Tunntarmscancer kan vara en neuroendokrin tumör (NET) eller ett adenokarcinom. Prognosen vid tunntarmscancer varierar kraftigt beroende på typen av tumör och om sjukdomen hunnit sprida sig.

Granskad av: Jan Zedenius, professor i kirurgi, Karolinska universitetssjukhuset

Fakta

 • Symtomen vid NET kan till en början vara diffusa
 • Orsaken till NET är okänd. 
 • Diagnosen ställs med hjälp av blodprov.

Vad är tunntarmscancer?

Det finns två olika typer av tumörer som man kan få i tunntarmen.

Neuroendokrina tumörer (NET) är den vanligaste formen av tunntarmscancer. En särskild egenskap hos de här tumörerna är att de kan tillverka hormoner. 

NET kan också finnas i andra organ i kroppen, till exempel i lungorna, magsäcken och tjock- och ändtarmen. Men det är vanligast att cancerformen NET sitter i tunntarmen.

Adenokarcinom är den andra cancerformen och den startar i körtelceller som finns i tunntarmen. Körtelcellerna tillverkar sekret som behövs för att matsmältningen ska fungera.

Adenokarcinom i tunntarmen behandlas på samma sätt och med samma resultat som när det sitter i tjocktarmen.  

Läs mer om NET

Läs mer om tjocktarmscancer

Illustration av bålen med tunntarm, tjocktarm och ändtarm
Tunntarmen, tjocktarmen och ändtarmen. Illustration: Thomas Krebs

Symtom på tunntarmscancer

Symtom vid tunntarmscancer är diarrér, förstoppning och blod i avföringen. Ökad värmekänsla i kroppen och ansiktsrodnad, så kallad flush kan komma efter ett tag. Tarmvred som leder till attacker av buksmärta, liksom svullen mage och kräkningar är andra symtom.

Vanliga symtom på tunntarmscancer är

Vid NET kan symtomen till att börja med vara diffusa, med lite orolig mage och tidvis lättare diarrébesvär.

Efter ett tag kan man få mer diarréer, en ökad värmekänsla i kroppen och ansiktsrodnad, så kallad flush. Tarmvred kan också vara ett symtom på NET. 

Vid adenokarcinom är symtomen ännu mer diffusa till att börja med, men kan också utvecklas till buksmärtor och tarmvred.

Hur upptäcks tunntarmscancer?

Tunntarmscancer upptäcks med hjälp av flera olika undersökningar, till exempel

 • blodprov
 • datortomografi
 • ultraljudsundersökning
 • vävnadsprov
 • PET-undersökning.

Så upptäcks NET

NET upptäcks med hjälp av blodprov där man mäter mängden av en del hormoner, där de viktigaste kallas serotonin och kromogranin A.

Det är hormoner som ofta bildas av själva tumören.

Patient på brits som undersöks med datortomografi.
Datortomografi används för att upptäcka tunntarmscancer. Foto: Olle Nordell 

Buk, bäcken och bröstkorg undersöks med datortomografi. Ofta gör man också en ultraljudsundersökning av hela bukområdet.

Ibland tar läkaren ett vävnadsprov via en nål som sticks in med ledning av ultraljudsundersökningen (under bedövning).

PET-undersökning görs för att visa var tumören sitter och vad den har för egenskaper, till exempel om det finns tecken till spridning.

Så upptäcks adenocarcinom

Adenokarcinom upptäcks med hjälp av datortomografiundersökning, ultraljudsundersökning och kontraströntgen av tunntarmen.

Här får du råd inför läkarbesöken

Hur behandlas tunntarmscancer?

Vanliga behandlingar vid tunntarmscancer är 

 • operation
 • cytostatikabehandling
 • biologisk terapi 
 • målsökande strålbehandling

Behandlingen går ut på att operera bort så stor del av tumören som möjligt. Även lymfkörtlar som ligger nära tarmen opereras bort.

Cancer behandlas i huvudsak på fyra olika sätt. Med operation, läkemedel, strålning och immunterapi. I den här filmen går vi igenom de olika metoderna.

