Lär känna
dina bröst

Om du har god kännedom om dina bröst kan du lättare upptäcka eventuella förändringar. Tidig upptäckt av bröstcancer förbättrar chansen till överlevnad.

Vi startar insamlingar, ger gåvor och pratar om cancer.

  Fyndet kunde förklara en hel sjukdomsbild

  Ett svart streck som hamnat fel – så såg svaret ut på hur en ärftlig form av tarmcancer förs vidare. Mef Nilbert minns när hon gjorde forskningsfyndet som banat väg för minskad dödlighet i sjukdomen.

  Ny metod knockar cancerceller

  Antalet fall av hudcancer har ökat de senaste åren. Martin Bergö testar en ny behandlingsstrategi som gör att cancercellerna slutar växa och inte kan bilda tumörer.

  Genkniv provas i kampen mot lungcancer

  En ny metod att förändra gener ska för första gången prövas på lungcancerpatienter i Kina. Med hjälp av ”genkniven” ska immunförsvarets celler göras mer aggressiva och mer effektivt bekämpa tumörcellerna.

  Huvudpartner
  Vi stödjer Cancerfonden
  Stöd oss som företag