Mammografi

Mammografi görs för att upptäcka och behandla bröstcancer på ett så tidigt stadium som möjligt. Screening av brösten med mammografi erbjuds alla kvinnor i Sverige under en period i livet. 

Fakta

 • Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i västvärlden
 • Cirka 80 procent av alla som får en bröstcancerdiagnos är över 50 år
 • Mammografikontrollerna gör att bröstcancer upptäcks tidigare

Vad är mammografi?

Mammografi är en undersökning av brösten som görs i en röntgenapparat. Mammografi görs för att upptäcka och behandla bröstcancer på ett tidigt stadium. 

Med mammografi kan tumörer hittas medan de fortfarande är så små att de inte känns. Även förstadier till bröstcancer kan upptäckas med mammografi.

Mellan vilka åldrar sker screening med mammografi?

Screening av brösten med mammografi erbjuds kostnadsfritt av Sveriges regioner till kvinnor mellan 40 och 74 år.

Sköterska står vid en röntgenapparat för mammografi.
Röntgen används vid en mammografiundersökning.

Upp till 70 procent av alla fall av bröstcancer upptäcks vid screening med mammografi.

Hur ofta görs mammografi?

Kvinnor bjuds in till mammografi med 18-24 månaders mellanrum. Det är olika tidsintervall i olika delar av Sverige.

Så går mammografi till

Här får du se hur undersökningen kan gå till.

1

Gå till röntgenavdelningen

När du ska undersökas med mammografi får du oftast gå till en särskild röntgenavdelning på sjukhuset. Du behöver inte förbereda dig på något speciellt sätt.

2

Svara på några frågor

När du kommer till avdelningen får du svara på några frågor. Till exempel om du känt något ovanligt i brösten eller om du tar läkemedel med hormoner.

3

Klä av dig på överkroppen

Sedan får du ta av dig på överkroppen. Sköterskan tittar på dina bröst och ser om det finns några födelsemärken eller andra synliga förändringar som kan synas på röntgenbilderna och misstolkas som en tumör.

4

Ett bröst i taget

Vid mammografi undersöks ett bröst i taget. Du ställer dig framför en apparat och lägger bröstet på en digital röntgenplatta. En annan skiva pressas ned mot bröstet. Den speciella röntgenapparaten som används är gjord för att kunna ge detaljrika bilder av bröstvävnaden med hjälp av svag röntgenstrålning. 

5

En till tre bilder tas

Medan bröstet kläms ihop får du hålla upp armen och stå helt stilla. En till tre bilder tas. Sedan görs samma sak med det andra bröstet. Bildtagningen tar fem till tio minuter.

6

Få svar inom ett par veckor

Röntgenbilderna granskas sedan av två röntgenläkare som oberoende av varandra bedömer bilderna. Millimeterstora förändringar kan upptäckas. Svaret från screening-undersökningen skickas till dig med posten. Vanligen inom ett par veckor.

7

Hormonbehandling och p-piller påverkar

Hormonbehandling under klimakteriet och behandling med p-piller påverkar bröstvävnaden så att mammografibilden kan bli svårare att bedöma. Därför är det viktigt att röntgenläkare som granskar mammografibilden känner till om du använder några sådana läkemedel.

Vanliga frågor om mammografi

Gör mammografi ont?

Ja, det kan göra ont en kort stund medan bröstet pressas ihop, men alla tycker inte att det gör det. Sammanpressningen är viktig för att få bra bildkvalitet och för att minska stråldosen.

Jag har efter mammografin fått besked om att jag måste göra en annan undersökning också - vad kan det bero på?

Vid bildgranskningen ser röntgenläkarna om det finns några förändringar i bröstet. Förändringar är oftast godartade (ej cancer).

Men om läkarna inte är helt säkra på att förändringen är godartad, behöver den undersökas ytterligare, oftast med ett kompletterande ultraljud och ett vävnadsprov med finnål/mellannål. 

Finns det några risker med mammografi?

Den lilla mängd strålning bröstet utsätts för anses inte innebära några risker. Tekniken utvecklas hela tiden och stråldoserna är på väg att bli ännu mindre. Strålsäkerhetsmyndigheten övervakar kontinuerligt verksamheten.

Vad händer om det visar sig att jag har cancer?

Då blir du remitterad till en bröstmottagning där du får besked om vad man har hittat och vad vävnadsprovet gav för resultat. Den vanligaste behandlingen vid bröstcancer är operation där tumören tas bort med ett samtidigt prov från lymfkörtlar i armhålan.

