Symtom och sjukdomstecken

Cancer utvecklas under lång tid. Det kan ta 20 år eller mer från den första sjuka cellen tills en tumör upptäcks. Därför dröjer det ofta länge innan man får några besvär. Samtidigt är det viktigt att cancer upptäcks i så tidigt skede som möjligt, eftersom möjligheterna att helt bota sjukdomen då är störst.

Fakta

 • Det tar lång tid för cancer att utvecklas, därför dröjer det ofta innan symtomen upptäcks.
 • Cancerceller håller ofta ihop och bildar en tumör som förr eller senare kommer kunna kännas eller ses som en knöl i det organ cancern uppstått.
 • Cancern orsakar ofta en inflammatorisk reaktion i kroppen, vilket kan ge upphov till exempelvis feber, illamående och trötthet.

Här följer några exempel på symtom som kan – men inte behöver – vara tecken på cancer.

 • Knölar på kroppen till exempel i armhålor, ljumskar, testiklar, bröst och på halsen. Knölarna gör i regel inte ont och har inte ett klart samband med en infektion.
 • Blödning utan känd orsak, till exempel blodiga upphostningar, blod i urinen, blod i avföringen, blödningar mellan menstruationerna eller underlivsblödning hos äldre kvinnor som passerat klimakteriet.
 • Födelsemärke som förändras, till exempel blir oregelbundet, ändrar färg, börjar växa, börjar blöda eller börjar klia.
 • Sår som uppkommit utan känd anledning och som inte läker.
 • Hosta och heshet som inte går över på ett par veckor och som inte har klart samband med en infektion eller förkylning.
 • Ändrade avföringsvanor hos framför allt äldre personer, till exempel långvarig förstoppning eller diarré utan känd orsak.
 • Sväljningssvårigheter som inte har samband med halsinfektion.
 • Svårigheter att kissa som inte beror på urinvägsinfektion, till exempel problem att börja kissa, förtunnad stråle, täta trängningar hos äldre män.
 • Långvarig feber som man inte vet orsaken till.
 • Försämrad aptit och viktnedgång utan känd anledning.
 • Oklara symtom från nervsystemet, till exempel långvarig smärta, känselrubbningar, fumlighet, personlighetsförändringar som man inte vet orsaken till.

Varför ger cancer symtom?

Cancercellerna håller ofta ihop och bildar en tumör som tar plats i det organ där tumören uppstått. Det kommer förr eller senare att kännas eller ses som en ”knöl”, till exempel i hjärnan eller lungan.

Till slut kommer knölen att störa organets funktion. Ofta, men inte alltid, stimuleras känselnerver i organet, vilket leder till smärta. Cancern ger också ofta upphov till en inflammatorisk reaktion i kroppen, vilken kan leda till illamående, matleda, viktminskning, trötthet, feber, med mera.

Vissa tumörer bildar ämnen, till exempel hormoner, vilka kan påverka kroppsfunktioner på olika sätt.

Vart ska jag vända mig?

Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 020-59 59 59 eller mejla oss genom att klicka här. Samtalen är kostnadsfria.

Här får du råd inför läkarbesöken