Statistik tumörer i endokrina körtlar

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för tumörer i endokrina körtlar (exkl. sköldkörtelcancer). Siffrorna kommer från Socialstyrelsen.

Illustrera neuroendokrina körtlar

1 127 personer fick tumörer i endokrina körtlar 2021

Endokrina körtlar tillverkar en rad olika hormoner och finns förutom i sköldkörteln även i binjuren, brässen och i bisköldkörtlarna.

Både godartade tumörer och maligna tumörer kan uppstå i dessa organ, diagnosen kan till en början vara svår att fastställa. Fler kvinnor än män drabbas och under 2021 insjuknade 423 män och 704 kvinnor. Insjuknandet ökar från och med 50-årsåldern.

Läs mer om NET

Insjuknande och dödlighet

Insjuknande och dödlighet för tumörer i endokrina körtlar (exkl. sköldkörtelcancer), 1980-2021. Antal fall respektive dödsfall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen år 2021.

Källa: Socialstyrelsen

Kommentar

Förekomsten av tumörer i endokrina körtlar (exklusive sköldkörtelcancer) har ökat sedan 1980-talet, medan dödligheten varit oförändrad.

Det är svårt att generellt uttala sig om anledningarna till ökningen, men det kan till exempel vara att man blivit bättre på att hitta de små och mindre aggressiva tumörerna, eller att levnadsvanor eller miljön förändrats.

Den relativa 10-årsöverlevnaden beskriver hur stor andel av de som insjuknar som förväntas leva tio år efter att de blivit sjuka, trots sin sjukdom.

Idag är den relativa 10-årsöverlevnaden för tumörer i endokrina körtlar i snitt 89 procent för män och 94 procent för kvinnor. Under år 2021 dog 35 personer i sjukdomen, 20 män och 15 kvinnor.

Diagrammet visar hur insjuknande och dödlighet, även kallat incidens och mortalitet, har utvecklats i befolkningen mellan 1980 och 2021. Siffrorna är ålderstandardiserade för att ta hänsyn till befolkningsförändringar över tid.  


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.