Läppcancer

Läppcancer är cancer som utgår från det röda på läppen som sträcker sig från början av hudkanten och slutar där slemhinnan på läppens insida tar över.

Fakta

  • De flesta patienter söker på grund av sår på läppen som inte vill läka.
  • Förstahandsvalet vid läppcancer är operation. 
  • Eftersom de flesta tumörer hittas i ett tidigt stadium är prognosen mycket god.

Vad är läppcancer?

Cirka 90 procent av all läppcancer sitter på underläppen, oftast centralt på läppen. De flesta får sin diagnos i ett tidigt stadium.

Ungefär 10 procent av all huvud-halscancer utgörs av läppcancer – omkring 157 fall per år. Cancerformen är något vanligare bland män och medianålder för insjuknande är 75 år.

Symtom på läppcancer

  • De flesta patienter söker på grund av sår på läppen som inte vill läka.
  • Även en knöl, tumör, på läppen kan vara ett symtom som man söker för.

Hur upptäcker man läppcancer?

För att upptäcka läppcancer och ställa diagnos tas ett vävnadsprov, biopsi, från förändringen på läppen.

Vid större tumörer eller misstanke om spridning görs vanligtvis en datortomografi över huvud, hals och bröstkorg, men i vissa fall väljer man magnetkameraundersökning eller PET-kamera.

Undersökning med magnetkamera
Undersökning med magnetkamera.

Läppcancer sprider sig främst till lymfkörtlar som lätt kan upptäckas med hjälp av ultraljud. Cancerceller i små lymfkörtlar kan hittas med hjälp av att sticka i dem med en fin nål där man aspirerar celler för analys.

Hur behandlas läppcancer?

Operation

Förstahandsvalet vid läppcancer är operation. Små tumörer som inte har spridit sig till lymfkörtlar opereras bort och behöver inte tas upp på en multidisciplinär konferens.

Tumören tas bort med en marginal på minst åtta millimeter. Vid större tumörer kan man behöva ta vävnad från överläppen för rekonstruktion.

Strålbehandling

Yttre strålbehandling eller brakyterapi kan vara ett alternativ vid större tumörer där operation kan förväntas ge sämre funktion eller kosmetiska problem.

Vid känd spridning till lymfkörtlarna på halsen opereras de bort. Efter operationen ges strålbehandling.

Hur ser prognosen ut för läppcancer?

Eftersom de flesta tumörer hittas i ett tidigt stadium är prognosen mycket god. Den relativa femårsöverlevnaden för all läppcancer ligger på 92 procent, men försämras vid avancerade stadier.

Rehabilitering vid läppcancer

Redan när du fått besked om att du har läppcancer bör sjukvården sätta igång planeringen av din rehabilitering, så att du efter genomgången behandling kan leva ett så bra liv som möjligt, både kroppsligt och själsligt.

Din kontaktsjuksköterska har ansvar för att planera och samordna din rehabilitering.

Läs mer om cancerrehabilitering

Vart kan jag vända mig?

Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller skicka ett mejl till Cancerlinjen

Läppcancer bilder

Fjälliga skorpor i ett område på höger sida av underläppen ger misstanke om tidigt stadium av skivepitelcancer. Dessa kan utvecklas snabbt till mer allvarlig tumör och skall skyndsamt undersökas med vävnadsprov.

I ett annat fall ses en mer utvecklad och tydlig skivepitelcancer till vänster på en underläpp.

Se fler bilder på skivepitelcancer

Efter cancerbeskedet

Att få ett cancerbesked kan vara svårt. Det är vanligt att reagera med oro, nedstämdhet och känslor av overklighet. För många kan det vara skönt att dela sina tankar med andra eller få veta hur andra har hanterat känslorna.

Läs mer om känslomässigt stöd

Praktiska råd efter cancerbeskedet

Efter cancerbeskedet finns det också praktiska saker som måste tas om hand. Det kan handla om allt från sjukskrivning och ekonomi till hjälpmedel och rättigheter.

Få praktiska råd efter cancerbeskedet

Stöd till närstående

För de som är närstående till någon som är sjuk kan det vara skönt att lära sig mer om sjukdomen och få tips och råd på hur man kan stötta.

För dig som är närstående till någon med cancer

Hjälp oss besegra cancer snabbare

Valfritt belopp
Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.