Utbildningsnivå påverkar risken
att dö i cancer

Cancer är i hög grad en studie i ojämlikhet. Trots en lagstadgad rätt till jämlik vård löper personer med låg socioekonomisk status betydligt högre risk att dö i cancer jämfört med välbeställda personer.

Huvudpartner
Vi stödjer Cancerfonden