Symtom & orsaker till cancer

Läs om hur cancer uppstår och varför

Läs om hur cancer uppstår och varför

Det kan ta 20 år eller mer från den första sjuka cellen tills en tumör upptäcks. Här försöker vi besvara frågor om orsak, symtom och olika stadier för cancer.Vårdpersonal står vid en reception, den kvinnliga personalen tittar in i kameran.

Din rätt att påverka vård och behandling

Som patient ska du kunna känna att läkare och övrig vårdpersonal lyssnar på dig och tar hänsyn till dina önskemål.

Dina rättigheter som patient