Forskning räddar liv

Idag överlever sju av tio av de som får en cancerdiagnos. För 70 år sedan var det bara en av tre som överlevde. Och sedan 1997 har 65 000 dödsfall undvikits tack vare forskningen och förebyggande arbete. Läs hur vi räknat fram siffrorna.

Sjuksyster lägger hand en axel på patient

65 000 liv har räddats

Dödligheten i cancer har minskat under lång tid. Tack vare forskningen har vi idag bättre diagnostik- och behandlingsmetoder. Det förebyggande arbetet har också gjort att färre personer drabbas av till exempel livmoderhalscancer. 

I mitten av 1990-talet dog ungefär 250 personer per 100 000 invånare i cancer i Sverige. Idag är samma siffra drygt 220 personer per 100 000 invånare. Vår beräkning uppskattar hur många fler som hade dött i cancer de senaste 25 åren om dödligheten inte minskat från vad den var år 1997.

Vi har räknat ut skillnaden mellan faktiskt antal cancerrelaterade dödsfall mellan åren 1998-2022 med det förväntade antalet dödsfall i cancer om dödligheten hade hållit sig på 1997 års nivå.

Antalet förväntade dödsfall per år räknades ut med hjälp av Sveriges befolkningsmängd samt cancerdödligheten år 1997.

Beräkningen gjordes för män och kvinnor separat i femåriga åldersintervall. Befolkningsunderlaget hämtades från SCB och dödlighetssiffrorna från Dödsorsaksregistret.

  • Totalt har nästan 572 000 personer dött i cancer i Sverige sedan 1997. 
  • 275 000 kvinnor har dött i cancer sedan 1997.
  • 297 000 män har dött i cancer sedan 1997.

7/10 överlever

Begrepp som frisk eller botad kan vara svåra att definiera i samband med cancersjukdom. Efter avslutad behandling och symtomfrihet kvarstår risken för återfall ofta i många år.

I stället för att använda ord som frisk eller botad används därför ofta begreppet relativ tioårsöverlevnad. Socialstyrelsen uppskattar att den relativa tioårsöverlevnaden i cancer är ungefär 72 procent idag.

Det betyder att drygt sju av tio personer överlever sin cancer i minst tio år. 

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.