Vi hjälper journalister med fakta, statistik och kommentarer om cancersjukdomar, cancerforskning, prevention, ideell sektor och insamling. Vi förmedlar kontakter med experter så som forskare, läkare, patientföreningar, drabbade och närstående.

Latchin Johnson
Projektledare Marknads-PR samt presskontakt Rosa Bandet
Lotta Gray
Projektledare PR och ambassadörer samt presskontakt Rosa Bandet
Jenny Lilljeqvist
Projektledare PR och prevention
Isabell Blomkrantz
Projektledare Marknads-PR (Föräldraledig)

Har du annonsutrymme att fylla?

Forskning är avgörande för att fler ska överleva cancer. Hjälp oss att sprida vårt budskap genom att i mån av plats annonsera med Cancerfondens annonsmaterial som du laddar ner via länken nedan. Tillsammans kan vi besegra cancer! Kontakta lisa.olofson@cancerfonden.se för inlogg.