Symtom och tecken på cancer

Cancer utvecklas under lång tid. Det kan ta 20 år eller mer från den första sjuka cellen tills en tumör upptäcks. Därför dröjer det ofta länge innan man får några symtom. 

Fakta

  • Ju tidigare en cancer upptäcks, desto större möjlighet är det att kunna sätta in en behandling.
  • Därför är det bra att vara observant och söka vård om du upptäcker förändringar på din kropp.

Symtom på cancer

Det här är symtom som kan – men inte behöver – vara tecken på cancer:

Symtom på 2 minuter

I den här filmen går vi igenom olika symtom som du bör hålla koll på. Om du känner igen något av de här symtomen kan det vara bra om en läkare tittar på det.

Knölar på kroppen 

På ställen som i armhålor, ljumskar, testiklar, bröst och på halsen. Knölarna gör i regel inte ont och har inte ett klart samband med en infektion.

Cancerformer där symtomen är vanliga:

Blödning utan känd orsak

Det kan handla om blodiga upphostningar, blod i urinen, blod i avföringen, blödningar mellan menstruationerna eller underlivsblödning hos äldre kvinnor som passerat klimakteriet.

Cancerformer där symtomen är vanliga:

Födelsemärke som förändras

Det gäller framför allt födelsemärke som blir oregelbundet, ändrar färg, börjar växa, börjar blöda eller börjar klia.

Tre olika typer av malignt melanom
Tre olika typer av malignt melanom.

Se fler bilder på hudcancer

Se bilder på godartade hudförändringar

Cancerformer där symtomen är vanliga:

Sår som uppkommit utan känd anledning 

Gäller sår eller vätskande sår som inte läker.

Cancerformer där symtomen är vanliga:

Långvarig hosta och heshet 

Med det menas symtom som inte går över på ett par veckor och som inte har klart samband med en infektion eller förkylning. Även hosta blod.

Cancerformer där symtomen är vanliga:

Förstoppning och diarré

Det gäller främst förändrade avföringsvanor hos äldre personer, till exempel långvarig förstoppning, att vara lös i magen eller diarré utan känd orsak. 

Cancerformer där symtomen är vanliga:

Sväljningssvårigheter 

Det gäller om du har svårt att svälja och som inte har samband med halsinfektion.

Cancerformer där symtomen är vanliga:

Svårigheter att kissa eller blod i urinen

Det kan handla om symtom som inte beror på urinvägsinfektion, till exempel problem att börja kissa, förtunnad stråle, täta trängningar hos äldre män. Eller blod i urinen.

Cancerformer där symtomen är vanliga:

Långvarig feber 

Gäller framför allt feber utan andra symtom och som man inte vet orsaken till.

Cancerformer där symtomen är vanliga:

Försämrad aptit och viktnedgång 

Det kan handla om ofrivillig eller plötslig viktnedgång utan känd anledning.

Cancerformer där symtomen är vanliga:

Oklara symtom från nervsystemet

Det kan gälla långvarig smärta, känselrubbningar, fumlighet, personlighetsförändringar som man inte vet orsaken till.

Cancerformer där symtomen är vanliga:

Ont i ryggen

Smärtan kan sitta långt inne i magen och ofta stråla ut i ryggen. Smärta på ryggsidan i höjd med högra skulderbladet. Smärtan kan vara både molande och huggande.

Fördjupning om symtom ont i ryggen

Cancerformer där symtomen är vanliga:

Ändrad avföring

Det kan vara att avföringen är glansig och flyter i toaletten, att urinen är mörk och avföringen kittfärgad (gråvit).

Cancerformer där symtomen är vanliga:

Varför ger cancer symtom?

Cancercellerna håller ofta ihop och bildar en tumör som tar plats i det organ där tumören uppstått. Det kommer förr eller senare att kännas eller ses som en ”knöl”, till exempel i hjärnan eller lungan.

Kvinna på läkarundersökning
Det är viktigt att cancer upptäcks i så tidigt skede som möjligt, eftersom möjligheterna att helt bota sjukdomen då är störst. Foto: Olle Nordell

Till slut kommer knölen att störa organets funktion. Ofta, men inte alltid, stimuleras känselnerver i organet, vilket leder till smärta.

Cancern ger också ofta upphov till en inflammatorisk reaktion i kroppen, vilken kan leda till illamående, matleda, viktminskning, trötthet, feber, med mera.

Vissa tumörer bildar ämnen, till exempel hormoner, vilka kan påverka kroppsfunktioner på olika sätt.

Vart ska jag vända mig?

Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller skicka ett mejl till Cancerlinjen

Här får du råd inför läkarbesöken

Hjälp oss besegra cancer snabbare

Valfritt belopp
Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.