Kraftig ökning av
livmoderhalscancer

För första gången på flera decennier ökar insjuknandet i livmoderhalscancer. Vad ökningen beror på är inte klarlagt, men arbete pågår med att försöka hitta orsakerna.

Huvudpartner
Vi stödjer Cancerfonden
Stöd oss som företag