Vad orsakar cancer?

Cancer är en genetisk sjukdom. Men all cancer är inte ärftlig. I flertalet fall är det istället genförändringar som uppstår under livets gång som orsakar cancer. Generna påverkas bland annat av vår livsstil, och genom hälsosamma levnadsvanor kan risken minska.

Granskad av: Jan Zedenius, professor i kirurgi, Karolinska universitetssjukhuset

Fakta

  • I 5–10 procent av cancerfallen spelar ärftlighet en stor och uppenbar roll.
  • Risken att drabbas av cancer ökar i regel inte om nära släktingar haft olika typer av cancer.
  • Hur våra levnadsvanor ser ut har stor betydelse för vår risk att insjukna i cancer.

Förändringar i generna sker vanligtvis i flera steg och över lång tid, förmodligen flera decennier. Det gör att de flesta fall av cancer inträffar hos äldre personer. 

Det talar för möjligheten att stoppa en del av cancerutvecklingen genom olika förebyggande åtgärder under livet. Saker som att äta hälsosamt, inte röka och sola måttligt bidrar till att minska risken.

Det verkar alltså finnas någon eller några faktorer hos oss som kan stoppa cancerutvecklingen i tid.

Det finns dock skäl att tro att våra cellers arvsanlag påverkas så att cancer kan utvecklas även om vi lever ett hälsosamt liv. 

Många människor från övre medelåldern och uppåt har nämligen förstadier till aggressiv cancer, så kallad cancer in situ. 

Men, det betyder inte att alla de här personerna kommer drabbas av cancer utan de flesta kommer av någon anledning aldrig att utveckla sjukdomen. Det verkar alltså finnas någon eller några faktorer hos oss som kan stoppa cancerutvecklingen i tid. 

De faktorerna är intressanta att kartlägga och undersöka i syfte att förebygga fullt utvecklad cancer.

Illustration av en dna-sträng
Det finns skäl att tro att våra cellers arvsanlag påverkas så att cancer kan utvecklas även om vi lever ett hälsosamt liv.

Ärftliga faktorer

I 5–10 procent av cancerfallen spelar ärftlighet en stor och uppenbar roll. Vid vissa cancerformer, till exempel bröstcancer och tjocktarmscancer, har man en förhöjd risk om flera nära släktingar har haft denna typ av cancer.

För de flesta cancerformer har man dock inte hittat några tydliga ärftliga samband.

Det är i regel inte så att risken att få cancer ökar då nära släktingar haft olika typer av cancer. Risken för ärftligt betingad cancer utreds på särskilda mottagningar, så kallade genetiska mottagningar som finns vid universitetssjukhusen.

Livsstilsfaktorer

Hur våra levnadsvanor ser ut har stor betydelse för vår risk att insjukna i cancer.

Ben i rörelse under ett träningspass inomhus.
Våra livsvanor spelar in när det kommer till risken att utveckla cancer. Foto: Melker Dahlstrand.

Genom att undvika rökning, ha hälsosamma matvanor, vara måttlig med alkohol, motionera regelbundet, undvika övervikt och vara försiktig i solen minskar du din risk för ett flertal cancersjukdomar.  

Tobak

Rökning ger en ökad risk för en rad cancersjukdomar. Framför allt ökar risken för lungcancer, men även för till exempel cancer i matstrupen, urinvägarna och i bukspottkörteln.

Läs mer om rökning och cancer 

Alkohol

Sambandet mellan alkohol och cancer blir mer och mer känt. Främst ses en ökad risk för cancer i munhåla, svalg, struphuvud, matstrupe, bröst, tjock- och ändtarm och lever.

Läs mer om alkohol och cancer

Fysisk aktivitet

Regelbunden fysisk aktivitet, motsvarande minst 30 minuters rask promenad om dagen, bidrar till att undvika övervikt och minskar risken för bland annat bröstcancer.

Läs mer om fysisk aktivitet och cancer

Matvanor

Ohälsosamma matvanor, som leder till övervikt, är en riskfaktor för ett flertal cancersjukdomar, bland annat njurcancer, matstrupscancer, livmoderkroppscancer och bröstcancer för kvinnor i och efter klimakteriet.

Läs mer om mat och cancer

Sol

Hudcancer är den diagnosgrupp som ökar mest. Forskning har visat att solens UV-strålning är en direkt orsak till hudcancer.

Läs mer om sol och cancer

Radioaktivitet

Joniserande strålning från radioaktiva ämnen eller röntgenstrålar kan i höga doser framkalla cancer, främst leukemi, men även andra cancerformer, som exempelvis cancer i mag-tarmkanalen, lungor, bröst och sköldkörtel.

Radongas från mark och byggmaterial kan spridas i hus och avge radioaktivitet. Höga nivåer av detta radon ökar risken för lungcancer, i alla fall i kombination med rökning.

Virus

Vid några cancerformer kan speciella virus bidra till cancerutvecklingen, till exempel HPV vid livmoderhalscancer, cancer bakom näsan och levercancer.

Läs mer om infektioner

Föroreningar i miljön

De olika föroreningar som släpps ut i miljön har i allmänhet troligen inte särskilt stor betydelse för uppkomsten av cancer. Sambanden är dock svåra att överskåda och beräkna.

Partiklar från förbränningsmotorer och vägslitage kan troligen öka risken, men hur mycket är svårt att ange då så många andra faktorer spelar in.

Större betydelse kan kemikalier och andra cancerframkallande ämnen, som till exempel asbest, på arbetsplatser ha.

Har man samtidigt en annan riskfaktor, till exempel rökning, kan risken för att drabbas av cancer öka. 

Vart kan jag vända mig?

Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller skicka ett mejl till Cancerlinjen


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.