Cancerlinjen

Cancerlinjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård. Här får du råd och stöd i din situation. 

Contact us in English

Do you have questions about your situation or cancer related topics? You are welcome to contact our support line where our staff of health professionals with many years of experience within cancer treatment can answer your questions. 

E-mail us or call 010-199 10 10. 

VI SVARAR PÅ DINA FRÅGOR OM CANCER

Många närstående och patienter ringer till oss. Några vill ha information om själva sjukdomen, andra vill ha råd om hur de kan få en så kallad second opinion.

I de flesta samtal har de som ringer ett stort behov av känslomässigt stöd; de behöver få prata med någon som har tid att lyssna.

Om Cancerlinjen

  • Varje år tar vi emot cirka 8 500 samtal och mejl. Du som kontaktar oss får vara anonym.
  • Kontakta oss för fakta och information, känslomässigt stöd eller skriftlig information.
  • Vi gör inte några medicinska bedömningar, utan ger endast information och stöd. Medicinska frågor ska  alltid diskuteras med en läkare.
  • Vi översätter- och tolkar inte journaltext. Det ska göras tillsammans med ansvarig läkare.

Uppsatser och skolarbeten

Tyvärr har vi inte möjlighet att svara på alltför omfattande frågor från exempelvis studenter som kontaktar oss i syfte att få information till uppsatser och skolarbeten. Vi hänvisar istället till sidorna Om cancer.

Om cancer

Vi garanterar sekretess och hanterar dina uppgifter på ett säkert sätt 

När du kontaktar Cancerlinjen garanterar vi dig sekretess. Vi för inte journal över de som skriver eller ringer till oss. Vi behåller dock inkommande e-post och  registrerar telefonsamtal.

Det gör vi uteslutande av statistiskt intresse för att kunna se hur många som kontaktar oss och vilka frågor som är vanligast, samt för att kunna utveckla och förbättra vår verksamhet.

Det är bara personalen vid Cancerlinjen som tar del av de mejl och samtal som kommer in och vi lämnar aldrig uppgifter vidare till andra företag eller organisationer. 

  • Cancerfonden är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss. I vår integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter.
  • Har du frågor om villkoren är du välkommen att kontakta Cancerfondens juristenhet på info@cancerfonden.se eller 010-199 10 10.

Avvikande öppettider

Onsdag 21 oktober och torsdag 22 oktober håller vi stängt på grund av utbildning.