Statistik tjocktarmscancer

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för tjocktarmscancer (koloncancer).

 

Insjuknande – så många får tjocktarmscancer

Antal personer i Sverige som fick ett tjocktarmscancerbesked under 2021.

Tjocktarmscancer jämfört med andra cancerformer

Andel insjuknade personer 2021.

Källa: Socialstyrelsen

Tjocktarmscancer är lika vanligt hos män som hos kvinnor

År 2021 var tjocktarmscancer den fjärde vanligaste cancerformen totalt sett. Ungefär lika många män som kvinnor insjuknade.

Illustration av bålen med tunntarm, tjocktarm och ändtarm

De senaste tio åren har ökningen av tjocktarmscancer varit i genomsnitt 0,5 procent per år för män och 1,1 procent för kvinnor, och de senaste 20 åren är ökningen 0,3 procent per år för män och 0,9 procent för kvinnor.

Risken att insjukna i tjocktarmscancer före 75 års ålder är 2.3 procent för män och 2,0 procent för kvinnor.

Läs mer om tjock- och ändtarmscancer (kolorektalcancer)

Insjuknande i län – kvinnor

Antal tjocktarmscancerfall hos kvinnor 2021 per län per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande i län – män

Antal tjocktarmscancerfall hos män 2021 per län per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande i 5-årsklasser

Antal fall av tjocktarmscancer hos kvinnor och män 2021 per 100 000 invånare i åldersklasser, åldersstandardisering enligt befolkningen år 2000.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande över tid

Insjuknande i tjocktarmscancer hos kvinnor och män 1980-2021 per 100 000 invånare åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen
Illustration av en grupp människor

Prevalens

  • 17 840 män och 20 539 kvinnor och har eller har haft tjocktarmscancer någon gång och levde i slutet av 2020.
  • 7 977 män och 8 325 kvinnor har eller har haft tjocktarmscancer de senaste 5 åren och levde i slutet av 2020.

Vad är prevalens?

Prevalens är ett mått på det antal personer i befolkningen som har eller har haft en cancersjukdom vid en viss tidpunkt. 5-årsprevalens är ett mått som kan användas av sjukvården för att planera omfattningen av verksamheten.

Överlevnad och tjocktarmscancer

Även om allt fler får en cancerdiagnos så minskar risken att dö i cancer något. Anledningen är förbättrade diagnostiska metoder som gör att utredningar kan gå snabbare och behandling sättas in tidigare.

Behandlingarna vid cancer har också blivit effektivare. Det är dock stora variationer i överlevnad mellan olika cancerdiagnoser. 

Chansen att bli botad från tjocktarmscancer beror, som vid all cancer, på i vilket stadium sjukdomen upptäcks. Om upptäckten sker i ett tidigt skede botas praktiskt taget alla patienter genom operation.

Bland patienter med sjukdom i senare stadium botas något färre, även om flertalet kan botas. Vid mer avancerad sjukdom är andelen botade lägre.

Relativ överlevnad över tid

Tjocktarmscancer relativ 5- respektive 10-årsöverlevnad 1980-2020. Åldersstandardisering enligt Cancer Survival Standard.

Källa: Socialstyrelsen

Vad är relativ överlevnad?

Begreppet beskriver hur stor andel cancerdrabbade som är i livet fem eller tio år efter diagnostillfället, jämfört med en jämförbar grupp människor som inte drabbats av cancer i befolkningen. Relativ överlevnad mäter alltså sannolikheten att överleva sin cancersjukdom.

 

Dödlighet och tjocktarmscancer

Totalt dog 23 070 personer i cancer 2021 varav 1 920 personer avled till följd av tjocktarmscancer.

Cancer är den vanligaste dödsorsaken för personer yngre än 80 år. För kvinnor under 80 år är det mer än dubbelt så vanligt att dö av cancer än av en hjärt-kärlsjukdom.

Även för män är cancer den vanligaste dödsorsaken före 80 års ålder, men här är skillnaden mellan cancer och hjärt-kärlsjukdom inte lika stor.

Medianåldern för att dö i en cancersjukdom är 76 år för både män och kvinnor.

Dödlighet över tid

Dödlighet tjocktarmscancer hos kvinnor och män 2000-2021 antal fall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2021.

Källa: Socialstyrelsen

Riskfaktorer

Minst 28 procent av all cancer kan förebyggas med hälsosamma levnadsvanor.  Vad vi äter och dricker, hur vi rör på oss och om vi röker eller inte har stor betydelse för vår hälsa på kort och på lång sikt. 

Det finns inga garantier för att inte drabbas även om vi lever hälsosamt, men genom att göra förändringar i rätt riktning minskar risken avsevärt. Varje liten förändring i rätt riktning räknas. 

Läs mer att minska risken för cancer

Tjocktarmscancer och riskfaktorer

823 män och 757 kvinnor beräknades 2018 ha insjuknate i tjocktarmscancer till följd av de påverkbara riskfaktorerna övervikt/fetma, låg fysisk aktivitet, ohälsosam kost, alkoholkonsumtion samt rökning.

Källa: IHE Rapport 2020:9

Vill du ha tillgång till mer statistik? 

Kontakta Erik Åhlin, statistikansvarig på Cancerfonden:
erik.ahlin@cancerfonden.se

Källor

Socialstyrelsen

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, IHE

Statistik per cancerform


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.