Obotlig cancer

Vetskapen om att cancersjukdomen är obotlig och kommer att förkorta livet är svårt att ta in, både för den som drabbats och för närstående. Här kan du läsa om sorg och vård i livets slutskede.

Illustration med en sjuksköterska som håller om någon som behöver stöd,

Frågor om cancer?

Cancerlinjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård. Kontakta oss via mejl eller telefon.

Till Cancerlinjen

En burk med tabletter för smärtlindring

Så hanteras smärta vid cancer

Målet vid behandling av cancersmärta är smärtfrihet, inte bara lindring. Kunskapen om smärta och behandling mot smärta har förbättrats avsevärt under senare år.

Läs mer om smärtbehandling

Hur ska man förklara för ett barn?

Om den vuxne fått besked att cancern inte går att bota – hur ska man förklara det för ett barn?

Om den vuxne inte blir frisk