Bli samarbetspartner

Som samarbetspartner till oss på Cancerfonden är du med oss i kampen mot cancer och ert företag får en möjlighet att samlas kring en viktig samhällsfråga.

HÅLLBARA SAMARBETEN

Icas olika produkter som säljs till förmån för Rosa Bandet
Som Cancerfondens huvudpartners erbjuds ICA mycket stark varumärkes- och associationsrättighet, och en plattform att bygga aktivering och engagemang på.

ICA

Vi på ICA har samarbetat med Cancerfonden sedan 1950-talet och tillsammans har vi bidragit till den livsviktiga cancerforskningen. 

Medarbetare från Postkodlotteriet och Cancerfonden firar utdelning av medel från lottförsäljningen.
Cancerfonden är förmånstagare till Postkodlotteriet sedan 2008.

Postkodlotteriet

Tack vare forskningens framsteg blir fler än varannan patient helt frisk och många kan leva ett långt och bra liv trots sin sjukdom.

Läs mer