Vi hjälper journalister med fakta, statistik och kommentarer om cancersjukdomar, cancerforskning, prevention, ideell sektor och insamling. Vi förmedlar kontakter med experter så som forskare, läkare, patientföreningar, drabbade och närstående.

Pressmeddelanden

Visa fler

Ladda ner våra annonser

I Cancerfondens mediabank hittar du aktuella annonser.