Pressrum

Vi hjälper journalister med fakta och statistik för cancersjukdomar, cancerforskning och prevention. Vi förmedlar även kontakter med experter som forskare, läkare, patientföreningar, drabbade och närstående.

Vi hjälper journalister med fakta och statistik för cancersjukdomar, cancerforskning och prevention. Vi förmedlar även kontakter med experter som forskare, läkare, patientföreningar, drabbade och närstående.

Presskontakt

Jour för media

press@cancerfonden.se

+46 76 814 74 26

Är du inte journalist och har frågor som rör andra delar av vår verksamhet är du välkommen att höra av dig till vår växel: 
010-199 10 10

Micael Dahlén

Våra ambassadörer

Cancerfondens ambassadörer hjälper oss att sprida kunskap om cancer genom att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter.

Lär känna våra ambassadörer