Ge en företagsgåva

En gåva från ditt företag gör det möjligt att finansiera den främsta cancerforskningen i Sverige. Med er hjälp kan vi snabbare nå våra mål och vision – att besegra cancer.

En gåva från ditt företag gör det möjligt att finansiera den främsta cancerforskningen i Sverige. Med er hjälp kan vi snabbare nå våra mål och vision – att besegra cancer.

Välj belopp

Betalsätt

Din företagsgåva

Gåvobelopp

10 000 kr

Så använder vi er gåva

För den här och kommande generationer

Tack vare pengar som företag och privatpersoner bidrar med kan vi stötta Sveriges främsta cancerforskning. Många av de framsteg vi ser inom cancerbehandling idag, är resultat av forskning som inleddes för decennier sedan. 

Copyright Nobel Media AB 2015. Foto: Pi Frisk

Ett exempel är Nobelpristagaren Thomas Lindahls forskning som hjälpt oss att förstå hur cancer uppkommer, och som tidigt fick stöd av Cancerfonden. En idé han hade för 50 år sedan, resulterade i Nobelpriset i kemi 2015. 

För att våra barn och barnbarn ska få ta del av ytterligare framsteg, måste vi som lever i dag se till att forskningen har de resurser som krävs. Tack för att ni stödjer Cancerfonden!