Vaccination mot HPV

HPV är ett virus som kan leda till cellförändringar och cancer. Alla barn erbjuds nu vaccinering mot HPV genom barnvaccinationsprogrammet i femte eller sjätte klass. 

Fakta

  • Idag används vaccinet Gardasil 9 i Sverige. Det skyddar bredare än tidigare vaccin, mot HPV-typerna 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 och 58.
  • De HPV-typerna ligger bakom ungefär 90 procent av all livmoderhalscancer.

Vaccinet har överlägset bäst skyddseffekt innan någon har haft sex första gången. Därför har Socialstyrelsen beslutat att flickor och pojkar som är 10-12 år gamla (i årskurs 5 och 6) erbjuds HPV-vaccinering genom skolhälsovården.

Vaccinet har erbjudits kostnadsfritt i vaccinationsprogrammet till flickor födda 1999 eller senare. Från hösten 2020 ingår även pojkar i programmet.

För kvinnor som är födda 1994-1999 görs just nu en nationell satsning för att fler ska vaccinera sig. Om vi når en tillräckligt hög vaccinationsgrad kan vi utrota livmoderhalscancer, en av de cancerformer HPV kan orsaka. 

För de som är födda 1994-1999 är det bra att vaccinera sig oavsett om de är ovaccinerade sedan tidigare eller har vaccinerat sig mot HPV förut. Det nya vaccinet ger ett bättre skydd än det som fanns tidigare.

Är du född 1994-1999 – se hur du gör för att vaccinera dig

Vaccin ger långvarigt skydd

Vaccinet ges i överarmen och sker vanligtvis vid två tillfällen med ett halvt års mellanrum för barn under 15 år. För de som är över 15 år behövs tre doser som ska ges inom ett halvår.

Vaccin mot HPV har funnits i över tio år och resultaten har visat att skyddseffekten har behållits under hela den tiden. Allt talar därför för att skyddet är mycket långvarigt.

Trots att få kvinnor får livmoderhalscancer i unga år har man redan kunnat visa att vaccinet är effektivt mot cancer.

Även kvinnor som inte är vaccinerade har nytta av vaccinationsprogrammet eftersom HPV blir allt ovanligare och därmed blir risken att smittas mindre.

Vaccinerna är förebyggande och har ingen effekt på cellförändringar eller infektioner som redan finns i kroppen när man tar vaccinet. Därför bör kvinnor som är vaccinerade fortsätta gå på de hpv-tester, gynekologiska cellprovskontroller, de blir kallade till eftersom skyddet som bäst kan vara 90 procent. 

Programmet för gynekologiska cellprov förändras succesivt efter att kvinnor i de yngre åldersgrupperna blir vaccinerade. De som blir kallade till cellprov bör gå på sin undersökning. 

Frågor och svar om HPV-vaccin

Kan ett HPV-vaccin verkligen skydda mot cancer?

Ja, indirekt kan vaccin skydda. Det vaccin mot HPV som används idag i Sverige ger ett mycket gott skydd mot de olika HPV-virusen 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 och 58.

De här virustyperna ligger bakom ungefär 90 procent av all livmoderhalscancer. Vaccinet skyddar också mot andra cancerformer där HPV-infektion spelar en roll.

Vem vaccineras kostnadsfritt?

Vaccin mot HPV ingår i barnvaccinationsprogrammet för flickor och pojkar. Vaccinet erbjuds av skolhälsovården i skolan, i årskurs fem och sex.

2010 infördes vaccination för flickor mellan 10 och 12 år, som går i årskurs 5 eller 6, utan kostnad. Vaccinationen genomförs av skolhälsovården och från hösten 2020 får  också pojkar samma vaccin.

Från och med våren 2019 används vaccinet Gardasil 9 som ger ett skydd mot HPV 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 och 58 .

Om du vill veta mer om vaccination bland barn i åldern 10-12 – kontakta skolsköterskan eller din kommun.

Kvinnor födda 1994-1999 erbjuds nu också gratis vaccination. Varje region bestämmer själv hur vaccinationen organiseras. 

Om du vill veta mer om vaccinationen för kvinnor 1994-1999 – kontakta din region eller 1177 om vad som gäller.

Har jag nytta av vaccinet om jag är född före 1999?

Ja, vaccinet skyddar mot nya infektioner.

