Pressrum

Vi hjälper journalister med fakta och statistik för cancersjukdomar, cancerforskning och prevention. Vi förmedlar även kontakter med experter som forskare, läkare, patientföreningar, drabbade och närstående.

Vi hjälper journalister med fakta och statistik för cancersjukdomar, cancerforskning och prevention. Vi förmedlar även kontakter med experter som forskare, läkare, patientföreningar, drabbade och närstående.

Presskontakt

Jour för media

press@cancerfonden.se

+46 76 814 74 26

Är du inte journalist och har frågor som rör andra delar av vår verksamhet är du välkommen att höra av dig till vår växel: 
020-59 59 59

Paul Svensson, Pamela Andersson, Kjell Wilhelmsen, MAgdalena Forsberg och Leo Razzak står i jägarställning mot en vägg.

Våra ambassadörer

Cancerfondens ambassadörer hjälper oss att sprida kunskap om cancer genom att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter.

Lär känna våra ambassadörer