Statistik livmoderhalscancer

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för livmoderhalscancer. Siffrorna kommer från Socialstyrelsen.

Illustration av livmodern
Livmodern (uterus) är belägen bakom urinblåsan. Den nedre delen av livmodern kallas livmoderhalsen (cervix). Längst ner finns livmodertappen (portio), som täcks av skivepitelceller. Det är i skivepitelet som livmoderhalscancer oftast uppstår. Illustration: Sunny Ahmed

Överlevnad livmoderhalscancer

Idag är den relativa 10-årsöverlevnaden 76 procent. Det betyder att ungefär tre av fyra kvinnor som insjuknar i livmoderhalscancer förväntas leva minst tio år efter att de blivit sjuka, trots sin sjukdom.

Insjuknandet och dödligheten i livmoderhalscancer har minskat de senaste 40 åren, mycket tack vare införandet av gynekologisk cellprovtagning.

521 kvinnor fick livmoderhalscancer (cervixcancer)

År 2022 insjuknade 521 kvinnor i livmoderhalscancer (cervixcancer) och medianåldern vid insjuknandet var 51 år. Det betyder att livmoderhalscancer är en av de cancerformer som i hög grad drabbar yngre kvinnor, var tredje kvinna var under 40 år vid insjuknandet.

Tack vare införandet av screening och gynekologisk provtagning så har dock insjuknandet i livmoderhalscancer mer än halverats sedan 1960-talet.

Läs om symtom på livmoderhalscancer

Insjuknande

Insjuknande i livmoderhalscancer år 1980-2022. Antal fall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen år 2000.

Källa: Socialstyrelsen

151 kvinnor dog i livmoderhalscancer (cervixcancer)

Under år 2022 var det 151 kvinnor som dog i sjukdomen.

Ungefär 20 procent av de kvinnor som drabbats av livmoderhalscancer dör på grund av sin cancer inom fem år. Det betyder att ungefär 80 procent överlever sin cancer i minst fem år. Prognosen är en uppskattning baserat på många fall, en population.

Den här typen av prognos kan ge vägledning för läkare, de som drabbas av cancer och närstående, men behöver inte stämma i det enskilda fallet.

Det finns flera saker som påverkar en persons chanser att överleva en cancerdiagnos, som hur stor tumören är när den upptäcks och om den har spridit sig till andra delar av kroppen eller inte.

Annat som kan påverka är om en person har andra sjukdomar, ålder och allmäntillstånd.

Dödlighet

Dödlighet i livmoderhalscancer år 2000-2022, antal fall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen år 2022.

Källa: Socialstyrelsen

Diagrammen visar hur insjuknande och dödlighet, även kallat incidens och mortalitet, har utvecklats i befolkningen mellan 1980 och 2022. Siffrorna är åldersstandardiserade för att ta hänsyn till befolkningsförändringar över tid.  


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.