Ge en företagsgåva

Er företagsgåva är med och finansierar den främsta cancerforskningen i Sverige. Med er hjälp kan vi besegra cancer snabbare.

Er företagsgåva är med och finansierar den främsta cancerforskningen i Sverige. Med er hjälp kan vi besegra cancer snabbare.

Välj belopp

Gåvobelopp

10 000 kr


Er gåva hjälper till att driva forskningen framåt. Ni får ett fint diplom som tack.

Dina kontaktuppgifter

Välj betalsätt

Diplom

Gåvobelopp

10 000 kr


Er gåva hjälper till att driva forskningen framåt. Ni får ett fint diplom som tack.

För den här och kommande generationer

Tack vare pengar som företag och privatpersoner bidrar med kan vi stötta Sveriges främsta cancerforskning. Många av de framsteg vi ser inom cancerbehandling idag, är resultat av forskning som inleddes för decennier sedan. 

Copyright Nobel Media AB 2015. Foto: Pi Frisk

Ett exempel är Nobelpristagaren Thomas Lindahls forskning som hjälpt oss att förstå hur cancer uppkommer, och som tidigt fick stöd av Cancerfonden. En idé han hade för 50 år sedan, resulterade i Nobelpriset i kemi 2015. 

För att våra barn och barnbarn ska få ta del av ytterligare framsteg, måste vi som lever i dag se till att forskningen har de resurser som krävs. Tack för att ni stödjer Cancerfonden!

Vanliga frågor

Hur gör vår företagsgåva skillnad?

Det finns flera sätt att stödja cancerforskningen. Ett sätt är att skänka pengar via en företagsgåva. Oavsett storleken på er gåva, ska ni veta att ert bidrag räddar liv.

Cancer är den vanligaste dödsorsaken för personer yngre än 80 år.

Men, överlevnaden i cancer har ökat. Särskilt inom vissa områden har det skett mycket stora framsteg tack vare att forskningen har gått framåt. 

Cancersjukdomar som för några decennier sedan oftast innebar död inom några år har i dag en god prognos.

Och det är här ert engagemang och gåvor kommer in. För att skynda på framstegen ytterligare behöver vi ert stöd. 

Företag har resurserna som krävs för att forskarna ska kunna planera sitt arbete långsiktigt och fördjupa sig inom ett område eller en diagnos samt har tillgång till material, utrustning och framför allt forskningstid.

Tid att göra de där upptäckterna som leder till nya metoder för tidig upptäckt och nya behandlingar som kan bota men också bromsa spridd cancer.

Med er gåva är ni med och bidrar till att fler framsteg kan ske snabbare.