Obotlig cancer

Vetskapen om att cancern är obotlig och kommer att förkorta livet är svår att ta in. Här kan du läsa om sorg, palliativa faser och vård i livets slutskede.

Illustration med en sjuksköterska som håller om någon som behöver stöd,

Frågor om cancer?

Cancerlinjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård. Kontakta oss via mejl eller telefon.

Till Cancerlinjen

Liten tjej sitter och lägger pussel

Att förklara för barn

Om en vuxen fått besked att cancern inte går att bota – hur ska man förklara det för ett barn?

Om en vuxen inte blir frisk

Gitarr lutad mot en soffa

Praktiska råd inför livets slutskede

Om din cancer är obotlig och du vet att du står inför livets slutskede kan det finnas många tankar och oro. En del kan röra sig om det rent praktiska.

Se praktiska råd