Obotlig cancer

Vetskapen om att cancersjukdomen är obotlig och kommer att förkorta livet är svårt att ta in, både för den som drabbats och för anhöriga. Här kan du läsa om sorg och vård i livets slutskede.

Vetskapen om att cancersjukdomen är obotlig och kommer att förkorta livet är svårt att ta in, både för den som drabbats och för anhöriga. Här kan du läsa om sorg och vård i livets slutskede.

En man och en kvinna håller om varandra och blickar ut över ett dimmigt landskap.

Att stötta hela vägen

Att vara närstående till någon med obotlig cancer är svårt på många sätt. Man sörjer den närståendes sjukdom och kommande död. Räcker man till för att trösta och stödja den som är sjuk?

Närstående vid livets slut

Illustration av två pratbubblor som symboliserar frågor och svar om sorg.

30 frågor och svar om sorg

En närståendes bortgång innebär oftast en stor påfrestning. Hur man reagerar är individuellt. Men det finns drag som är gemensamma i sorgarbetet.

Att förlora någon nära

Illustration med en sjuksköterska som håller om någon som behöver stöd,

Frågor om cancer?

Cancerlinjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård. Kontakta oss via mejl eller telefon.

Till Cancerlinjen

En burk med tabletter för smärtlindring

Så hanteras smärta vid cancer

Målet vid behandling av cancersmärta är smärtfrihet, inte bara lindring. Kunskapen om smärta och behandling mot smärta har förbättrats avsevärt under senare år.

Läs mer om smärtbehandling

Om den vuxne inte blir frisk

Om den vuxne fått besked att cancern inte går att bota – hur ska man förklara det för ett barn?

Läs mer