Vad är cancer?

Cancer är samlingsnamnet på cirka 200 olika sjukdomar. De vanligaste cancerformerna i Sverige är: prostatacancer, bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, hudcancer och lungcancer.

När du har cancer

Cancerbeskedet kan förändra vardagen både för den sjuke och dem som står nära. Kom ihåg att du inte är ensam – varje år får 58 000 personer i Sverige en cancerdiagnos, 65 procent blir botade och många andra kan leva med cancern som en ”kronisk” sjukdom.

Att vara närstående

Att gå igenom en cancersjukdom kan kännas mycket ensamt. En närstående som finns vid den sjukes sida och visar omtanke kan man vara ett stort stöd.

Närstående vid livets slut

Den sjuke och de närstående hamnar i en svår situation när cancern inte går att bota. En stor utmaning är de psykiska påfrestningarna.

Att förlora någon nära

En närståendes bortgång innebär oftast en stor påfrestning. Hur man reagerar är individuellt, men det finns drag som är gemensamma i sorgarbetet.

När en viktig vuxen blir sjuk

Tusentals barn och ungdomar i Sverige har en förälder eller nära vuxen som drabbats av cancer. Sjukdomen vänder upp och ned på hela tillvaron.

Om den vuxne inte blir frisk

Om den vuxne fått besked att cancern inte går att bota – hur ska man förklara det för ett barn? Hur ärlig kan man vara när barnet vill fortsätta hoppas!

Prata med barn om cancer

Det barnet får höra och vara med om bör vara på barnets egen nivå. Tänk på att barn inte alltid uppfattar världen, livet och döden som vi vuxna gör.

Berättar om att förlora sin pappa

Journalisten Henrik Torehammar skriver i sin krönika om hur det var när hans pappa fick cancer, samtidigt som han själv var mitt i processen att skaffa barn.

"Mamma har inspirerat så många"

För fem år sedan när Simon skulle åka utomlands med sina kompisar fick hans mamma bröstcancer. I januari i år orkade hennes kropp inte mer. För att hedra sin mamma startade Simon en insamling.

Jesper hyllar sin mamma

För sju år sedan började Jesper Trodal skriva på en låt till sin mamma, men var rädd för att den inte skulle bli tillräckligt bra. I januari fick hon bröstcancer och det fanns inte tid att vara rädd längre.

Vänskap vid första handslaget

Kennet och Klabbe. Tillsammans var de oslagbara. När Klas Ingesson fick sin cancerdiagnos visste Kennet Andersson en sak: vännen skulle överleva. Han hade fel.