Symtom & orsaker till cancer

Läs om hur cancer uppstår och varför

Läs om hur cancer uppstår och varför


Vårdpersonal står vid en reception, den kvinnliga personalen tittar in i kameran.

Din rätt att påverka vård och behandling

Som patient ska du kunna känna att läkare och övrig vårdpersonal lyssnar på dig och tar hänsyn till dina önskemål.

Dina rättigheter som patient