Cancervård

Digitalisering och artificiell intelligens står högt på agendan när morgondagens vård formas. Men debatten måste bli mer visionär, planeringen mindre fragmenterad och åtgärderna genomförda med större beslutsamhet och tempo. Det är hög tid för sjukvården att välkomna fler innovativa digitala lösningar.

Skärm som visar grafer

Systemtänkandet saknas bortom tekniken

Debatten kring vårdens digitalisering fastnar ofta i tekniska och logistiska detaljer som utgör isolerade delar av en större helhet. Risken är stor att man förlorar kontrollen över utvecklingen. 

Får stora konsekvenser för vården

blond sjuksköterska vid ståbord med laptop

Skräddarsydd behandling och digitalisering

De senaste decenniernas stora framsteg inom molekylär- och cellbiologi har lett till ett större fokus på den enskilda tumörens egenskaper och bakomliggande uppkomstmekanismer. Mot bakgrund av denna utveckling har konceptet skräddarsydd behandling intagit en central position inom cancersjukvården.

Målinriktade läkemedel och biomarkörer

Äldre man med mobiltelefon

Appar kan hjälpa till i cancervården

Exemplen blir allt fler på appar som till en ringa kostnad kan öka vårdkvalitet, snabba på processer och förbättra patientupplevelsen. Men landstingen verkar fortfarande inte ha förstått själva poängen.

Håller reda på allt från vårdbesök till råd om läkemedel

Sjukvården måste se digitaliseringens möjligheter

Det finns en utbredd attityd att digitalisering är något som skapar oordning och som måste hanteras med misstro. Bristen på insikt speglas av hur mycket landstingen satsar i kronor och ören på digitaliseringen. 

Samordning är grunden för att utnyttja digitaliseringens potential

RCC får fortsatt förtroende – men var finns visionerna?

Någon gång under 2018 ska regeringen ge besked om hur den tänker sig svensk cancervårds framtid. De rådslag mellan regeringen, professionen och olika intressegrupper inom cancerfrågan som hölls under 2017 ska då ha manglats färdigt i Rosenbad. 

Konkreta förslag saknas

Läs hela Cancerfondsrapporten