Ge en minnesgåva

Med en minnesgåva hedrar du minnet av en närstående. Din gåva är samtidigt ett viktigt bidrag till Sveriges främsta cancerforskning – forskning som är avgörande för att fler ska överleva cancer.

Med en minnesgåva hedrar du minnet av en närstående. Din gåva är samtidigt ett viktigt bidrag till Sveriges främsta cancerforskning – forskning som är avgörande för att fler ska överleva cancer.

1.Anpassa ditt minnesblad

Vem vill du hedra?

Den avlidnes förnamn
Efternamn

Skriv en hälsning och ditt/era namn.

Hälsning på minnesbladet
1/10 rader
Bläddra för exempel på hälsningar

Behöver du hjälp?

Om du behöver hjälp eller vill skriva en längre text är du välkommen att ringa Cancerfondens givarservice på 020-59 59 59.

2.Välj belopp

3.Välj leveranssätt

4.Välj betalsätt

Ditt minnesblad

Till minne av

har Cancerfonden tacksamt tagit emot en gåvaBehöver du hjälp?

Om du behöver hjälp eller vill skriva en längre text är du välkommen att ringa Cancerfondens givarservice på 020-59 59 59.