Tumörstadier

När en cancerdiagnos har ställts bedömer läkaren i vilket stadium cancern befinner sig. Då beskrivs hur stor tumören är, om och hur den växer in i omkringliggande vävnader och om tumören har bildat dottertumörer (metastaser) som har spridit sig till andra delar av kroppen. Det här är viktigt att känna till inför val av bästa behandling.

Granskad av: Jan Zedenius, professor i kirurgi, Karolinska universitetssjukhuset

Tumör i hjärnan syns som ett rött område på en röntgenbild av hjärnan.
Tumör i hjärnan. Läs mer om bland annat symtom på hjärntumör här.

Här beskriver vi den övergripande indelningen. Hur de delas in i undergrupper skiljer sig mellan olika cancerformer.

TNM

Läkaren använder sig av ett internationellt klassifikationssystem, TNM, för att beskriva tumörens stadium. TNM står för Tumör, Node (lymfkörtel, knuta), Metastas (dottertumör). T, N och M ges sen ett nummer för att beskriva tumörens utbredning, antal lymfkörtlar som är engagerade och om det finns spridning i kroppen.

Stadium 1 till 4 

Stadium 1, och ibland även stadium 2, betyder att tumören inte har spridit sig från modertumören.

Ju högre stadium desto allvarligare sjukdom. Vid stadium 4 har i regel dottertumörer spridit sig i kroppen.

Vid en del cancersjukdomar förekommer också bokstäver i stadieindelningen. Till exempel stadium "3a". Det är för att ytterligare kunna gradera sjukdomen där a inte är lika allvarligt som b.

(T)umör

T i kombination med en siffra, 1–4, berättar hur stor och/eller hur utbredd primärtumören (modertumören) är.

  • T1 innebär att den är liten.
  • T2 och T3 betyder att den är större.
  • T4 innebär i regel att tumören vuxit in i intilliggande organ.

(N)ode

N i kombination med siffror anger om det finns tumörceller i lymfkörtlarna. Ju högre siffra, desto fler lymfkörtlar med tumörceller i. 

  • N0 innebär att det inte finns tecken på att tumören spridit sig till lymfkörtlarna.

(M)etastaser 

    • M0 betyder att man inte hittat några fjärrmetastaser.
    • M1 anger att primärtumören har bildat metastaser som har spridit sig till andra organ i kroppen.

Vart kan jag vända mig?

Har du frågor och funderingar om cancer är du varmt välkommen att kontakta oss på Cancerlinjen.

Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Ring 010-199 10 10 eller skicka ett mejl till Cancerlinjen


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.