Långvarig hosta & heshet

Alla har någon gång haft hosta eller varit hesa. Att hosta är i de allra flesta fall inte relaterat till cancer. Men hosta och heshet är symtom som kan vara tecken på cancer.

Illustration huvud-halsen

Vanlig hosta och heshet

Hosta och heshet är två vanliga symtom som påverkar halsen och rösten. Både hosta och att vara hes beror oftast på virusinfektioner som ger förkylningssymtom.

När du drabbas av en virusinfektion och blir förkyld, blir luftvägarna irriterade. Det leder ofta till hosta då luftvägarna försöker rensa bort slem eller andra irriterande ämnen.

Andra orsaker till hosta och heshet kan vara att ha överanvänt rösten, som att ha pratat högt eller sjungit mycket.

Att vara utsatt för rök eller andra irriterande ämnen i luften kan också påverka halsen negativt. Ibland kan hosta och heshet vara ett resultat av allergier då kroppen reagerar på en del ämnen i miljön.

Genom att dricka mycket vatten, undvika rök eller irriterande ämnen kan lindra hosta och heshet. Att använda luftfuktare eller suga på halstabletter kan också ge lindring. 

Hosta och heshet som kan vara kopplat till cancer

Det vanligaste symtomet på till exempel lungcancer är hosta. Hostan beror på irritation i luftvägarnas slemhinna men kan också orsakas av att luftvägarna trycks ihop av tumören så att man måste hosta.

Det kan antingen vara torrhosta eller upphostningar med slem som ibland innehåller blod. Blodiga upphostningar bör alltid kollas upp av läkare.

En långvarig hosta, framför allt hos rökare, som ändrar karaktär på något sätt som att gå från att vara slemmig och rosslig till att bli mer torr och skrällig, bör också kontrolleras av läkare. Det här gäller inte vid förkylningshosta.

Det vanligaste symtomet på cancer i sköldkörteln är en knöl på halsens framsida. I många fall kan man se knölen utanpå halsen. Men ibland syns inte knölen, den kan sitta längre bak i halsen, vilket kan göra att man blir hes. 

Det första symtomet på cancer i struphuvudet är heshet. Eftersom det första symtomet är heshet hittas den här cancerformen ofta i ett tidigt skede. 

Hur vanligt är det att hosta beror på cancer?

Det är inte vanligt att hosta är cancer. Men om du har symtom som du misstänker kan vara cancer ska du alltid kontakta din vårdcentral för att få det undersökt.

Illustration av en graf

Här kan du läsa statistik för olika cancersjukdomar och se hur många som varje år insjuknar och den förväntade överlevnaden vid olika cancerformer.

Statistik om cancer

Vart kan jag vända mig?

Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller skicka ett mejl till Cancerlinjen

Tips på mer läsning

Om hälsoångest och hypokondri


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.