Men, det är viktigt att du också gör ett gynekologiskt cellprov för att upptäcka HPV i samband med eller efter vaccinationen. Om du redan har en infektion, skyddar vaccinet inte mot den och därför behövs cellprov.

Hur går en vaccinering mot HPV till?

HPV-vaccinet ges i överarmen med en tunn nål. För barn 9-14 år räcker det med två doser.

Doserna måste tas med minst 6 månaders mellanrum. Så görs numera vid vaccinationerna i femte och sjätte klass.

Är du 15 år eller äldre behöver du vaccin vid tre tillfällen. Andra dosen ska ges 1-2 månader efter den första.

Den tredje och sista dosen ges efter ytterligare 4-5 månader. Vid behov kan tiden mellan doserna förkortas eller förlängas. 

Ger HPV-vaccinet biverkningar?

De vanligaste biverkningarna av HPV-vaccin är att man kan känna ömhet där sprutan ges. Man kan också få en rodnad eller bli lite svullen på samma ställe.

Världen över har mer än 100 miljoner doser getts och vaccinerna har granskats i detalj i kliniska läkemedelsprövningar.

Frågan om svåra biverkningar (allvarliga skador och sjukdomar) har studerats noggrant. Det finns inga bevis för sådana biverkningar.  

Förlamningar, som det har funnits rapporter om i media, har undersökts särskilt. Detsamma gäller för andra sjukdomar som kan orsakas av immunsystemet. Undersökningarna har visat sig vara lika vanliga hos flickor och kvinnor som inte har vaccinerats. Samma sak gäller andra allvarliga sjukdomar.

Vaccineras även pojkar och i så fall varför?

Ja, sedan 2020 ingår även pojkar i vaccinationsprogrammet. Även pojkar/män kan drabbas av HPV-relaterad cancer som tonsillcancer, peniscancer och analcancer. De cancerformerna är ganska ovanliga.

Den främsta anledningen är att ytterligare minska risken för flickor/kvinnor att drabbas av livmoderhalscancer.

Om 70 procent av alla barn vaccineras mot HPV-virus kommer HPV-drivna cancerformer att kunna utrotas.

Innebär vaccinationen att det är onödigt att gå på gynekologisk cellprovtagning?

Nej, vaccinationerna innebär inte att man kan strunta i de gynekologisk cellprovskontroller man blir kallad till.

Vaccinet skyddar mot de vanligaste HPV-virusen men inte mot alla typer som kan orsaka cellförändringar på livmoderhalsen.

Det är mycket viktigt att fortsätta gå på cellprovskontrollerna. Alla kvinnor kallas mellan  åldrarna 23 och 64 år. Det gäller också kvinnor som har vaccinerat sig.

Behöver jag fylla på med nytt vaccin efter några år?

Effekten av vaccinet är långvarig. Det görs hela tiden studier där man tittar på hur stort skydd personer har kvar ju fler år som går efter de ursprungliga vaccinationerna.

Med tiden kommer vi veta om vaccinet behöver fyllas på.

Ska jag vaccinera om mig om jag fått det äldre vaccinet som inte skyddar mot lika många HPV-stammar?

Är du kvinna och är född 1994-1999 erbjuds du gratis vaccin av den nya sorten, Gardasil 9. Om 70 procent av kvinnorna i åldersgruppen är vaccinerade med det nya vaccinet har vi möjlighet att utrota livmoderhalscancer inom en snar framtid.

Det finns annars inga rekommendationer om att du behöver vaccinera dig igen om du har fått det äldre vaccinet.

Önskar du ändå göra det kan du kontakta din vårdcentral eller en vaccinationsmottagning.

Kan vaccin skydda mot nya cellförändringar om jag gjort en konisering?

Vaccinet skyddar mot HPV-virus som du inte tidigare har stött på.

En studie från 2020 visade att ovaccinerade kvinnor som behandlats för måttliga cellförändringar hade mindre risk för nya cellförändringar om de vaccinerades efter koniseringen.

Hur mycket kostar vaccinet om jag måste betala själv?

Om du inte tillhör en grupp som får gratis vaccin men ändå vill vaccinera dig får du stå för kostnaden själv.

Kostnaden kan variera beroende på var du bor, men priset ligger på drygt 2000 kronor per spruta.

Gratis vaccin erbjuds inom skolvaccinationsprogrammet och under 2024 även kvinnor födda 1994-1999.

Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.