Leva med cancer

Cancerbeskedet kan förändra vardagen för både drabbad och anhörig. Sexlivet liksom aptiten och orken påverkas och en speciell trötthet och orkeslöshet kan inträffa.

Illustration av två pratbubblor symboliserar samtal efter cancerbesked.

Att ta emot ett cancerbesked

Ett cancerbesked blir för de flesta en påminnelse om hur skört livet är – hur god prognosen än ser ut. Reaktionerna är olika hos olika personer.

Efter cancerbeskedet

Rehabilitering och träning

Kvinna i rehabilitering i gymnastiksal tillsammans med instruktör.

Komma tillbaka efter cancer

Rehabilitering handlar om att på olika sätt återgå till det som varit tidigare. För cancersjuka innebär det att så långt det är möjligt komma tillbaka till livet före sjukdomen.

Rehabilitering

Person i gymnastiksal rullar en stor medicinboll.

Kan jag träna under en cancerbehandling?

De flesta vet att det är bra att träna, men hur ser egentligen de vetenskapliga bevisen ut när det gäller träning och cancer? 

Träning och cancer

Illustration med en sjuksköterska som håller om någon som behöver stöd,

Frågor om cancer?

Cancerlinjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård. Kontakta oss via mejl eller telefon.

Till Cancerlinjen

Närstående och familj

Illustration av två personer som står väldigt nära varandra till vänster i bild.

För dig som står nära

Att gå igenom en cancersjukdom kan kännas mycket ensamt. En närstående som visar omtanke kan man vara ett stort stöd.

Att vara närstående

Familj sitter och äter frukost i en typisk vardagssituation.

Nya roller och relationer i familjen

Cancern blir en del av vardagen och kan föra med sig en osäkerhet och andra förändringar för den som är sjuk och resten av familjen.

Vardag med cancer

Cancerfondens logotyp.

TILLSAMMANS

Stödgrupp för drabbade och närstående

Gå med i vår slutna Facebookgrupp som finns för dig som vill dela erfarenheter och funderingar om cancer med andra. Du kan också ställa frågor till Cancerlinjen.

Välkommen in