Symtom & orsaker till cancer

Läs om hur cancer uppstår och varför.

Läs om hur cancer uppstår och varför.


Är cancer ärftligt?

Cancer är inte lika ärftligt som många tror. Bara i 5-10 procent av alla cancerfall spelar ärftlighet en betydande roll. Lär dig mer i filmen.

Vårdpersonal står vid en reception, den kvinnliga personalen tittar in i kameran.

Din rätt att påverka vård och behandling

Som patient ska du kunna känna att läkare och övrig vårdpersonal lyssnar på dig och tar hänsyn till dina önskemål.

Dina patienträttigheter