Tillsammans mot cancer

Vårt mål är att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer.

Vårt mål är att färre ska drabbas och fler ska överleva cancer.

En av tre får cancer. Det vill vi ändra på.

I Sverige får en av tre personer ett cancerbesked under sin livstid. Därför samlar vi in pengar för att finansiera den främsta cancerforskningen. Vi får inget statligt stöd utan är helt beroende av gåvor. Vi sprider kunskap om cancer och hur vi kan minska risken att drabbas. Genom påverkansarbete skapar vi förutsättningar för en trygg och jämlik vård. 

Gruppbild på alla som jobbar på Cancerfonden.

Så här jobbar vi

Om du är nyfiken på att se hur dina pengar når fram eller hur Cancerfonden arbetar, vilka som jobbar här och vår historia kan du läsa mer här.

Vi jobbar på Cancerfonden

Mål och historia

Så fungerar organisationen

Kvinnlig forskare som tittar in i ett mikroskop.

Dina pengar når fram

Tack vare alla som ger gåvor varje år kan vi tillsammans finansiera den bästa cancerforskningen i Sverige. Och rädda ännu fler liv.

Läs mer i vår årsredovisning för 2018Fem olika typer mikrofoner står uppradade på ett bord.

Pressrum

Vi hjälper journalister med fakta, statistik och kommentarer om cancersjukdomar, cancerforskning, ideell sektor och insamling. Vi förmedlar kontakter med forskare, läkare, patientföreningar, drabbade och närstående. 

Hitta kontakt och mer information