Obotlig cancer

Vetskapen om att cancern är obotlig och kommer att förkorta livet är svår att ta in. Här kan du läsa om sorg, palliativa faser och vård i livets slutskede.

Illustration med en sjuksköterska som håller om någon som behöver stöd,

Frågor om cancer?

Cancerlinjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård. Kontakta oss via mejl eller telefon.

Till Cancerlinjen

Sjuksköterska håller handen på patient

Att stötta hela vägen

Hur räcker man som anhörig till för att trösta och stödja den som är obotligt sjuk?

Närstående vid livets slut

Liten tjej sitter och lägger pussel

Hur förklarar man för ett barn?

Om den vuxne fått besked att cancern inte går att bota – hur ska man förklara det för ett barn?

Om den vuxne inte blir frisk

Tänt ljus och ett foto

Att hantera sorgen

Vi kan alla reagera väldigt olika vid en närståendes bortgång. Men det finns ändå vissa drag som är gemensamma i de flesta människors sorgearbete. 

Om sorg och att sörja