Kostnaderna för cancer ökar

Allt fler insjuknar och cancer kostar samhället allt mer. I Cancerfondsrapporten 2016 berättar vi om cancer i dag och i framtiden - och vad som kan göras för att färre ska drabbas.

Vi startar insamlingar, ger gåvor och pratar om cancer.

  Patientens eget blod hejdar cancern

  Forskaren Angelica Loskog tar ut celler från patientens blod och trimmar dem för att de ska kunna söka upp och döda cancerceller. Nu testas metoden vid allvarlig blodcancer.

  Avslöjar om läkemedel fungerar

  Pernilla Wikström letar bättre metoder för att behandla prostatacancer. För att göra det undersöker hon bland annat nya biomarkörer, ämnen i till exempel blodet.

  Vegetabilier: viktig del i kosten

  Livsstilsprofessorn Mai-Lis Hellenius har en mission att sprida kunskap om mat som minskar risken för cancer. Råden bygger hon på forskning som pekar på att medelhavskost fungerar förebyggande.