Statistik om cancer

Statistiken för 2018 visar på 1 644 fler fall av all cancer jämfört med året innan. Sedan 1970-talet har antalet cancerfall mer än fördubblats. Samtidigt syns en positiv utveckling med ökad överlevnad för flera cancersjukdomar.

Överlevnad i cancer

En äldre man och kvinna går bredvid varandra med stavar i skogen.

Fler överlever cancer

På ett generellt plan har överlevnaden i cancer ökat. Särskilt inom vissa områden har det skett mycket stora framsteg tack vare att forskningen har gått framåt. 

Cancer och överlevnad 

Antal cancerbesked

Kvinna sitter i soffa och en sjuksköterska håller hennes hand

Över 63 000 cancerbesked 2018

Minst var tredje person som lever i Sverige i dag kommer att få ett cancerbesked. 2018 insjuknade 63 305 personer i Sverige i cancer, vilket är 1 644 fler än året innan. 

Så många drabbas

Vanligaste cancerformerna

Illustrationer på en kvinna och en man

De vanligaste cancerformerna

Den vanligaste cancersjukdomen hos män är prostatacancer, totalt fick 10 943 män diagnosen 2018. Hos kvinnor är bröstcancer den vanligaste cancerformen, 10 063 kvinnor fick ett bröstcancerbesked 2018.

Cancerformerna som drabbar flest

Vanligaste cancerformerna, antal fall

Cancer hos män

Illustration på en man

Under 2017 fick 32 898 män cancer

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och utgör 30 procent av cancerfallen hos män. Sjukdomen är vanligast hos äldre män och av de 10 288 män som fick ett prostatacancerbesked år 2017 var drygt 70 procent 65 år eller äldre.

Vanligaste cancerformerna för män, antal fall

Cancer hos kvinnor

Illustration på en kvinna

Under 2017 fick 28 763 kvinnor cancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och utgör drygt 30 procent av all kvinnlig cancer. År 2017 registrerades 10 319 tumörer hos 7 824 kvinnor, vilket innebär att ett stort antal kvinnor hade två eller fler tumörer i bröstet. 

Vanligaste cancerformerna för kvinnor, antal fall

Dödlighet i cancer

Person som ligger på ett operationsbord

Dödlighet i olika typer av cancersjukdomar

Under 2018 dog drygt 92 000 personer i Sverige. De flesta, cirka 33 procent, avled av en hjärt- eller kärlsjukdom, men för cirka 25 procent var det en cancersjukdom som var anledningen till dödsfallet.

Dödlighet i cancer