Forskning

Aktuella forskningsprojekt

Cancerfonden finansierar under 2018 projekt för nästan 490 miljoner kronor. Du kan söka på forskar- eller projektnamn eller sortera hela listan på exempelvis diagnos.

Projekt eller forskare

Diagnosområden

  Forskningsområden

   Lärosäten

    Alla projekt
    Forskningsprojekt
    490 miljoner
    Övriga anslag
    71 miljoner

    Övriga anslag för året

    Cancerfonden ger även anslag till forskartjänster, forskarmånader och planeringsgrupper för drygt 71 miljoner kronor under året.

    Sök anslag och stipendier

    Forskare och vårdpersonal kan ansöka om anslag eller stipendier från Cancerfonden. Här hittar du kategorier och anvisningar.

    Sök anslag för forskare

    Sök stipendier för vårdpersonal

    Ansöknings- och beslutsdatum

    Rapportering av avslutat anslag

    Vanliga frågor om ansökan

    Från ansökan till anslag

    Cancerfondens forskningsnämnd består av 22 ledamöter, de flesta framstående forskare, som beslutar om tilldelningen av forskningsmedel. Nämnden leds av ordförande Klas Kärre (bilden) och har nio så kallade prioriteringskommittéer som stöd i sitt arbete.

    Beslut om forskningsanslag

    Så behandlas din ansökan

    Om Forskningsnämnden

    Därför får inte alla anslag

    Policy för oredlighetsärenden

    Vi ger inte upp

    Att besegra cancer kommer kräva enormt mycket av väldigt många. Tid och pengar. Forskare och givare. Engagemang, mod och en outtröttlig vilja.