Cancerbehandlingar

Läs om vanliga behandlingar vid cancersjukdom

Läs om vanliga behandlingar vid cancersjukdom

Behandlingar vid cancersjukdom syftar till att bota, minska sjukdomens omfattning eller minska risken för återfall. Här beskrivs olika behandlingar och hur de påverkar din kropp.