Därefter ges efterbehandling som kan bestå av cytostatika, strålbehandling, hormonell behandling eller antikroppsbehandling.

Den behandling som rekommenderas just för din tumör, och som kan bestå av olika kombinationer av ovan nämnda behandlingar, är "skräddarsydd" och bestäms på en konferens där alla olika bröstcancer-specialister samarbetar.

Vad händer om jag har ett förstadium till cancer?

Även förstadier till bröstcancer kan upptäckas med mammografi. Oftast opereras dessa bort.

Kan vissa självläka och i så fall vilka?

I de flesta fall av förstadium behandlas patienten med operation och i vissa fall med strålbehandling. Teoretiskt sett innebär det att en del kvinnor kanske behandlas i onödan. 

Vad gör jag efter att jag fyllt 74 år?

När du inte längre omfattas av screeningprogrammet för mammografi får du prata med din husläkare och be om remiss till mammografi. Undersökningen är då inte kostnadsfri, som när man gör den inom screeningprogrammet.

Tidig upptäckt viktig

Hör Therese Khamany berätta sin historia och om varför det är viktigt att gå på mammografin när man blir kallad:

Fördelar med mammografi

 • Mammografi-screening minskar dödligheten i bröstcancer i vårt land med cirka 20 procent. Den bedömningen gör en majoritet av forskare och andra experter efter nya uppföljningar av statistik och av tidigare forskning.
 • Du minskar inte risken att få bröstcancer genom att gå på undersökningen, men du minskar din risk att dö i bröstcancer.
 • Med mammografi kan en tumör hittas innan den börjar märkas på något annat sätt, medan den fortfarande är liten och innan den hunnit sprida sig i kroppen. När bröstcancer upptäcks så tidigt är möjligheten att bli helt botad mycket god!
 • Genom att bröstcancer upptäcks tidigt, kan behandlingen ofta göras lindrigare. Det kan i de flesta fall gå att göra en bröstbevarande operation istället för att ta bort hela bröstet, mindre kirurgi i armhålan samt lindrigare efterbehandling.
 • Det kan kännas tryggt att få sina bröst undersökta regelbundet.

Nackdelar med mammografi

 • Alla bröstcancrar syns inte på mammografi. Ingen undersökningsmetod är hundraprocentig, inte heller mammografi. Särskilt hos yngre kvinnor med tät bröstvävnad kan det vara svårt att upptäcka en tumör på röntgenbilden.
 • Det finns också vissa typer av tumörer som syns sämre. Sådana omständigheter eller den mänskliga faktorn kan göra att en brösttumör inte upptäcks vid mammografi. Det är mycket sällsynt, men även när du går på regelbundna screeningundersökningar bör du fortsätta att själv undersöka dina bröst.
 • En del tycker att undersökningen är obehaglig, fysiskt och/eller psykiskt.
 • Det förekommer att en förändring i bröstet bedöms som misstänkt, men att vidare undersökning visar att den är ofarlig. I dessa fall kan man säga att screeningen orsakar oro "i onödan".

Andra undersökningar av brösten

Det finns fler metoder än mammografi för att undersöka ett bröst. Palpation, att känna igenom bröstet med fingrarna, är en.

Undersökning av bröstet med hjälp av ultraljud är en annan, som i dag är ett naturligt komplement till mammografi.

På vissa indikationer används även magnetkameraundersökning.

Om någon nytillkommen eller misstänkt förändring upptäcks med bilddiagnostik kan ett vävnadsprov tas med en nål, en nålbiopsi, från förändringen. Vävnadsprovet granskas sedan i mikroskop.

Vad kan jag göra själv?

Se mammografiscreening som ett hjälpmedel som ökar din chans att upptäcka eventuell bröstcancer tidigt. Men ta också för vana att regelbundet känna igenom dina bröst och sök läkare om du märker några förändringar.

Så här lär du känna dina bröst

Rekommenderas av myndigheter

Då och då har det i medierna förts en debatt där nyttan med mammografiscreening ifrågasatts.

Socialstyrelsen har analyserat den kritik som förts fram mot massundersökningarna med mammografiscreening. Efter genomgången av kritikernas argument rekommenderar Socialstyrelsen - och även Cancerfonden - fortfarande mammografiscreening för kvinnor mellan 40 och 74 år.

I andra länder där denna typ av hälsoundersökningar införts, har myndigheterna gjort samma bedömning.

Vart kan jag vända mig?

Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller mejla oss


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.