Malignt melanom

Läs om symtom, behandling, orsak och prognos

Läs om symtom, behandling, orsak och prognos

År 2017 fick 4 139 personer i Sverige malignt melanom i huden. Antalet fall har ökat på senare år och sjukdomen är nu bland de vanligaste cancerformerna i landet.

Fakta

 • Malignt melanom kan förekomma var som helst på kroppen
 • Vanliga första symtom på malignt melanom är att ett födelsemärke börjar växa, klia eller ändra färg och form
 • Vid malignt melanom är en operation i många fall tillräcklig behandling

Basalcellscancer, skivepitelcancer och malignt melanom är tre olika typer av hudtumörer. Av dem är det framför allt malignt melanom som kan ge metastaser, alltså dottertumörer.

Malignt melanom förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos barn. Genomsnittsåldern när diagnosen ställs är när patienten är omkring 60-70 år. Ofta ställs diagnosen något tidigare hos kvinnor.

Malignt melanom kan även uppkomma i ögat och benämns då okulärt malignt melanom (ögonmelanom). Diagnosen är ovanlig med cirka 80 fall om året.

Illustration av huden som visar var olika typer av hudcancer sitter.
Olika former av hudcancer. Illustration: Thomas Krebs

Symtom på malignt melanom

 • Malignt melanom startar i de pigmentbildande melanocyterna, längst ner i överhuden.
 • Malignt melanom kan förekomma var som helst på kroppen.
 • Kvinnor får oftast sjukdomen på underbenen och män oftast på bålen.
 • Vanliga första symtom på malignt melanom är att ett födelsemärke (nevus) börjar växa, klia eller ändra färg och form. Även nya förändringar som inte tidigare funnits kan uppträda.

Läs mer om vad cancer är

Olika stadier av malignt melanom

Indelningen i stadier används för att avgöra vilken behandling patienten ska få.

Malignt melanom delas in i olika stadier enligt TNM-systemet där hänsyn tas till tumörens tjocklek, om det finns metastaser i närbelägna lymfkörtlar och om det finns metastaser i andra delar av kroppen.

I det system som nu används finns fem olika stadier, ett förstadium och fyra stadier av utvecklad hudcancer:

 • I det första stadiet växer tumören i överhuden och det finns inga metastaser. Det kallas också cancer in situ (=på platsen).
 • I stadium 2 är tumören oftast mindre än 1 mm tjock och i de flesta fall saknas metastaser.
 • I stadium 3 finner man spridning till minst en regional lymfkörtel.
 • Det sista stadiet är cancern mer än 4 mm tjock och det finns metastaser både i lymfkörtlar och i andra delar av kroppen.
 • En bedömning görs även av hur tumören växer i underliggande vävnad enligt Clark I-V. Clark I innebär cancer in situ och vid Clark V har tumören vuxit ner i underhuden.
Bildkollage med tre olika typer av malignt melanom
Tre olika typer av malignt melanom. På Melanomföreningens webbplats finns fler bilder.

Behandlingar

Det säkraste och effektivaste sättet att behandla malignt melanom är i de flesta fall att operera bort hudförändringen.

Vid malignt melanom är en operation i många fall tillräcklig behandling, ibland behöver man operera 2 gånger på plats, syftet med den andra operationen är att minska risken för lokala återfall.

Men om melanomet har hunnit sprida sig kan det bli aktuellt med systemisk behandling med läkemedel.

Kirurgi

Operationen, som ofta sker under lokalbedövning, går ut på att skära bort hudförändringen. För att vara säker på att cancercellerna inte ska sprida sig tar kirurgen även bort en bit av huden runt tumören.

Ingreppets storlek bestäms av hur utbredd förändringen är. Vid större ingrepp ersätter man den avlägsnade huden med ett tunt lager hud från ett annat ställe på kroppen.

Om sjukdomen har spridit sig till andra delar av kroppen kan det bli aktuellt att göra ytterligare kirurgiska ingrepp. Det kan då till exempel handla om att ta bort de lymfkörtlar som finns närmast tumören, så att risken för att sjukdomen ska sprida sig ytterligare minskar.

Läkemedel

Om en patient bedöms ha metastaser bör metastasutredning göras med helkroppsundersökning (Datortomografi thorax-buk alternativt PET-undersökning) samt prover bör tas för diagnosbekräftelse.

En så kallad BRAF-analys ska också utföras inför eventuell systemisk behandling. Behandlingsupplägg förankras i de flesta fall på en multidisciplinärkonferens.

