Statistik tumörer i endokrina körtlar

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för tumörer i endokrina körtlar (exkl. sköldkörtelcancer). Siffrorna kommer från Socialstyrelsen.

Illustrera neuroendokrina körtlar

Överlevnad tumörer i endokrina körtlar

Idag är den relativa 10-årsöverlevnaden för tumörer i endokrina körtlar i snitt 89 procent för män och 94 procent för kvinnor. Den relativa 10-årsöverlevnaden beskriver hur stor andel av de som insjuknar som förväntas leva tio år efter att de blivit sjuka, trots sin sjukdom.

Förekomsten av tumörer i endokrina körtlar (exklusive sköldkörtelcancer) har ökat sedan 1980-talet, medan dödligheten varit oförändrad.

Det är svårt att generellt uttala sig om anledningarna till ökningen, men det kan till exempel vara att man blivit bättre på att hitta de små och mindre aggressiva tumörerna, eller att levnadsvanor eller miljön förändrats.

1 258 personer fick tumörer i endokrina körtlar

Endokrina körtlar tillverkar en rad olika hormoner och finns förutom i sköldkörteln även i binjuren, brässen och i bisköldkörtlarna. I den här statistiken inkluderas inte cancer i sköldkörteln.

Både godartade tumörer och maligna tumörer kan uppstå i dessa organ, och diagnosen kan till en början vara svår att fastställa. Fler kvinnor än män drabbas och under 2022 insjuknade 464 män och 794 kvinnor. Det är vanligare att insjukna från och med 50-årsåldern.

41 personer dog av tumörer i endokrina körtlar

Under år 2022 dog 41 personer i sjukdomen, 19 män och 22 kvinnor.

Ungefär sju procent av de män som drabbats av cancer i endokrina körtlar dör på grund av sin cancer inom fem år. Bland de kvinnor som diagnostiserats med cancer i endokrina körtlar dör fem procent av cancern inom fem år.

Det betyder att mer än 90 procent överlever sin cancer i minst fem år. Prognosen är en uppskattning baserat på många fall, en population.

Den här typen av prognos kan ge vägledning för läkare, de som drabbas av cancer och närstående, men behöver inte stämma i det enskilda fallet.

Det finns flera saker som påverkar en persons chanser att överleva en cancerdiagnos, som hur stor tumören är när den upptäcks och om den har spridit sig till andra delar av kroppen eller inte.

Annat som kan påverka är om en person har andra sjukdomar, ålder och allmäntillstånd.

Insjuknande och dödlighet

Insjuknande och dödlighet för tumörer i endokrina körtlar (exkl. sköldkörtelcancer) år 2000-2022, antal fall respektive dödsfall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen år 2000 (insjuknande) och 2022 (dödlighet).

Källa: Socialstyrelsen

Diagrammet visar hur insjuknande och dödlighet, även kallat incidens och mortalitet, har utvecklats i befolkningen mellan 2000 och 2022. Siffrorna är åldersstandardiserade för att ta hänsyn till befolkningsförändringar över tid.  


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.