Om cancer

Vad är cancer?

Cancer är samlingsnamnet på cirka 200 olika sjukdomar. De vanligaste cancerformerna i Sverige är: prostatacancer, bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, hudcancer och lungcancer.

Tidig upptäckt spelar roll

Att cancern upptäcks tidigt spelar stor roll för möjligheten till bot.

För kvinnor är det viktigt att gå på kontroller och att ha bra koll på hur brösten känns. Yngre män bör vara uppmärksamma på förändringar i pungen och äldre män kallas till PSA-test om läkaren misstänker prostatacancer.

 

Undersökningar

Vid misstanke om cancersjukdom kan många olika undersökningar bli aktuella. Blod- och vävnadsprover analyseras och kroppens inre organ avbildas för att ställa diagnos.

Behandlingar

Behandlingar vid cancersjukdom är ofta långa och krävande. Syftet med behandlingarna kan vara att bota, minska sjukdomens omfattning eller minska risken för återfall.

Cancersjukdomar

Här hittar du information om de vanligaste cancerdiagnoserna. Läs om bland annat sjukdomstecken, undersökning och behandling. Texterna är granskade av medicinsk expertis.

 

När du har cancer

Cancerbeskedet kan förändra vardagen både för den sjuke och dem som står nära. Kom ihåg att du inte är ensam – varje år får drygt 61 000 personer i Sverige en cancerdiagnos, 65 procent blir botade och många andra kan leva med cancern som en ”kronisk” sjukdom.