Cancer i njurbäckenet är en ovanlig cancerform. Blod i urinen och svår smärta i sidan, mellan revbenen och höftbenet, kan vara symtom på njurbäckencancer.

Granskad av: Anders Ullén, specialistläkare, Karolinska universitetssjukhuset

Fakta

 • Cancer i njurbäckenet drabbar främst äldre personer.
 • Tobaksrökning ökar risken att få cancer i njurbäcken och urinledare.
 • Kirurgi är den vanligaste behandlingsformen vid denna cancerform.

Vad är njurbäckencancer?

Njurbäckencancer kan utvecklas när något har gått fel i celler i njurbäckenet eller urinvägarna. En genetisk förändring gör att cellerna börjar växa okontrollerat och efter en tid, kanske flera år, bildas en tumör.

Njurbäckencancer uppstår i det inre lagret av njurbäckenet. Det är den del av njuren där filtrerad urin samlas för att transporteras till urinledarna som leder urinen vidare till urinblåsan.

Den vanligaste formen av njurbäckencancer kallas urotelial cancer. Den kan även uppstå i andra delar av urinvägarna som urinledarna, urinblåsan eller urinröret.

Illustration av njurbäckenet
Njurbäckenet. Illustration: Sunny Ahmed

Symtom på cancer i njurbäckenet

Symtom som kommer senare kan vara

 • synligt blod i urinen
 • svåra smärtor i sidan, mellan revbenen och höftbenet, så kallad flanksmärta
 • känna en knöl i flanken
 • urinvägsinfektioner som återkommer
 • nedsatt allmäntillstånd

Tidiga stadier av cancer i njurbäckenet ger sällan några symtom. Det försvårar tidig upptäckt av sjukdomen. 

Hur upptäcks cancer i njurbäckenet?

CT-urografi

Diagnosen njurbäckencancer ställs bland annat med hjälp av datortomografi över urinvägarna. Undersökningen kallas CT-urografi och sker med kontrastmedel.

Datortomografi (eller i en del fall magnetkamera) används för att bedöma tumörens utbredning i området. Man ser också om det eventuell finns dottertumörer, metastaser.

Cytologisk undersökning

En annan undersökning som görs är att titta på urinen i mikroskop. Då ser man om det finns blod och elakartade celler. Det kallas cytologisk undersökning.

Cystoskopi

Alla med misstänkt njurbäckencancer undersöks också med cystoskopi. Då förs ett tunt rör med en kamera i änden in i urinblåsan.

Undersökningen görs för att det vid njubäckencancer också är vanligt med cancer i urinblåsan.

Läs mer om urinblåsecancer

Här får du råd inför läkarbesöken

Hur behandlas cancer i njurbäckenet?

Operation

Standardbehandlingen vid njurbäckencancer är kirurgi. Då tas njure och urinledare bort bort ända ner till mynningen i urinblåsan. Man klarar sig bra med bara en njure. I en del fall ges cytostatikabehandling innan operationen. I enklare fall kan tumören ibland brännas bort med hjälp av endoskopi.

Cancer behandlas i huvudsak på fyra olika sätt. Med operation, läkemedel, strålning och immunterapi. I den här filmen går vi igenom de olika metoderna.

Läkemedel

I enstaka fall sprutas cytostatika eller BCG in lokalt i njurbäcken eller urinledare. Metoden kallas för instillation. BCG är en form av immunterapi och används för att aktivera och stärka immunsystemet.

Om sjukdomen spridit sig, metastaserat, är den som regel inte längre botbar. Precis som för urinblåsecancer kan cytostatika krympa njurbäckencancern och spridda metastaser. Det leder oftast till lindring av symtomen.

Chansen att bota sjukdomen med cytostatikabehandling är mycket liten. Men för många  kan sjukdomen bromsas och överlevnaden förlängas med god livskvalitet.

Det finns ett flertal typer av cytostatika och kombinationer som kan prövas. Alla med spridd sjukdom bör bedömas om de klarar av behandling med cytostatika. 

Smärtlindring

Metastaser som ger smärtor kan förutom behandling med cytostatika också strålbehandlas och symtomen kan lindras med olika typer av smärtlindrande mediciner.

