Barncancer är ett samlingsnamn för cancer hos barn. Det är mycket ovanligt att barn får en cancerdiagnos. Behandlingsmöjligheterna är ofta mycket goda och i dag botas ungefär 85 procent av alla barn som får cancer.

Granskad av: Jan Zedenius, professor i kirurgi, Karolinska universitetssjukhuset

Fakta

  • De flesta barn som får cancer är under fyra år, eller mellan 10-14 år.
  • Behandlingsmöjligheterna för barn med cancer är ofta mycket goda och dödligheten låg.
  • Andelen barn som får cancer är mindre än en procent av alla cancerfall i Sverige.
  • Årligen får cirka 350 barn en cancerdiagnos, varav ungefär 85 procent botas.

Vad är barncancer?

Cancersjukdomar som drabbar barn, personer under 18 år, samlas under begreppet barncancer. Det är mycket ovanligt att barn får en cancerdiagnos.

Av de cirka 1,6 miljoner barn som finns i Sverige är det omkring 350 som insjuknar i cancer varje år. Totalt sett utgör cancer hos barn mindre än en procent av alla cancerfall i Sverige.

Statistik cancer hos barn

Vilka cancerformer drabbar barn?

De vanligaste cancerformerna hos barn är

Symtom på barncancer

Symtomen vid barncancer varierar beroende på cancerform. Det är viktigt att komma ihåg att barncancer är väldigt ovanligt och att symtomen oftast beror på någonting annat.

Här är några exempel på symtom

En ny knöl

Precis som vid cancer hos vuxna kan det första tecknet på cancer vara en knöl, en tumör. Nya knölar som inte försvinner inom ett par veckor ska undersökas av en läkare.

Yrsel och/eller huvudvärk

Symtom vid hjärntumör varierar beroende på var i hjärnan tumören sitter. Eftersom hjärntumör hos barn upp till tio år ofta sitter i lillhjärnan kan barnet få symtom som yrsel, svårt att hålla balansen, illamående och kräkning.

Blek och trött

Tydlig trötthet och blekhet kan vara symtom på blodbrist, anemi. Det kan man få vid leukemi eftersom den normala blodbildningen trycks undan av snabb tillväxt av canceromvandlade vita blodkroppar.

Blåmärken, blödningar under huden

Blåmärken som inte försvinner eller små röda prickliknande blödningar, petekier, i huden kan vara ett tecken på brist på blodplättar, trombocyter. Orsaken till bristen är densamma som vid anemi.

Infektioner

Återkommande infektioner eller infektioner som inte går över kan vara symtom vid leukemi. Det beror på brist på friska, vita blodkroppar som ingår i vårt immunförsvar. Även om barn med leukemi ofta har ett stort antal vita blodkroppar fungerar de inte som de ska eftersom de är canceromvandlade.

Värk i skelettet eller i muskler

Barn som växer kan ofta drabbas av smärta i skelettet, så kallad växtvärk. Det är helt normalt.

Vid leukemi kan smärta i skelettet uppstå på grund av den snabba tillväxten av leukemiceller som bildas i benmärgen. Benmärgen finns inuti hålrummet i våra större ben som till exempel lårben, bäckenben och bröstbenet.

Vid sarkom, cancer i skelett, muskler eller bindväv kan smärta i skelettet eller i muskler vara ett symtom

Hur behandlas cancer hos barn?

Behandlingsmöjligheterna är idag ofta goda.

Barn är för det mest friska i grunden och behandlingen är därför ofta ganska intensiv.

Samtidigt växer barnen och en del av deras celler, till exempel i hjärnan, håller på att utvecklas och mogna.

Det måste men ta hänsyn till när man bestämmer behandling. En viktig princip vid val av behandling är att framför allt inte skada barnet.

Behandlingarna kan leda till olika besvär senare i livet. Därför behövs fortsatt forskning för att hitta effektiva behandlingar som ger så få sidoeffekter som möjligt.

Det finns inte en cancerbehandling som passar alla, utan varje person behandlas individuellt. Hur behandlingen, eller kombinationen av behandlingar, läggs upp bestäms av ett team av specialister och beror på flera olika faktorer.

Här visas de fyra vanligaste behandlingsformerna:

Vad skiljer barncancer från cancer hos vuxna?

Det gemensamma hos alla cancersjukdomar är att de börjar med ett fel i någon av kroppens celler.

Cancer hos vuxna är i hög grad kopplade till ålder och ibland levnadsvanor. De tar ofta många år att utveckla. Så är det inte hos barn.

En del cancersjukdomar förekommer både hos vuxna och hos barn, men det finns vissa som nästan bara drabbar barn.

Det är de cancersjukdomar som startar i de celler som bara finns under utveckling av embryot (tiden från befruktning tills det går att urskilja armar och ben). Ett exempel på en sådan cancerform är neuroblastom.

Läs mer om vad cancer är

Varför får barn cancer?

I dag vet vi inte varför barn får cancer. Man har inte funnit några yttre faktorer som påverkar utvecklingen, som vid cancer hos vuxna där vi vet att till exempel rökning, sol och rött kött ökar risken för att utveckla cancer.

På senare år har man upptäckt några ärftliga faktorer som kan bidra till att barncancer utvecklas, men oftast hittar man ingen orsak.

Slumpen, det vill säga otur, verkar vara den absolut vanligaste orsaken till cancer hos barn.

Hur ser prognosen ut?

På 1950-talet botades bara några få barn med cancer. I dag kan omkring 85 procent av barnen botas, tack vare förbättrade behandlingsmetoder.

De flesta barn som får cancer är under fyra år, därefter minskar insjuknandet för att sedan öka i åldersgruppen 10-14 år. Dödligheten är låg i alla åldersgrupper.

Mer detaljerad information finns på www.barncancerfonden.se

Kontakta Barncancerfonden
Telefonnummer: 08-584 209 00,
E-post: info@barncancerfonden.se

Vart ska jag vända mig?

Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller skicka ett mejl till Cancerlinjen


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.