Minska risken för cancer

Minst en tredjedel av all cancer kan förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor.

Ät hälsosamt

Minst en tredjedel av all cancer kan förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor.

Ät hälsosamt


En hand sträcker sig efter morötter i grönsaksdisken

Webbinarium: Hur hänger mat och cancer ihop?

Välkommen på en föreläsningsserie om kost och cancer. Vi reder ut alla frågetecken tillsammans med forskare och experter inom området.

Mer om anmälan 

Rör på dig

Fysisk aktivitet minskar risken att drabbas av cancer. All rörelse räknas och ju mer du rör dig desto bättre är det.

Fysisk aktivitet och cancer

Porträtt på Cancerfondens Maiju Wetterfall med ordet "Falskt" skrivet över bilden.

Cancerframkallande eller inte?

Är socker, aspartam, chips och kaffe cancerframkallande – vad säger forskningen? Vår expert sticker hål på myterna.

Sant och falskt om cancer

Illustration av ett protokoll med en checkbox innanför ramarna.

Våra råd för att minska risken

Minst 30 procent av all cancer kan förebyggas med hälsosamma levnadsvanor. Se vad du kan göra själv för att minska risken att drabbas.

Läs våra råd

Cancerfonden anser

För att minska antalet cancerfall behövs en kraftfull och effektiv preventionspolitik. Vårt intressepolitiska program beskriver de viktigaste ställningstagandena och förslag.

Illustration av ett hus som symboliserar radon i husgrund.

Arbetsmiljö och omgivning

Det är inte bara våra levnadsvanor som utgör en cancerrisk. Även kemikalier, strålning och partiklar i luft och vatten kan innebära en ökad risk.

Påverkan från miljön


Källor

Våra råd baseras på forskning som har samlats in av International Agency for Research on Cancer och World Cancer Research Fund.

International Agency for Research on Cancer

International Agency for Research on Cancer är Världshälsoorganisationens organ som utför och samordnar forskning för att bekämpa cancer.

World Cancer Research Fund 

World Cancer Research Fund är en icke vinstdrivande organisation som bland annat finansierar forskning om levnadsvanor och cancerrisk och analyserar vetenskapliga data om hur kost, fysisk aktivitet och kroppsvikt påverkar cancerrisken.