Statistik äggstockscancer

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för äggstockscancer. Siffrorna kommer från Socialstyrelsen.

Illustration av äggstockarna

Nästan 650 kvinnor fick äggstockscancer 2022

Cancer i äggstockarna (ovarialcancer) har minskat stadigt sedan 1970-talet samtidigt som överlevnaden har förbättrats. Äggstockscancer drabbar kvinnor i alla åldrar, men är vanligast hos kvinnor som har passerat klimakteriet. År 2022 insjuknade nästan 650 kvinnor i äggstockscancer* och medianålder vid diagnos är ungefär 65 år.

Insjuknande och dödlighet

Insjuknande och dödlighet i äggstockscancer, 1980-2021. Antal fall respektive dödsfall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen år 2021.

Källa: Socialstyrelsen

Kommentar

Både insjuknandet och dödligheten i äggstockscancer har minskat sedan 1980-talet. Det är svårt att generellt uttala sig om anledningarna till minskningen, men det kan till exempel vara förbättrade levnadsvanor eller miljö, samt ökad överlevnad i sjukdomen.

Idag är den relativa 10-årsöverlevnaden nästan 50 procent. Det betyder att ungefär varannan kvinna som insjuknar i äggstockscancer förväntas leva minst tio år efter att hon blivit sjuk, trots sin sjukdom. Omkring 600 kvinnor dör i äggstockscancer* varje år.

 

*inklusive cancer i äggledare.

Diagrammet visar hur insjuknande och dödlighet, även kallat incidens och mortalitet, har utvecklats i befolkningen mellan 1980 och 2021. Siffrorna är ålderstandardiserade för att ta hänsyn till befolkningsförändringar över tid. 


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.