Gynekologiskt cellprov (HPV-test)

Gynekologiskt cellprov eller HPV-test görs på kvinnor för att se om det finns cellförändringar som kan leda till cancer i livmoderhalsen. I Sverige kallas alla kvinnor (personer med kvinnligt personnummer) mellan 23 och 49 år till cellprovskontroll vart femte år och kvinnor mellan 50 och 64 år vart sjunde år. HPV-testet är helt kostnadsfritt. 

Granskad av: Björn Strander, överläkare, Regionalt cancercentrum Väst

Fakta

  • Alla inom de bestämda åldersspannen med kvinnligt personnummer kallas till gynekologiskt cellprov eller HPV-test, som det också kallas.
  • En barnmorska eller gynekolog tar provet, som skickas till laboratorium för resultat.
  • Resultatet skickas via post några veckor senare.

Vad är ett gynekologiskt cellprov?

Ett gynekologiskt cellprov, som ibland kallas HPV-test eller pap-smear, innebär att celler från livmoderhalsen samlas upp med en liten spatel eller borste. Det görs vid en gynekologisk undersökning av till exempel en barnmorska.

Modell av en livmoder
Gynekologiskt cellprov tas från livmodertappen av en gynekolog eller barnmorska. Foto: Edis Potori

Efter provtagningen analyseras cellerna för att upptäcka HPV (humant papillomvirus) och cellförändringar. 

I första skedet undersöks cellerna för att hitta HPV. Om det finns HPV undersöks cellerna vidare för att se om det har lett till cellförändringar (det är cellförändringarna som i sin tur kan leda till cancer). 

Analys av cellerna görs via mikroskop, en så kallad cytologisk analys, av en cytodiagnostiker.

De allra flesta prov är normala och då behöver inget mer göras.

Läs mer om cellförändringar

Läs mer om HPV (humant papillomvirus)

Så går ett gynekologiskt cellprov till

Vanligtvis utförs cellprov på en barnmorskemottagning av en barnmorska. Så här går själva provtagningen till:

Varför ska jag ta cellprov?

En HPV-infektion kan leda till cellförändringar som i sin tur kan leda till cancer. Genom att upptäcka cellförändringar kan man ta bort de som hotar att bli cancer, i god tid, med ett enkelt ingrepp.

Forskning visar att långdragen infektion med HPV (humant papillomvirus) ligger bakom nästan alla fall av cancer och höggradiga cellförändringar på livmoderhalsen.

Hur ofta tar man cellprov?

Kvinnor mellan 23 och 49 år får en kallelse till cellprovtagning vart femte år. Kvinnor mellan 50 och 64 får en kallelse vart sjunde år. Efter 64 år blir du inte längre kallad, men kan boka tid själv.

Det nationella screeningprogrammet för livmoderhalscancer med gynekologisk cellprovskontroll ser ut så här i Sverige:

Ålder 23-49 år

Cellprovtagning med analys för HPV vart femte år.

Ålder 50-64 år

Cellprovtagning med analys för HPV vart sjunde år. 

Sista provtagningen kan ske efter 64 års ålder då screeningen sker vart sjunde år och räknas från ditt senaste provtagningstillfälle.

Om du till exempel får en kallelse till screening när du är 63 år (alltså innan du fyllt 64 år) kommer du även få en kallelse sju år senare, det vill säga när du är 70 år.

Ålder 64 år och över

Om du vill göra ett cellprov när du inte längre blir kallad till screening kan du boka egen tid för det hos en gynekolog. Då är provet inte längre kostnadsfritt.

Om ditt sista cellprov analyserades för HPV och det var normalt (påvisade inte HPV) behöver du inte ta fler prover. Då är risken att du senare i livet ska få livmoderhalscancer extremt liten.

Om du tidigare har haft höggradiga cellförändringar däremot, ingår du i ett program där provtagning fortsätter även efter 64 års ålder.

Om du vill veta när du senast gjorde ett cellprov kan du kontakta 1177 för att få kontaktuppgifter till de som är ansvariga för cellprovtagningarna i din region.

Källa: Socialstyrelsen och Nationellt vårdprogram för cervixcancerprevention

HPV-test hemma

En kallelse till cellprovtagning kan också innebära att du får göra ett HPV-test hemma. Det kallas gynekologisk egenprovtagning.

Allt fler regioner erbjuder självtest för HPV. HPV-testet skickas hem via post med instruktioner om hur du ska gå till väga. 

Hemtest för HPV
I brevet som skickas hem finns tydliga instruktioner om hur självtestet går till. Foto: Sanna Percivall

HPV-testet tas från slidans slemhinna och har visat sig vara lika träffsäkert som när barnmorskan tar prov från livmoderhalsen. 

Om analysen av provet visar att det finns HPV-virus i cellerna kallas du till barnmorska, gynekolog eller ungdomsmottagning för att ta ett komplett cellprov.

En del regioner skickar också ut självtest till de som inte har kommit till sin cellprovsundersökning när de har fått en kallelse. 

Om du vill ha ett självtest för HPV kan du kontakta- eller läsa på 1177 och se vad som gäller för just din region. 

Frågor & svar om cellprov

När kommer svaret på cellprovet?

Vanligtvis brukar det ta ungefär 4-8 veckor att få svar på cellprovet från att provtagningen är gjord. Svaret skickas med brev. 

Kan man ta cellprov vid mens?

Cellprov vid en barnmorskemottagning ska det inte ske under mens. Boka om tiden om du har mens när provet ska tas. Tar du prov med självtest kan du göra det under mens.

Ska jag ta cellprov om jag är gravid?

Ja, du kan lämna cellprov även om du är gravid. Det är bra om cellprov under en graviditet tas innan graviditetsvecka 15. Då är det lättare att utreda eventuella förändringar.

Det är inte farligt att ta cellprov när du är gravid, även om det skulle tas efter vecka 15. 

Ska jag lämna cellprov fast jag tagit bort livmodern?

Om du har opererat bort både livmodern och livmoderhalsen behöver du inte fortsätta med gynekologisk cellprovtagning.

Ibland är det opererat så att en del av livmoderhalsen är kvar och då ska du fortsätta med dina kontroller.

Tips och råd

  • Om du får blödningar, flytningar eller upplever andra förändringar i underlivet är det viktigt att ta kontakt med en barnmorska eller en gynekolog för en närmare undersökning.
  • Om du har tecken på könssjukdomar, se till att du får behandling som botar. Ett bra skydd mot könssmitta är kondom.
  • Delta alltid i de gynekologiska cellprovskontroller du blir kallad till. Det gäller även dig som redan har behandlats för cellförändringar.
  • Om man har behandlats för höggradiga cellförändringar tidigare i livet ska provtagningen inte glesas ut efter 50 års ålder och fortsätta till hög ålder.

Fakta

  • Sedan cellprov infördes i mitten på 1960-talet har antalet fall av livmoderhalscancer mer än halverats.
  • Ungefär 550 kvinnor diagnostiseras med livmoderhalscancer varje år.
  • Efter 60-70 års ålder är risken att utveckla livmoderhalscancer mycket låg för kvinnor som tidigare har deltagit och inte haft höggradiga cellförändringar.

Vart kan jag vända mig?

Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller skicka ett mejl till Cancerlinjen


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.