Forskning som räddar liv

Vi finansierar Sveriges främsta cancerforskning. Här hittar du fakta om framstegen och vad vi stöttar just nu. 

Vi finansierar Sveriges främsta cancerforskning. Här hittar du fakta om framstegen och vad vi stöttar just nu. 

FORSKNINGENS BETYDELSE

Illustration av tre personer där en av personerna är tonad i färgen för att särskilja sig från de andra två.

En av tre får cancer

I Sverige får en av tre personer ett cancerbesked under sin livstid. Vårt mål är att färre ska drabbas och fler ska överleva sin sjukdom.

Illustration med stiliserade personer som beskriver förhållandet i överlevnad i cancer mellan 1951 och idag.

Två av tre överlever

Tack vare forskningens framsteg – och alla som bidragit – överlever i dag två av tre som får cancer. På 1950-talet var det en av tre. Vi har kommit långt, men vi är inte framme än. 

Illustration av två händer som håller i varandra framför ett stiliserat hjärta.

Din gåva betyder allt

Vi får inget statligt stöd utan är helt beroende av gåvor. Var med och bidra till att föra forskningen framåt – tillsammans besegrar vi cancer!

Stöd cancerforskningen

Illustration av mikroskop

Hitta aktuella forskningsprojekt

Du kan söka på forskar- eller projektnamn eller sortera hela listan på exempelvis diagnos.

Till projekten

Hur går forskning till?

Från forskningsfynd till färdigt läkemedel

Forskning är en resa från första upptäckt inom grundforskningen till en färdig behandling för patienter. Följ utvecklingen av ett viktigt läkemedel mot bröstcancer.

Forskning är ett gigantiskt pussel

Forskning är inte bara stora framsteg och genombrott. Istället är det ofta ett pussel där bit efter bit fogas samman tills en bild framträder. Hör Klas Kärre förklara.

Möt forskarna

En forskares vardag

Få en inblick i några forskares vardag när de berättar om sin forskning med sina egna ord. 

Forskare berättar

Årets cancerforskare

Årets cancerforskare

Utmärkelsen ”Årets cancerforskare” instiftades 2016 med syftet att lyfta fram cancerforskarnas kamp mot cancer i labbet, vid datorn eller i sjukvården. 

Läs om årets cancerforskare

Cancerfonden anser

Svensk cancerforskning har sedan 1960-talet befunnit sig på topp-20-listan över världens ledande länder. Dessvärre har senaste decenniet inneburit en stagnation. Det här anser vi behöver göras för att vända utveckligen (hela programmet).

Forskningsetik

Cancerfonden anser att:

 • En tydligare reglering för att främja god sed, och befästa metoder för att hantera oredlighet, ska beslutas och implementeras.

Forskningens grundförutsättningar

Cancerfonden anser att: 

 • Regeringen ska stärka basfinansieringen för forskning till universiteten.
 • Anslagen för forskning som fördelas i nationell konkurrens, via forskningsråd, gradvis ska utvidgas.
 • Infrastrukturen för forskning och forskningssamarbete ska stärkas rejält.
 • Andelen av ALF-medlen som fördelas i nationell konkurrens ska öka.
 • Sverige ska fördjupa sina forskningssamarbeten både nationellt och internationellt.

Forskning i vården

Cancerfonden anser att: 

 • Regionerna aktivt ska arbeta utifrån forskningsstrategier och att regionernas egna budgetar för forskning ska öka.
 • Sjukvårdshuvudmännens uppdrag till sjukvården ska innehålla krav på forskning med tydliga mål som följs upp.
 • Målet ska vara att alla cancerpatienter omfattas av en forskningsstudie, om de inte avsagt sig möjligheten.
 • Möjligheterna för vårdpersonal att kombinera klinisk verksamhet och forskning ska förbättras, till exempel genom forskartjänster samt bättre karriärmöjligheter och anställningsvillkor.
 • Infrastrukturen för att främja klinisk forskning ska stärkas, bland annat genom satsningar på IT-stöd och biobanker.
 • Etableringen av ackrediterade Comprehensive Cancer Centers och Clinical Cancer Centers vid Sveriges universitetssjukhus ska stöttas nationellt och regionalt.
 • Regeringen genom tydliga uppdrag ska höja ambitionen för det svenska deltagandet i europeiskt understödda forskningsprogram.
 • Demokratisering av forskningen ska stöttas av såväl myndigheter som andra offentliga aktörer – så att medborgarna involveras i forskning och innovation och forskningsresultat tillgängliggörs.
 • Stat och regioner gemensamt intensifierar arbetet med att undanröja de hinder som uppstår kring kliniska studier i och med det dubbla huvudmannaskapet.

Life science

Cancerfonden anser att:

 • Regeringen ska stärka förutsättningarna för samverkan inom forskning och innovation på life science-området.
 • En life science-strategi med tydliga mål ska beslutas och följs upp regelbundet.
 • Medlen till forskningssamarbeten mellan akademi, sjukvård och företag ska öka.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.