Statistik

Statistiken för 2017 visar på 1 336 fler fall av all cancer jämfört med året innan. Sedan 1970-talet har antalet cancerfall mer än fördubblats. Samtidigt ser vi en positiv utveckling med ökad överlevnad för flera cancersjukdomar.

En äldre man och kvinna går bredvid varandra med stavar i skogen.

Fler överlever cancer

På ett generellt plan har överlevnaden i cancer ökat. Särskilt inom vissa områden har det skett mycket stora framsteg tack vare att forskningen har gått framåt. Cancersjukdomar som för några decennier sedan oftast innebar död inom några år har i dag en god prognos.

Läs mer om ökad överlevnad 

Kvinna sitter i soffa och en sjuksköterska håller hennes hand

Över 61 000 cancerbesked 2017

Minst var tredje person som lever i Sverige i dag kommer att få ett cancerbesked. 2017 insjuknade 61 661 personer i Sverige i cancer, vilket är 1 336 fler än året innan. Om drygt 20 år beräknas 100 000 nya fall per år att diagnostiseras.

Läs mer om hur många som drabbas av cancer

Illustrationer på en kvinna och en man

De vanligaste cancerformerna

Den vanligaste cancersjukdomen hos män är prostatacancer, totalt fick 10 288 män diagnosen 2017. Hos kvinnor är bröstcancer den vanligaste cancerformen, 7 824 kvinnor fick ett bröstcancerbesked 2017.

Läs mer om de vanligaste cancerformerna

Vanligaste cancerformerna, antal fall

Illustration på en man

Under 2017 fick 32 898 män cancer

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och utgör 30 procent av cancerfallen hos män. Sjukdomen är vanligast hos äldre män och av de 10 288 män som fick ett prostatacancerbesked år 2017 var drygt 70 procent 65 år eller äldre.

Vanligaste cancerformerna för män, antal fall

Illustration på en kvinna

Under 2017 fick 28 763 kvinnor cancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och utgör drygt 30 procent av all kvinnlig cancer. År 2017 registrerades 10 319 tumörer hos 7 824 kvinnor, vilket innebär att ett stort antal kvinnor hade två eller fler tumörer i bröstet. 

Vanligaste cancerformerna för kvinnor, antal fall

Person som ligger på ett operationsbord

Dödlighet i olika typer av cancersjukdomar

Under 2017 dog drygt 92 000 personer i Sverige, cirka 2 000 fler kvinnor än män. De flesta, närmare 34 procent, avled av en hjärt- eller kärlsjukdom, men för närmare 26 procent var det en cancersjukdom som var anledningen till dödsfallet.

Läs mer om dödlighet i cancer