Obotlig cancer

Vetskapen om att cancersjukdomen är obotlig och kommer att förkorta livet är svårt att ta in, både för den som drabbats och för anhöriga. Här kan du läsa om sorg och vård i livets slutskede.

Vetskapen om att cancersjukdomen är obotlig och kommer att förkorta livet är svårt att ta in, både för den som drabbats och för anhöriga. Här kan du läsa om sorg och vård i livets slutskede.

En man och en kvinna håller om varandra och blickar ut över ett dimmigt landskap.

Att stötta hela vägen

Att vara närstående till någon med obotlig cancer är svårt på så många sätt. Man sörjer över den närståendes sjukdom och annalkande död. Kommer man att räcka till för att trösta och stödja den som är sjuk?

Närstående vid livets slut

Illustration av två pratbubblor som symboliserar frågor och svar om sorg.

30 frågor och svar om sorg

En närståendes bortgång innebär oftast en stor påfrestning. Hur man reagerar är individuellt, men det finns drag som är gemensamma i sorgarbetet.

Att förlora någon nära

Illustration med en sjuksköterska som håller om någon som behöver stöd,

Frågor om cancer?

Cancerlinjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård. Kontakta oss via mejl eller telefon.

Till Cancerlinjen