Kostnaderna för cancer ökar

Allt fler insjuknar och cancer kostar samhället allt mer. I Cancerfondsrapporten 2016 berättar vi om cancer i dag och i framtiden - och vad som kan göras för att färre ska drabbas.

Vi startar insamlingar, ger gåvor och pratar om cancer.

  Nya tester ger bättre behandling

  Biomarkörer ger information om tillståndet i kroppen. För framtidens skräddarsydda sjukvård är biomarkörer mycket viktiga. Läs om forskare i Lund som är på god väg att få fram bättre diagnostik vid flera cancerformer.

  Radioaktiva molekyler spårar cancerceller

  Marika Nestor forskar för att utveckla ny målsökande behandling mot svår huvud- och halscancer. Nyligen fick hon Cancerfondens Junior Investigator Award.

  Populära tillskott kan sporra tumör

  Clotilde Wiel får en av Cancerfondens forskartjänster för att undersöka hur antioxidanter kan påskynda utvecklingen av lungcancer.