Statistik levercancer

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för levercancer.

 

Insjuknande

Antal fall av levercancer i Sverige under 2022.

Levercancer jämfört med övriga cancerformer

Andel cancerfall 2022.

Källa: Socialstyrelsen

Levercancer

Cancer som först utvecklas i levern kallas primär levercancer, vilket är betydligt ovanligare än metastaser i levern, då spridning dit skett från annan cancersjukdom. Primär levercancer är dubbelt så vanligt bland män jämfört med kvinnor.

Virusinfektion med Hepatit B eller C ökar risken att insjukna, åtminstone då infektionen lett till skrumplever, cirros. Skrumplever av annan orsak, till exempel hög alkoholkonsumtion, medför också ökad risk.

Illustration levern, levercancer

Risken att insjukna i levercancer före 75 års ålder är 0,7 procent för män och 0,3 procent för kvinnor.

Läs mer om levercancer

Insjuknande i län – kvinnor

Levercancer hos kvinnor 2022 per län per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande i län – män

Levercancer hos män 2022 per region per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande i 5-årsklasser

Antal levercancerfall hos män/kvinnor 2022 per 100 000 invånare i åldersklasser.

Källa: Socialstyrelsen

Insjuknande över tid

Antal levercancerfall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2000.

Källa: Socialstyrelsen

Prevalens

  • 1 612 män och 741 kvinnor har eller har haft levercancer någon gång och levde i slutet av 2021.
  • 1 068 män och 469 kvinnor har eller har haft levercancer de senaste 5 åren och levde i slutet av 2021.

Vad är prevalens?

Prevalens är ett mått på det antal personer i befolkningen som har eller har haft en cancersjukdom vid en viss tidpunkt. 5-årsprevalens är ett mått som kan användas av sjukvården för att planera omfattningen av verksamheten.

Överlevnad

Även om allt fler får en cancerdiagnos så minskar risken att avlida i cancer något. Anledningen är förbättrade diagnostiska metoder vilket gör att utredningar kan gå snabbare och behandling därmed sättas in tidigare. Behandlingarna vid cancersjukdom har även blivit effektivare.

Det är dock stora variationer i överlevnad mellan olika cancerdiagnoser.

Relativ överlevnad över tid

Relativ 5-årsöverlevnad i levercancer för kvinnor och män, 1980-2020. Ålderstandardisering enligt Cancer Survival Standard.

Källa: NORDCAN

Dödlighet levercancer

Totalt dog 23 436 personer i cancer 2022 varav 799 personer till följd av levercancer.

Lite mer än 75 procent av de personer som drabbats av levercancer dör på grund av sin cancer inom fem år. Det betyder att knappt 25 procent överlever sin cancer i minst fem år. Prognosen är en uppskattning baserat på många fall, en population.

Den här typen av prognos kan ge vägledning för läkare, de som drabbas av cancer och närstående, men behöver inte stämma i det enskilda fallet.

Det finns flera saker som påverkar en persons chanser att överleva en cancerdiagnos, som hur stor tumören är när den upptäcks och om den har spridit sig till andra delar av kroppen eller inte.

Annat som kan påverka är om en person har andra sjukdomar, ålder och allmäntillstånd.

Dödlighet över tid

Dödlighet levercancer män/kvinnor 1980-2022 antal fall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen 2022.

Källa: Socialstyrelsen

Riskfaktorer

Rökning, övervikt och konsumtion av alkohol ökar risken att drabbas av levercancer.

Ungefär vart tredje levercancerfall skulle kunna förebyggas. Det motsvarar 250 fall varje år.

Totalt skulle drygt 16 000 cancerfall skulle kunna förebyggas varje år i Sverige, främst genom förändrade levnadsvanor. Man kan aldrig säkert säga varför någon drabbats av cancer, men vad vi äter och dricker, hur vi rör på oss och om vi röker har stor betydelse för vår hälsa på kort och på lång sikt. 

Läs mer om statistik och riskfaktorer

Vill du ha tillgång till mer statistik? 

Kontakta Erik Åhlin, statistikansvarig på Cancerfonden:
erik.ahlin@cancerfonden.se

Källor

Socialstyrelsen

Statistik per cancerform


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.