Nu färgar vi Sverige rosa


Cancerfondsrapporten

I Cancerfondsrapporten 2019: Prevention uppmärksammar vi att minst en tredjedel av all cancer kan förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor. Men regeringens politik för bättre folkhälsa är passiv och ineffektiv. 

Läs mer om prevention

Grönsaker på en skärbräda

Kost och cancer – hur hänger det ihop?

Välkommen på kunskapsseminarium där vi tar ett helhetsgrepp om ämnet kost och cancer. Tillsammans med Dietisternas riksförbund arrangerar vi seminariet i fyra olika städer runtom i Sverige. 

Anmäl dig här

Vi är stolta över våra huvudpartners

Genom sitt starka och långsiktiga engagemang är ICA och Skandia mycket viktiga för oss i arbetet med att besegra cancer.