Till mamma

Hylla alla fantastiska mammor på Mors dag – ge en gåva och bidra till livsviktig forskning så att fler mammor överlever cancer.

Ge din gåva nu! 

Hylla alla fantastiska mammor på Mors dag – ge en gåva och bidra till livsviktig forskning så att fler mammor överlever cancer.

Ge din gåva nu! 

Hur mår svensk cancervård?

I Cancerfondsrapporten 2019: Vård uppmärksammar vi att behandling alldeles för ofta sätts in för sent. Regeringen har därför gjort stora satsningar på att korta köerna, och att minska skillnaderna mellan olika regioner. Men de genomförda insatserna visar sig än så länge inte varit effektiva.  

Cancervård

Omslag på Cancerfondens årsberättelsen 2018

Cancerfondens årsberättelse

För Cancerfonden var 2018 ett fantastiskt år. Då avsatte vi mer än någonsin till forskning, effektiviserade kommunikationen och arbetade mer modernt för att besegra cancer.

Läs årsberättelsen 2018 


Vi är stolta över våra huvudpartners

Genom sitt starka och långsiktiga engagemang är ICA och Skandia mycket viktiga för oss i arbetet med att besegra cancer.