När läkaren i samråd med dig bestämmer sig för en behandlingsplan, tar hon eller han inte bara hänsyn till själva cancersjukdomen utan också till tidigare sjukdomar, ålder och allmänt hälsotillstånd.

Behandling av NET

När man ska behandla NET med läkemedel ges något som kallas för somatostatinanaloger.

Somatostatinanaloger är läkemedel som liknar ett naturligt hormon i kroppen som heter somatostatin. De hämmar utsöndringen av andra hormoner och minskar på det sättet symtomen.

Behandling av adenokarcinom

Adenokarcinom i tunntarmen behandlas ofta med cytostatika, cellgifter. Då använder man ofta samma kombination av cellgifter som mot tjock- och ändtarmscancer.

Eftersom inget cancerfall är det andra likt, är det din cancerläkare som bäst kan svara på vad som gäller för just din sjukdom.

Orsaker till tunntarmscancer

Man vet inte varför en del får tunntarmscancer. En ökad risk för adenokarcinom kan kanske kopplas till en del tarmsjukdomar, exempelvis Crohns sjukdom.

Hur ser prognosen ut för tunntarmscancer?

Prognosen för tunntarmscancer varierar kraftigt, beroende på typ av tumör och om sjukdomen hunnit sprida sig.

Prognosen vid NET är ofta god, trots förekomst av metastaser, och många lever länge, till och med i decennier, med bibehållen livskvalitet.

Vid adenokarcinom beror prognosen till mycket stor del på om sjukdomen har hunnit sprida sig innan diagnosen ställts.

Rehabilitering vid tunntarmscancer

Redan när du fått besked om att du har tunntarmscancer bör sjukvården sätta igång planeringen av din rehabilitering, så att du efter genomgången behandling kan leva ett så bra liv som möjligt, både kroppsligt och själsligt.

Din kontaktsjuksköterska har ansvar för att planera och samordna din rehabilitering.

Läs mer om cancerrehabilitering

Fler cancerdiagnoser i området kring magen

Fler cancerdiagnoser i tarmarna

Vart kan jag vända mig

Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller skicka ett mejl till Cancerlinjen

Efter cancerbeskedet

Att få ett cancerbesked kan vara svårt. Det är vanligt att reagera med oro, nedstämdhet och känslor av overklighet. För många kan det vara skönt att dela sina tankar med andra eller få veta hur andra har hanterat känslorna.

Läs mer om känslomässigt stöd

Praktiska råd efter cancerbeskedet

Efter cancerbeskedet finns det också praktiska saker som måste tas om hand. Det kan handla om allt från sjukskrivning och ekonomi till hjälpmedel och rättigheter.

Få praktiska råd efter cancerbeskedet

Kontaktsjuksköterska

Efter ett cancerbesked har du rätt till en kontaktsjuksköterska. Kontaktsjuksköterskan är med och samordnar vården, hjälper dig att veta vad som händer och fungerar som en central kontaktperson för dig som är sjuk och för närstående.

Stöd till närstående

För de som är närstående till någon som är sjuk kan det vara skönt att lära sig mer om sjukdomen och få tips och råd på hur man kan stötta.

För dig som är närstående till någon med cancer

Källor:

Kunskapsbanken, RCC

Kunskapsbanken är ett kunskapsstöd för cancervården med alla nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp (SVF) och Nationella regimbiblioteket från Regionala cancercentrum.

Kunskapsbanken, Regionala cancercentrum

Cancerfondens expertråd

Cancerfondens expertråd består av docenter, professorer, överläkare, diagnosansvariga och specialister inom onkologi, hematologi, kirurgi, gynekologi, urologi och  dermatoskopi som faktagranskar våra texter.

Cancerfondens expertråd

Internetmedicin.se

Internetmedicin är en kunskapsdatabas för läkare med översikter för diagnostik och behandling av sjukdomstillstånd. 

Internetmedicin.se

Stötta livsviktig cancerforskning


Ge en gåva nu

Ge företagsgåva


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.