"Getterna är så fulla av liv"

Cancern förändrade Malin Tyrén Bakken. Hon bestämde sig för att säga ja i stället för nej. Ja till att gifta om sig och ja till att skaffa getter.

Vi startar insamlingar, ger gåvor och pratar om cancer.

  Sorgforskning ska hjälpa närstående

  Kan sorgen för de närstående bli lättare att bära efter den cancersjukas död? Kan ett bra stöd under vårdtiden göra att sorgen efteråt inte blir förlamande? Det är frågor som några forskare ska undersöka.

  Nytt sätt att avslöja njurcancer

  Forskaren Håkan Axelson beskriver hur nyfikendriven grundforskning ibland snabbt kan ta steget mot klinisk användning. En ny metod som han nu studerar skulle kunna ge en bättre bild av tumörerna.

  På väg mot bättre behandling

  Vissa kvinnor som drabbats av bröstcancer har ett skydd mot återfall och även mot att avlida i sjukdomen, visar en studie från Lund som har stöd från Cancerfonden.

  Huvudpartner
  Vi stödjer Cancerfonden

  Ida´s Hårdesign i Landskrona AB

  Norax AB

  Ohlssons i Landskrona AB

  Red Meadow Media

  Stöd oss som företag