare och för att inte skicka uppgifter till fel person. 

Vi använder oss även av externa informationstjänster för att komplettera de uppgifter vi har om dig. Detta gör vi för att genomföra kundanalyser och för att kunna skicka dig personlig och relevant information.

Det innebär att Cancerfonden kan ha information om ditt namn, personnummer, adress och telefonnummer i vår databas även om du exempelvis har skänkt en gåva via Swish och därmed inte har uppgivit adress vid gåvan.

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Cancerfonden kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut dina personuppgifter. 

Personuppgifter kan lämnas ut till underleverantörer, så kallade personuppgiftsbiträden, som ska behandla dem för Cancerfondens räkning. Detta kan exempelvis vara leverantörer vi samarbetar med för att driva vår verksamhet, såsom IT-leverantörer eller tryckerier. Vi kan även komma att dela personuppgifter med andra samarbetspartners, såsom leverantörer av sociala medier, för att kunna skicka dig information om cancer och vår verksamhet samt rikta marknadsföring till dig.

Det är dock alltid Cancerfonden som ansvarar för behandlingen av personuppgifterna och vi ingår alltid avtal med personuppgiftsbiträdena, som anger att de inte får behandla personuppgifterna för något annat ändamål än det som Cancerfonden har tillåtit.

Behandling av barns personuppgifter

Cancerfonden behandlar som huvudregel inte personuppgifter för barn under 18 år. Om Cancerfonden ändå behandlar barns personuppgifter, exempelvis i samband med publika evenemang där barn deltar eller i intervjuer med patienter där barn är med, så begär vi alltid vårdnadshavares samtycke för att få behandla barnets uppgifter.

Om barnet är över 16 år begär vi också samtycke från barnet. Vi behandlar bara uppgifterna så länge som det behövs för ändamålet med behandlingen och raderar därefter personuppgifterna.

Säkerhetsåtgärder

Cancerfonden vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Dataskydd ingår i Cancerfondens upphandlingar av nya leverantörer och utveckling av nya funktioner och tjänster.

Tack för att du har läst vår integritetspolicy. Har du synpunkter eller frågor så kontakta oss på personuppgifter@cancerfonden.se

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.