Nyheter
Publicerad
1 mar 2016

Folkligt stöd för tuffare tobakslag

Under tisdagen presenterade regeringens utredare en rad förslag om en mer restriktiv tobakslagstiftning. En ny undersökning som Demoskop har gjort på uppdrag av Cancerfonden visar att tre av fyra svenskar anser att det är viktigt att minska tobaksrökningen i Sverige.

– För att vi ska kunna nå målet om ett rökfritt Sverige 2025, och rädda tusentals liv, måste regeringen nu genomföra utredningens förslag. Flera länder har gått före och visat att åtgärder som exponeringsförbud och rökförbud på offentliga platser har stor effekt, säger Ulrica Sundholm, intressepolitiskt sakkunnig på Cancerfonden.

Utredningen föreslår bland annat ett exponeringsförbud och utökat rökförbud på allmänna platser utomhus så som busshållplatser, uteserveringar och lekplatser.

Cancerfondens undersökning visar att förslagen har stort stöd:

  • Tre av fyra anser att det är viktigt att minska rökningen.
  • Starkast stöd har förslaget om förbud mot rökning på offentliga platser som lekplatser och hållplatser, vilket efterlyses av tre av fyra tillfrågade.
  • Två av tre är positiva till ett exponeringsförbud, det vill säga att cigarettpaketen förvaras utom synhåll i butikerna. Störst stöd har förslaget bland personer under 30 år. Bland rökarna stöder fyra av tio förslaget.
  • Fyra av tio är positiva till neutrala cigarettförpackningar, det vill säga att alla förpackningar, oavsett varumärke, har samma färg och typsnitt och är utan dekorationer.

– Vår undersökning visar att svenska folket vill ha en tuffare tobakslagstiftning. Nu vill vi se det bli verklighet så fort som möjligt. Det är avgörande för att färre unga ska börja röka, säger Ulrica Sundholm.

Om rökning och cancer

Varje år dör 12 000 människor i Sverige på grund av rökning. Rökning är den enskilt största orsaken till att människor drabbas av cancer. Förutom död, lidande och sjukdom kostar rökningen det svenska samhället upp till 30 miljarder kronor årligen. Cancerfonden vill därför se ett rökfritt Sverige 2025.

Undersökningen är utförd av Demoskop och omfattar totalt 5 361 intervjuer som genomförts med respondenter i ålder 18 till 89 år under perioden 3-10 februari 2016.

Visa fler