Blod i avföringen och andra problem

Väldigt många har eller har någon gång haft problem med sin avföring. I de allra flesta fall har förstoppning och diarré ingen koppling till cancer. Men ändrade avföringsvanor och blod i avföringen är symtom som kan vara tecken på cancer.

Illustration tarmarna

Vanliga problem med avföring

Problem med avföring som förstoppning och diarré är vanliga. Oftast kan de kopplas till kost och livsstil.

Förstoppning kan bero på att man äter för lite fibrer, har fått i sig för lite vätska eller brist på motion. Diarré kan orsakas av infektioner, stress eller som biverkning till en del mediciner. Problemen kan ofta lösas genom enkla förändringar i livsstilen.

Blod i avföringen kan vara ett oroande tecken. Det kan bero på hemorrojder, som är ofarliga, eller bero på mer allvarligare tillstånd som inflammatorisk tarmsjukdom. Det kan också vara ett symtom på tjock- och ändtarms cancer.

Problem med avföring som kan vara kopplat till cancer

Ett vanligt symtom vid tjock- och ändtarmscancer är blod i avföringen. Andra symtom kan vara ändrade avföringsvanor som till exempel långvarig diarré eller förstoppning.

Avföringen kan bli slemmig på grund av att det bildas mer slem i tarmen. Ont i magen, ibland som magknip, kan också vara symtom på cancer i tarmarna. Buken kan också kännas svullen och uppblåst och man kan ha mycket gaser i magen.

En blödning i tarmen innebär inte alltid att avföringen blir röd. I början kan det sippra så lite blod att det inte syns med blotta ögat.

Vid något större blödning i högra delen av tarmen eller vid blödningar från magsäcken kan avföringen i stället bli svart. Det beror på att det järn som finns i blodet hinner ombildas till bland annat järnsulfid under passagen genom tarmen.

Vid bukspottkörtelcancer kan avföringen också förändras. Cancern kan leda till en lägre tillverkning av bukspottkörtelns enzymer vilket sin tur gör att fettet i maten inte kan brytas ner i tarmen.

Då blir avföringen rik på fett, vilket man kan se genom att den flyter på vattnet i toaletten och är svår att spola ner. Den luktar då oftast också mycket illa.

Ett annat symtom som kan påverka avföringen är gulsot (ikterus). Då brukar urinen bli mörkare än vanligt, medan avföringen blir ljusare. Det är ett vanligt symtom vid levercancer, gallvägscancer och bukspottkörtelcancer. 

Vid analcancer är blod i avföringen ett vanligt symtom.

Hur vanligt är det att problem med avföringen beror på cancer?

Det är inte så vanligt att förändrad avföring och blod i avföringen är symtom på cancer. Men om du har symtom som du misstänker kan vara cancer ska du alltid kontakta din vårdcentral för vidare undersökning.

Illustration av en graf

Här kan du läsa statistik för olika cancersjukdomar och se hur många som varje år insjuknar och den förväntade överlevnaden vid olika cancerformer.

Statistik om cancer

Vart kan jag vända mig?

Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller skicka ett mejl till Cancerlinjen

Tips på mer läsning

Om hälsoångest och hypokondri


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.