Magcancer

Läs om symtom, behandling, orsak och prognos

Läs om symtom, behandling, orsak och prognos

I magen finns flera olika organ som alla har olika uppgifter i kroppens matspjälkningsapparat. En cancersjukdom benämns utifrån det organ den har uppkommit i.

I magen finns flera olika organ som ingår i kroppens matspjälkning. Organen har olika funktion. Till exempel så är magsäckens viktigaste uppgift att bearbeta maten och blanda den med magsaft så att den blir till en tunnflytande välling. Vällingen transporteras sedan vidare ut i tunntarmen.

En cancersjukdom benämns utifrån det organ den har uppstått i. Exempelvis så uppstår tjocktarmscancer så gott som alltid i en körtelcell i tjocktarmens slemhinna. Diagnosen som patienten får blir då tjocktarmscancer.

Det finns dessutom en typ av hormonproducerande tumörer som oftast uppstår i mag-tarmkanalen. Samlingsnamnet för dem är neuroendokrina tarmtumörer (carcinoider).

Cancerdiagnoser i magen

Besök gärna Cancerfondens faktasidor om (de flesta av) de cancerdiagnoser som kan förekomma i magen.

Bukspottkörtelcancer
Neuroendokrina tumörer – carcinoider
Lever- och gallvägscancer
Magsäckscancer
Tunntarmscancer
Tjock- och ändtarmscancer

Få svar på dina frågor

Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen, f.d. informations- och stödlinjen. Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård. Ring 020-59 59 59 eller mejla oss genom att klicka här. Samtalen är kostnadsfria. 

Läs mer om Cancerlinjen