Obotlig cancer

Vetskapen om att cancern är obotlig och kommer att förkorta livet är svår att ta in. Här kan du läsa om sorg, palliativa faser och vård i livets slutskede.

Illustration med en sjuksköterska som håller om någon som behöver stöd,

Frågor om cancer?

Cancerlinjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård. Kontakta oss via mejl eller telefon.

Till Cancerlinjen

Sjuksköterska håller handen på patient

Att stötta hela vägen

Hur räcker man som anhörig till för att trösta och stödja den som är obotligt sjuk?

Närstående vid livets slut

Liten tjej sitter och lägger pussel

Hur förklarar man för ett barn?

Om den vuxne fått besked att cancern inte går att bota – hur ska man förklara det för ett barn?

Om den vuxne inte blir frisk

Gitarr står lutad mot soffa på palliativ avdelning

30 frågor och svar om sorg

Sorgearbetet måste få ta sin tid. Här har vi samlat vanliga frågor och svar om sorg.

Att förlora någon nära