Helena Torsler Andersson

Samordnare patienter och närstående

Samordnare patienter och närstående

Helena är född 1968 i Seoul och har vuxit upp i Örebro. Hon tog sin sjuksköterskeexamen vid Röda Korsets högskola 1992.

Porträtt Helena Torsler Andersson

Förutom sjuksköterskeutbildningen har hon universitetspoäng i hematologi, smärta och psykosocial onkologi.

Helena har under hela sin yrkestid mött cancerpatienter, men framför allt blodcancerpatienter på sitt arbete på Södersjukhuset.

Under 2005 arbetade hon med stamcellstransplantation på Karolinska universitetssjukhuset och mellan 2007–2014 som kontaktsjuksköterska på hematologen, Södersjukhuset.

Under perioden som kontaktsjuksköterska arbetade hon också som forskningssjuksköterska för de kliniska studier som kliniken bedrev.

Sedan 2014 arbetar hon på Cancerfonden som samordnare för patienter och närstående.

Läs mer om Röda Korsets högskola

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.