Statistik tjocktarmscancer

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för tjocktarmscancer (koloncancer).

 

Insjuknande – så många får tjocktarmscancer

Antal personer i Sverige som fick ett tjocktarmscancerbesked under 2022.

Tjocktarmscancer jämfört med andra cancerformer

Andel insjuknade personer 2022.

Källa: Socialstyrelsen

Tjocktarmscancer är lika vanligt hos män som hos kvinnor

År 2022 var tjocktarmscancer den femte vanligaste cancerformen totalt sett. Ungefär lika många män som kvinnor insjuknade.

Illustration av bålen med tunntarm, tjocktarm och ändtarm

Risken att insjukna i tjocktarmscancer före 75 års ålder är 2,3 procent för män och 2 procent för kvinnor.

Läs mer om tjock- och ändtarmscancer (kolorektalcancer)

Insjuknande i län – kvinnor

Antal tjocktarmscancerfall hos kvinnor 2022 per län per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande i län – män

Antal tjocktarmscancerfall hos män 2022 per län per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande i 5-årsklasser

Antal fall av tjocktarmscancer hos kvinnor och män 2022 per 100 000 invånare i åldersklasser.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande över tid

Insjuknande i tjocktarmscancer hos kvinnor och män 1980-2022 per 100 000 invånare åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen
Illustration av en grupp människor

Prevalens

  • 18 831 män och 21 628 kvinnor och har eller har haft tjocktarmscancer någon gång och levde i slutet av 2021.
  • 8 444 män och 8 716 kvinnor har eller har haft tjocktarmscancer de senaste 5 åren och levde i slutet av 2021.

Vad är prevalens?

Prevalens är ett mått på det antal personer i befolkningen som har eller har haft en cancersjukdom vid en viss tidpunkt. 5-årsprevalens är ett mått som kan användas av sjukvården för att planera omfattningen av verksamheten.

Överlevnad och tjocktarmscancer

Även om allt fler får en cancerdiagnos så minskar risken att dö i cancer något. Anledningen är förbättrade diagnostiska metoder som gör att utredningar kan gå snabbare och behandling sättas in tidigare.

Behandlingarna vid cancer har också blivit effektivare. Det är dock stora variationer i överlevnad mellan olika cancerdiagnoser. 

Chansen att bli botad från tjocktarmscancer beror, som vid all cancer, på i vilket stadium sjukdomen upptäcks. Om upptäckten sker i ett tidigt skede botas praktiskt taget alla patienter genom operation.

Bland patienter med sjukdom i senare stadium botas något färre, även om flertalet kan botas. Vid mer avancerad sjukdom är andelen botade lägre.

Relativ överlevnad över tid

Tjocktarmscancer relativ 5- respektive 10-årsöverlevnad 1980-2020. Åldersstandardisering enligt Cancer Survival Standard.

Källa: Socialstyrelsen

Vad är relativ överlevnad?

Begreppet beskriver hur stor andel cancerdrabbade som är i livet fem eller tio år efter diagnostillfället, jämfört med en jämförbar grupp människor som inte drabbats av cancer i befolkningen. Relativ överlevnad mäter alltså sannolikheten att överleva sin cancersjukdom.

 

Dödlighet och tjocktarmscancer

Totalt dog 23 436 personer i cancer 2022 varav 1 903 personer dog till följd av tjocktarmscancer.

Ungefär 30 procent av de personer som drabbats av tjocktarmscancer dör på grund av sin cancer inom fem år. Det betyder att nästan 70 procent överlever sin cancer i minst fem år. Prognosen är en uppskattning baserat på många fall, en population.

Den här typen av prognos kan ge vägledning för läkare, de som drabbas av cancer och närstående, men behöver inte stämma i det enskilda fallet.

Det finns flera saker som påverkar en persons chanser att överleva en cancerdiagnos, som hur stor tumören är när den upptäcks och om den har spridit sig till andra delar av kroppen eller inte.

Annat som kan påverka är om en person har andra sjukdomar, ålder och allmäntillstånd.

Dödlighet över tid

Dödlighet tjocktarmscancer hos kvinnor och män 2000-2022 antal fall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2022.

Källa: Socialstyrelsen

Riskfaktorer

Rökning, fysisk inaktivitet, ohälsosamma matvanor, övervikt och konsumtion av alkohol ökar risken att drabbas av tjocktarmscancer.

Fyra av tio fall av tjocktarmscancer skulle kunna förebyggas. Det motsvarar nästan 2 000 fall varje år.

Totalt skulle drygt 16 000 cancerfall skulle kunna förebyggas varje år i Sverige, främst genom förändrade levnadsvanor. Man kan aldrig säkert säga varför någon drabbats av cancer, men vad vi äter och dricker, hur vi rör på oss och om vi röker har stor betydelse för vår hälsa på kort och på lång sikt. 

Läs mer om statistik och riskfaktorer

Läs mer att minska risken för cancer

Vill du ha tillgång till mer statistik? 

Kontakta Erik Åhlin, statistikansvarig på Cancerfonden:
erik.ahlin@cancerfonden.se

Källor

Socialstyrelsen

Statistik per cancerform


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.