Statistik hjärntumörer

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för hjärntumörer och cancer i övriga nervsystemet. Siffrorna kommer från Socialstyrelsen.

Illustration av hjärntumör
Hjärnan består av tre delar: storhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen. Hjärnstammen sitter nederst och förbinder hjärnan med ryggmärgen. Hjärnan och ryggmärgen kallas tillsammans för centrala nervsystemet. Illustration: Sunny Ahmed.

Cirka 1 400 personer fick diagnosen hjärntumör 2022

Hjärntumör är ett samlingsnamn för flera olika tumörsjukdomar som börjar i hjärnan och i det centrala nervsystemet. De kallas också primära hjärntumörer.

Under 2022 fick cirka 1 400 personer besked om en primär tumör i hjärnan eller i andra delar av nervsystemet, 678 kvinnor och 761 män. Medianåldern hos de insjuknande var 60 år, men sjukdomen drabbar människor i alla åldrar, även barn.

Läs om symtom på hjärntumörer

Insjuknande och dödlighet

Insjuknande och dödlighet i hjärntumörer och cancer i övriga nervsystemet, 1980-2021. Antal fall respektive dödsfall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen år 2021.

Källa: Socialstyrelsen

Kommentar

Insjuknandet och dödligheten i hjärntumörer eller cancer i andra delar av nervsystemet har varit ganska oförändrade sedan 1980-talet.

Den relativa 10-årsöverlevnaden beskriver hur stor andel av de som insjuknar som förväntas leva tio år efter att de blivit sjuka, trots sin sjukdom. Idag är den relativa 10-årsöverlevnaden för de här cancersjukdomarna i snitt 46 procent för män och 64 procent för kvinnor.

Under år 2022 dog ungefär 640 personer i hjärntumör eller av cancer i övriga nervsystemet, 381 män och 260 kvinnor.

Diagrammet visar hur insjuknande och dödlighet, även kallat incidens och mortalitet, har utvecklats i befolkningen mellan 1980 och 2021. Siffrorna är ålderstandardiserade för att ta hänsyn till befolkningsförändringar över tid.  

Läs mer om bland annat symtom på hjärntumör


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.