Statistik om cancer

VANLIGASTE CANCERFORMERNA, ANTAL FALL

*Urinblåsecancer och cancer i övriga urinvägar.

63 305 personer fick cancer 2018

Hos de 63 305 personerna diagostiserades 68 341 fall av cancer. Antal fall överstiger antal insjuknade personer eftersom varje tumör räknas som ett fall och en kvinna till exempel kan ha tre tumörer i samma bröst. Då blir det tre bröstcancerfall.

Vad är relativ överlevnad?

Begreppet beskriver hur stor andel cancerpatienter som fortfarande är i livet tio år efter diagnostillfället, jämfört med en jämförbar grupp människor som inte drabbats av cancer i befolkningen. Relativ överlevnad mäter alltså sannolikheten att överleva sin cancersjukdom.

 Mer statistik om cancersjukdomar


ANTAL DÖDA I OLIKA CANCERFORMER

*Urinblåsecancer och cancer i övriga urinvägar.

22 521 personer dog under 2018

Under 2018 dog drygt 92 000 personer i Sverige. Cirka 33 procent avled av en hjärt- eller kärlsjukdom. För cirka 25 procent var det en cancersjukdom som var anledningen till dödsfallet. 

Artiklar statistik 2018

VANLIGASTE CANCERFORMERNA FÖR KVINNOR, ANTAL FALL

*Urinblåsecancer och cancer i övriga urinvägar. 

Under 2018 fick 29 391 kvinnor cancer

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och utgör drygt 30 procent av all kvinnlig cancer.

För alla cancerformer sammantaget är den relativa 10-årsöverlevnaden 68,9 procent för män och 68,7 procent för kvinnor. 

VANLIGASTE CANCERFORMERNA FÖR MÄN, ANTAL FALL

*Urinblåsecancer och cancer i övriga urinvägar. 

Under 2018 fick 33 914 män cancer

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och utgör ungefär 30 procent av cancerfallen hos män.


De vanligaste cancersjukdomarna