HER2-positiv bröstcancer

HER2-positiv bröstcancer är en typ av bröstcancer där cancercellerna delar sig oftare och tumören växer snabbare. Sedan behandling med antikroppar mot HER2 kom har överlevnaden ökat markant.

Granskad av: Niklas Loman, överläkare, diagnosansvarig bröstcancer, Skånes universitetssjukhus

Fakta

 • Vid HER2-positiv bröstcancer delar sig cellerna oftare
 • 15 procent av bröstcancerfallen är HER2-positiva.
 • Om sjukdomen upptäcks i tidigt stadium är prognosen ofta mycket god.

Vad är HER2-positiv bröstcancer?

HER2 står för Human epidermal growth factor receptor 2 och är ett protein som kan finnas i en större mängd på cancercellernas yta. Proteinet hjälper cancercellerna att dela sig oftare. Det finns i dag flera effektiva behandlingar mot HER2-positiv bröstcancer.

Symtom på HER2-positiv bröstcancer

Symtomen på HER2-positiv bröstcancer skiljer sig inte från andra former av bröstcancer. Det kan börja som

 • knöl i bröstet
 • knöl i armhålan
 • förstorat och hårt bröst
 • rodnad i huden och "apelsinhud" på bröstet
 • indragningar i huden på bröstet eller bröstvårtan
 • blod eller vätska från bröstvårtan.

Smärta och ömhet i brösten är inte vanliga symtom vid bröstcancer utan beror oftast på helt normala hormonella orsaker. Men kontakta en läkare om du är orolig. 

Hur ser man att bröstcancern är HER2-positiv?

Vid HER2-positiv bröstcancer finns en ökning av tillväxtfaktorreceptorn HER2 som gör att cancercellerna delar sig oftare, vilket gör att tumören växer snabbare.

Undersökningen görs genom att ta ett vävnadsprov, en så kallad nålbiopsi. Det kan ta en eller ett par veckor innan man kan se vilket typ av bröstcancer det är.

Alla bröstcancertumörer undersöks för biomarkörer för

 • östrogenreceptor
 • progesteronreceptor
 • ökning av tillväxtfaktorreceptorn HER2
 • histologisk grad 
 • delningshastighet som mäts i Ki67, en markör för att se aktiv delning i tumören.

Histologisk grad avgör hur allvarlig varianten är 

Vävnadsprovet färgas och den histologiska graden undersöks. Graderingen görs efter hur mycket cancercellen skiljer sig från den normala cellen.

 • Grad 1 är låggradig.
 • Grad 2 medelhög grad.
 • Grad 3 räknas som höggradig.

Alla grader förekommer inom HER2-positiv bröstcancer.

HER2-positiv bröstcancer delas upp i två olika grupper

 • HER2-positiv/luminal – både HER2-positiv och biomarkörer för östrogenreceptor
 • HER2-positiv/icke-luminal – HER2-positiv men inga biomarkörer för östrogen- eller progesteronreceptorer.

Hur behandlar man HER2-positiv bröstcancer?

HER2- positiv bröstcancer behandlas främst med

 • operation
 • cytostatika
 • strålbehandling
 • anti-HER2-behandling
 • hormonell behandling för de med hormonkänslig HER2-positiv bröstcancer
 • skelettstärkande läkemedel

Cancer behandlas i huvudsak på fyra olika sätt. Med operation, läkemedel, strålning och immunterapi. I den här filmen går vi igenom de olika metoderna.

Operation

Syftet med operation är precis som vid all bröstcancer att avlägsna tumören och undersöka om det finns tecken på spridning till armhålans lymfkörtlar. 

Operationen kan genomföras omedelbart efter diagnos, men ofta ges medicinsk behandling innan operationen.

Läs mer om operation

Cytostatika

Vid grad 1 cancer kan operationen ske först, men annars ges ofta cytostatika tillsammans med anti-HER2-behandling före operationen.

Cytostatikabehandlingen består ofta av en kombination av epirubicin och cyklofosfamid (EC-kur), efterföljt av taxaner och anti-HER2-behandling. Cytostatikan ges som dropp. Andra kombinationer av cytostatika förekommer också.

Utvärdering av preoperativ behandling sker med hjälp av läkarundersökning, mammografi och ultraljud efter ungefär två behandlingsomgångar.

Om svaret på utvärderingen visar på tveksam effekt görs ytterligare en utvärdering längre fram i behandlingsförloppet.

Läs mer om cytostatika

Strålbehandling

Strålbehandling vid HER2-positiv bröstcancer följer samma riktlinjer som vid annan bröstcancer.

Läs mer om strålbehandling

Anti-HER2-behandling

Anti-HER2-behandling ska i princip alltid ges tillsammans med cytostatikabehandling. 

Vid HER2-positiv bröstcancer med hög risk, T2-3 eller spridning till lymfkörtlar, ges en dubbel HER2-blockad. Det betyder att två läkemedel som på olika sätt blockerar HER2-receptorerna ges. 

Behandlingen med anti HER2-läkemedel pågår under ett år.

Trastuzumab

Trastuzumab är en antikropp som är riktad mot HER2-receptorn och kan ges både som dropp eller som en injektion i underhuden. 

De mest allvarliga och/eller vanligaste biverkningarna av trastuzumab är nedsatt hjärtfunktion, läkemedelsreaktioner, lågt antal neutrofiler (en typ av vita blodkroppar som är viktiga för att bekämpa infektioner), infektioner och lungbiverkningar.