Behandlingen är individuell

Eftersom inget cancerfall är det andra likt, är det din läkare som bäst kan svara på vad som gäller för just din sjukdom.

När läkaren i samråd med dig bestämmer en behandlingsplan, tas inte bara hänsyn till själva cancersjukdomen, utan också till tidigare sjukdomar, ålder och allmänt hälsotillstånd.

Prognos

Prognosen för cancer i njurbäckenet påminner starkt om den som gäller vid cancer i urinblåsan. Femårsöverlevnaden ligger på cirka 70 procent vid tidig upptäckt. Det vill säga att så många lever 5 år efter att de fått sin diagnos.

Sedan sjunker den beroende på hur avancerad sjukdomen är. För hela patientgruppen ligger femårsöverlevnaden på cirka 40 procent.

Orsaker till cancer i njurbäckenet

Tobaksrökning ökar risken att få cancer i njurbäcken och urinledare. Precis på samma sätt som vid cancer i urinblåsan.

En rad yrkesrelaterade miljögifter kopplas också samman med risken att få den här cancerformen.

Långvariga infektioner och stenbildning i njurbäckenet anses också bidra till en ökad risk.

Hos en liten grupp finns det en ärftlig orsak, Lynch syndrom, som ligger bakom sjukdomen.

Rehabilitering vid cancer i njurbäckenet

Redan när du fått besked om att du har cancer i njurbäckenet bör sjukvården sätta igång planeringen av din rehabilitering, så att du efter genomgången behandling kan leva ett så bra liv som möjligt, både kroppsligt och själsligt.

Din kontaktsjuksköterska har ansvar för att planera och samordna din rehabilitering.

Läs mer om cancerrehabilitering

Det här kan du göra själv

 • Bäckenbottenträning kan minska eller bota besvär både vid urin- och avföringsinkontinens. 
 • Blåsträning kan hjälpa dig om du ofta känner dig kissnödig, men bara kissar små mängder, mindre än två deciliter.
 • Om du läcker urin kan det vara bra att hålla koll på hur mycket du dricker och när på dygnet. Be om att få träffa en dietist om du behöver vägledning.

Läs mer om bäckencancerrehabilitering

Vart kan jag vända mig?

Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller skicka ett mejl till Cancerlinjen

Efter cancerbeskedet

Att få ett cancerbesked kan vara svårt. Det är vanligt att reagera med oro, nedstämdhet och känslor av overklighet. För många kan det vara skönt att dela sina tankar med andra eller få veta hur andra har hanterat känslorna.

Läs mer om känslomässigt stöd

Praktiska råd efter cancerbeskedet

Efter cancerbeskedet finns det också praktiska saker som måste tas om hand. Det kan handla om allt från sjukskrivning och ekonomi till hjälpmedel och rättigheter.

Få praktiska råd efter cancerbeskedet

Kontaktsjuksköterska

Efter ett cancerbesked har du rätt till en kontaktsjuksköterska. Kontaktsjuksköterskan är med och samordnar vården, hjälper dig att veta vad som händer och fungerar som en central kontaktperson för dig som är sjuk och för närstående.

Stöd till närstående

För de som är närstående till någon som är sjuk kan det vara skönt att lära sig mer om sjukdomen och få tips och råd på hur man kan stötta.

För dig som är närstående till någon med cancer

Källor:

Kunskapsbanken, RCC

Kunskapsbanken är ett kunskapsstöd för cancervården med alla nationella vårdprogram, standardiserade vårdförlopp (SVF) och Nationella regimbiblioteket från Regionala cancercentrum.

Kunskapsbanken, Regionala cancercentrum

Cancerfondens expertråd

Cancerfondens expertråd består av docenter, professorer, överläkare, diagnosansvariga och specialister inom onkologi, hematologi, kirurgi, gynekologi, urologi och  dermatoskopi som faktagranskar våra texter.

Cancerfondens expertråd

Internetmedicin.se

Internetmedicin är en kunskapsdatabas för läkare med översikter för diagnostik och behandling av sjukdomstillstånd. 

Internetmedicin.se

Swisha en rosa gåva

Valfritt belopp
Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.