På senare år har många nya och effektiva läkemedel introducerats vid melanomsjukdom. Immunterpai med så kallade PD1-hämmare har etablerats som förstahandsalternativ vid spridd sjukdom.

Dessa läkemedel aktiverar en viss typ av de vita blodkropparna så de angriper tumörcellerna. Ibland kombineras PD1-hämmarna och en annan typ av läkemedel med immunmodulerande effekt för att ytterligare stärka behandlingsresultatet.

Om melanomet visar sig ha en BRAF-mutation (ungefär hälften av fallen) kan det bli aktuellt med BRAF-hämmare ofta i kombination med ett annat läkemedel som kallas MEK-hämmare. BRAF-hämmare används oftare i situationer då sjukdomen ger mycket symtom.

Läs mer om immunterapi

Läs mer om målinriktade läkemedel

Cytostatika är idag läkemedel som man använder allt mer sällan vid malignt melanom. Läkemedlen angriper främst celler som håller på att dela sig och stoppar delningen. Tyvärr har cytostatika oftast inte så stor effekt mot malignt melanom, eftersom cancercellerna snabbt skaffar sig motståndskraft och blir resistenta.

Det händer någon enstaka gång att ett malignt melanom försvinner av sig självt. Förklaringen tros vara att kroppens immunförsvar har bekämpat sjukdomen. Forskarna har därför inlett försök med olika ämnen som kan förstärka immunförsvaret mot tumörer.

Man prövar bland annat att spruta in så kallade monoklonala antikroppar. De söker sig till tumören och förstör dess celler. En rad ämnen som förekommer normalt i kroppens immunförsvar är godkända för behandling också.

Strålbehandling

Strålbehandling används sällan med målet att bota malignt melanom, eftersom dess celler snabbt blir motståndskraftiga mot strålning.

När cancercellerna utsätts för strålning skadas de och dör så småningom ut. Syftet med strålbehandlingen är att få maximal effekt mot cancertumören utan att skada friska celler mer än nödvändigt.

Däremot används strålning för att hålla sjukdomen i schack och för att lindra symtomen. Man talar då om lindrande eller palliativ behandling.

Läs mer om strålbehandling

Forskare i ett laboratorium med blå handskar som hanterar prover i provrör.
Cancerfonden stödjer forskning på malignt melanom.

Forskning malignt melanom

Cancerfonden är en av de största finansiärerna av svensk cancerforskning. 2018 beslutade vi att finansiera forskning för 606 miljoner till mer än 500 forskningsprojekt.

Se forskningsprojekt

Orsaker till malignt melanom

Hudcancer är vanligare bland vita människor ju närmare ekvatorn de bor. Solens ultravioletta strålning orsakar skador i cellernas arvsmassa, vilket spelar stor roll för uppkomsten av malignt melanom.

Risken för malignt melanom ökar hos personer som har utsatts för många brännskador av solljus eller solarium. Det anses vara särskilt riskabelt att få sådana skador som barn och ung, eftersom huden är mer sårbar än hos en vuxen.

Födelsemärken riskerar ge malignt melanom.

Födelsemärken riskerar ge malignt melanom. De flesta människor har födelsemärken, så kallat nevi, i huden. Personer med ovanligt många eller stora och oregelbundna nevi – även kallade dysplastiska nevi – löper ökad risk att få malignt melanom.

Läs mer om hudcancer och orsaker till malignt melanom

Prognos

Mellan 80 och 85 procent av alla patienter med malignt melanom i huden botas. Prognosen för denna cancerform har förbättrats på senare tid. Den främsta förklaringen är att melanomet upptäcks i ett tidigt skede, därför att man söker läkare för sina hudförändringar.

Så kan du minska risken för malignt melanom

Vart ska jag vända mig?

Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen, f.d. informations- och stödlinjen. Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård. Ring 020-59 59 59 eller mejla oss genom att klicka här. Samtalen är kostnadsfria. 

Läs mer om Cancerlinjen

Patient sitter på en sjukhussäng. Framför kvinnan står en man och en kvinna i sjukhuskläder och lyssnar fokuserat.
Efter ett cancerbesked är regelbunden kontakt med sjukvården en trygghet. Foto: Melker Dahlstrand

Känslomässiga reaktioner

Att få besked om att man har cancer är svårt, även om man själv har misstänkt det. Det är mycket vanligt att reagera med oro, nedstämdhet och känslor av overklighet.

Känslomässiga reaktioner efter cancerbeskedet