Upptäck cancer

Vid misstanke om cancersjukdom kan många olika undersökningar bli aktuella. Blod- och vävnadsprover analyseras och kroppens organ avbildas för att ställa diagnos. 

Stöd den livsviktiga forskningen


Ge en gåva

Screening – vad är det?

Screening innebär undersökning av ett större antal människor för att finna förstadier till en sjukdom eller en sjukdom innan den har gett symtom.

Nationella screeningprogram