GIST (Gastrointestinal stromacellstumör)

GIST är en ett specifikt typ av sarkom som kan uppstå i hela mag- tarmkanalen. Det vanligaste stället är magsäcken (60-70 procent) följt av tunntarmen (20-30 procent). 

Fakta

 • Varje år upptäcks cirka 130 fall av GIST
 • Medianåldern vid diagnos ligger på 65-70 år. 
 • Symtomen vid GIST kan variera mycket.

Det finns inga kända riskfaktorer för att utveckla sjukdomen. Det vanligaste är att GIST uppkommer genom mutation i genen för något som kallas KIT-receptorn.

Mutationen gör att KIT-receptorn överproducerar ett tyrosinkinas som leder till okontrollerad cellväxt.

Illustration magsäcken
Det vanligaste stället att drabbas av GIST i är magsäcken, följt av tunntarmen.

Symtom på GIST

Vanligaste symtomen vid GIST är

 • smärta och fyllnadskänsla i magen på grund av att tumören trycker på annan vävnad
 • blodbrist med symtom som trötthet och yrsel på grund av blödningar i mag- tarmkanalen
 • att det går hål någonstans i mag- tarmkanalen
 • viktminskning, sämre aptit och feber.

Symtomen vid GIST kan variera mycket. Det beror till stor del på att sjukdomen kan ha olika grad av aggressivitet.

Hos vissa växer tumören långsamt och är inte spridd vilket gör att det kan ta många år innan man upplever några symtom.

I andra fall kan sjukdomen vara mycket aggressiv, sprida sig snabbt och tidigt ge symtom.

Hur upptäcks GIST?

Ibland upptäcks GIST som ett bifynd i samband med andra undersökningar eller medicinska ingrepp.

Diagnosen ställs genom att patologen tittar på tumörens utseende och uttrycket av tyrosinkinas-receptorn KIT.

Hur behandlas GIST?

Operation

Kirurgi är förstahandsvalet vid GIST som inte är spridd. Operationen ska ske med mycket vid marginal. Det är mycket ovanligt att sjukdomen sprider sig till lymfkörtlar, så dem behöver man inte ta bort. 

Drygt hälften av patienterna botas med hjälp av kirurgi.

Medicinsk behandling

För de som inte går att operera finns effektiva medicinska behandlingar. Första valet är tyrosinkinashämmare som blockerar KIT-receptorn och därmed det felproducerade tyrosinkinaset.

Inom ett par månader brukar 60 procent ha svarat på behandlingen och bara 10-15 procent har ingen nytta alls av behandlingen. 

Syftet med medicinen är att tumören ska sluta växa för att sedan börja skrumpna. Det är troligtvis ingen botande behandling, utan när man slutar medicinera börjar tumören växa igen.

Behandlingen pågår så länge du inte försämras avsevärt. 

Om du slutar svara på behandlingen eller inte svarar alls kan man sätta in andra typer av tyrosinkinashämmare som inte bara blockerar KIT-receptorn utan även andra system.

Medicinsk behandling kan också ges före operation för att krympa tumören eller efter kirurgi för att förebygga återfall.

Biverkningar

Biverkningar av den första typen av tyrosinkinashämmare kan vara:

 • Att samla på sig vätska, framför allt i ansiktet
 • Illamående och diarré. Det kan underlätta om du tar medicinen tillsammans med dagens största måltid
 • Trötthet
 • Interaktion med andra läkemedel, så det är viktigt att gå igenom vilka läkemedel du redan står på och att du berättar om din behandling när nya läkemedel ska sättas in.

Biverkningar av den andra typen av tyrosinkinashämmare:

 • Trötthet
 • Symtom från munnen och mag- tarmkanalen
 • Missfärgning av hud och hår
 • Irritation i handflator och på fotsulor
 • Interaktion med andra läkemedel

Hur ser prognosen ut?

En bedömning av prognosen vid GIST kan göras genom att väga samman tumörens storlek och hur många cancerceller i tumören som håller på att dela sig.

Tyrosinkinashämmarna har förbättrat prognosen avsevärt hos personer med spridd GIST. De flesta drabbade lever med sjukdomen i många år.

Rehabilitering vid GIST

Redan när du fått besked om att du har GIST bör sjukvården sätta igång planeringen av din rehabilitering, så att du efter genomgången behandling kan leva ett så bra liv som möjligt, både kroppsligt och själsligt.

Din kontaktsjuksköterska har ansvar för att planera och samordna din rehabilitering.

Läs mer om cancerrehabilitering

Vart kan jag vända mig?

Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller skicka ett mejl till Cancerlinjen


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.