För personer med mycket god prognos, görs en avvägning mot risken för biverkningar och om den med bröstcancer samtidigt har några andra sjukdomar. Det kan då vara rimligt att avstå från trastuzumab trots HER2-positivitet.

Pertuzumab

Pertuzumab är en antikropp som är riktad mot en annan del av HER2-receptorn än trastuzumab och ges som dropp.

De vanligaste biverkningarna som orsakas av pertuzumab är lågt antal neutrofiler (en typ av vita blodkroppar som är viktiga för att bekämpa infektioner) diarré, illamående, kräkningar, hårförlust och trötthet.

Lapatinib

Lapatinib är en tyrosinkinashämmare som är riktad mot HER2 och ges i tablettform.

De vanligaste biverkningarna vid behandling med lapatinib är utslag och besvär från mag-tarmkanalen som till exempel diarré, illamående och kräkningar.

Hormonell behandling

Vid HER2-positiv bröstcancer som även är hormonkänslig ges hormonell behandling med läkemedel som påverkar östrogenet i kroppen. Det är för att cancercellerna är beroende av östrogen för att växa.

Behandlingen tas som en tablett varje dag och brukar pågå i fem till tio år.

Spridd HER2-positiv bröstcancer

Bröstcancerceller kan sprida sig både via blodkärl och lymfkärl. Vid spridning till lymfkörtlarna i armhålan är sjukdomen fortfarande botbar. Men det är en signal om att det finns en högre risk att cancerceller kan sprida sig till andra organ i kroppen.

Om en HER2-positiv bröstcancer sprider sig är det ofta till skelett, lever, lungor och hjärna. I sådana fall talar man om kronisk cancer.

Behandlingen består ofta av olika kombinationer med cytostatika och anti-HER2-behandling. Om cancern är hormonkänslig kan cytostatikan bytas ut mot hormonell behandling.

För en del kan kirurgi, vanlig strålbehandling eller stereotaktisk strålbehandling (fokuserad strålbehandling) också vara behandlingsalternativ.

Effekten av behandlingen kan följas upp med hjälp av läkarundersökning, röntgen och genom att följa tumörmarkören CA 15-3.

Hur vanligt är HER2-positiv bröstcancer?

Av de drygt 7500 som årligen insjuknar i bröstcancer, i Sverige, är ungefär 15 procent HER2-positiva.

Illustration bröstet
Cancer i bröstet uppstår i de cellager som finns i bröstet eller som cancerceller i armhålans lymfkörtlar. Bröstcancer kan även sprida sig till andra delar av kroppen.

Hur ser prognosen ut vid HER2-positiv bröstcancer?

HER2-positiv bröstcancer är snabbväxande men sedan antikroppar mot HER2 kom har överlevnaden ökat markant.

Prognosen för HER2-positiv bröstcancer beror på om sjukdomen upptäcks tidigt eller sent i förloppet.

Vid spridd HER2-positiv bröstcancer som inte bara har spridning till lymfkörtlar, utan som också spridit sig till andra organ eller till skelettet är prognosen allvarlig. Då kan man inte räkna med att bli av med sjukdomen.

Många gånger går det ändå att hålla sjukdomen under kontroll med hjälp av onkologisk behandling som kan inkludera anti-HER2-behandling, cytostatika, strålning, skelettstärkande behandling och hormonell behandling hos dem med en hormonkänslig cancer.

Om sjukdomen upptäcks i tidigt stadium, till exempel då den bara finns i bröstet eller endast har spridning till armhålans lymfkörtlar, är prognosen ofta mycket god.

De flesta som genomgår behandling med operation och onkologisk tilläggsbehandling blir friska.

Vart kan jag vända mig?

Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller skicka ett mejl till Cancerlinjen

Efter cancerbeskedet

Att få ett cancerbesked kan vara svårt. Det är vanligt att reagera med oro, nedstämdhet och känslor av overklighet. För många kan det vara skönt att dela sina tankar med andra eller få veta hur andra har hanterat känslorna.

Läs mer om känslomässigt stöd

Praktiska råd efter cancerbeskedet

Efter cancerbeskedet finns det också praktiska saker som måste tas om hand. Det kan handla om allt från sjukskrivning och ekonomi till hjälpmedel och rättigheter.

Få praktiska råd efter cancerbeskedet

Kontaktsjuksköterska

Efter ett cancerbesked har du rätt till en kontaktsjuksköterska. Kontaktsjuksköterskan är med och samordnar vården, hjälper dig att veta vad som händer och fungerar som en central kontaktperson för dig som är sjuk och för närstående.

Stöd till närstående

För de som är närstående till någon som är sjuk kan det vara skönt att lära sig mer om sjukdomen och få tips och råd på hur man kan stötta.

För dig som är närstående till någon med cancer

Källor:

Kunskapsbanken, RCC

Kunskapsbanken är ett kunskapsstöd för cancervården med alla nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp (SVF) och Nationella regimbiblioteket från Regionala cancercentrum.

Kunskapsbanken, Regionala cancercentrum

Cancerfondens expertråd

Cancerfondens expertråd består av docenter, professorer, överläkare, diagnosansvariga och specialister inom onkologi, hematologi, kirurgi, gynekologi, urologi och  dermatoskopi som faktagranskar våra texter.

Cancerfondens expertråd

Internetmedicin.se

Internetmedicin är en kunskapsdatabas för läkare med översikter för diagnostik och behandling av sjukdomstillstånd. 

Internetmedicin.se

Stötta livsviktig cancerforskning


Ge en gåva nu

Ge företagsgåva


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.