Vad vore jag utan dig?

Köp våra lotter och bidra till livsviktig forskning så att fler får tillbringa mer tid med sina nära. Du får chans till fina vinster samtidigt som du är med och räddar liv. 

Beställ dina lotter i dag!

Köp våra lotter och bidra till livsviktig forskning så att fler får tillbringa mer tid med sina nära. Du får chans till fina vinster samtidigt som du är med och räddar liv. 

Beställ dina lotter i dag!


Cancerfondsrapporten

I Cancerfondsrapporten 2019: Prevention uppmärksammar vi att minst en tredjedel av all cancer kan förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor. Men regeringens politik för bättre folkhälsa är passiv och ineffektiv. 

Läs mer om prevention

2019 års intressepolitiskta program i pdf-format
Foto: Melker Dahlstrand

Cancerfonden anser

Vårt intressepolitiska program visar på de allvarligaste bristerna i vård- och hälsoarbetet med cancer, men också på åtgärder som skulle kunna driva utvecklingen åt rätt håll. Tillsammans kan vi rädda liv. 

Läs och bli inspirerad

Vi är stolta över våra huvudpartners

Genom sitt starka och långsiktiga engagemang är ICA och Skandia mycket viktiga för oss i arbetet med att besegra cancer.