Leva med cancer

Cancerbeskedet kan förändra vardagen för både drabbad och anhörig. Sexlivet liksom aptiten och orken påverkas och en speciell trötthet och orkeslöshet kan inträffa.

Cancerbeskedet kan förändra vardagen för både drabbad och anhörig. Sexlivet liksom aptiten och orken påverkas och en speciell trötthet och orkeslöshet kan inträffa.


Komma tillbaka efter cancer

Rehabilitering handlar om att på olika sätt återgå till det som varit tidigare. För cancersjuka innebär det att så långt det är möjligt komma tillbaka till livet som pågick före sjukdomen.

Rehabilitering


Illustration med en sjuksköterska som håller om någon som behöver stöd,

Frågor om cancer?

Cancerlinjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård. Kontakta oss via mejl eller telefon.

Till Cancerlinjen

För dig som står nära

Att gå igenom en cancersjukdom kan kännas mycket ensamt. En närstående som finns vid den sjukes sida och visar omtanke kan man vara ett stort stöd.

Att vara närstående


Förändrade roller och relationer i familjen

Cancern blir en del av vardagen och kan föra med sig en stor osäkerhet och många andra förändringar för den sjuka och resten av familjen.

Vardag med cancer