Tumörstadier

När cancerdiagnosen har ställts bedömer läkaren i vilket stadium cancern befinner sig.

Då beskrivs hur stor tumören är, om och hur den växer in i omkringliggande vävnader och om tumören har bildat dottertumörer, metastaser, som har spridit sig till andra delar av kroppen. Det här är viktigt att känna till inför val av bästa behandling.

Tumör i hjärnan syns som ett rött område på en röntgenbild av hjärnan.
Tumör i hjärnan.

Läkaren använder sig av ett internationellt klassifikationssystem, TNM, för att beskriva tumörens stadium. TNM står för Tumör, Node (lymfkörtel, knuta), Metastas (dottertumör). Stadium I och ibland även II betyder att tumören inte spridit sig från modertumören.

Ju högre stadium desto allvarligare sjukdom. Vid stadium IV har i regel dottertumörer spridit sig i kroppen.

(T)umör

T i kombination med en siffra, 1–4, berättar hur stor och/eller hur utbredd primärtumören (modertumören) är.

  • T1 innebär att den är liten.
  • T2 och T3 betyder att den är större.
  • T4 innebär i regel att tumören vuxit in i intilliggande organ.

(N)ode

N i kombination med siffror anger om det finns tumörceller i lymfkörtlarna. Ju högre siffra, desto fler lymfkörtlar med tumörceller i. 

  • N0 innebär att det inte finns tecken på att tumören spridit sig till lymfkörtlarna.

(M)etastaser 

    • M0 betyder att man inte hittat några fjärrmetastaser.
    • M1 anger att primärtumören har bildat metastaser som har spridit sig till andra organ i kroppen.

Vart ska jag vända mig?

Illustration av en sköterska och patient som håller om varandra.Om du har frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller mejla oss genom att fylla i vårt formulär här.  


Mer om cancer