Övervikt ökar
risken för cancer

Fetma och övervikt kopplas till ökad risk för flera cancerformer. Men trots att förebyggande åtgärder måste bedrivas på en övergripande samhällsnivå saknas nationella mål för arbetet.

Huvudpartner
Vi stödjer Cancerfonden