Statistik magsäckscancer

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för magsäckscancer. Siffrorna kommer från Socialstyrelsen.

Illustration av magsäcken
Magsäckens viktigaste uppgift är att bearbeta maten så att den blir en tunnflytande välling. Det gör den genom att rytmiskt dra ihop sig. Efter en måltid tar det ungefär fyra timmar för magsäcken att tömmas på sitt innehåll. Illustration: Sunny Ahmed.

923 personer fick magsäckscancer

År 2022 insjuknade 923 personer i magsäckscancer, 559 män och 354 kvinnor. Medianåldern var 75 år. Förekomsten av cancer i magsäcken har minskat kraftigt i Sverige över tid.

År 1970 var det tre gånger så vanligt att insjukna jämfört med idag. Den positiva utvecklingen tillskrivs ändrade kostvanor, bättre hantering av livsmedel och minskad förekomst av magsårsbakterien Helicobacter pylori i magsäcken - denna kroniska infektion kan i dag identifieras och behandlas med antibiotika, vilket minskar risken för cancer.

509 personer dog i magsäckscancer

Under år 2022 dog 509 personer i magsäckscancer, 309 män och 200 kvinnor.

Ungefär 72 procent av de män som drabbats av cancer i magsäcken dör på grund av sin cancer inom fem år. Bland kvinnor som diagnostiserats med magsäckscancer dör 68 procent av cancern inom fem år.

Det betyder att ungefär 30 procent överlever sin cancer i minst fem år. Prognosen är en uppskattning baserat på många fall, en population.

Den här typen av prognos kan ge vägledning för läkare, de som drabbas av cancer och närstående, men behöver inte stämma i det enskilda fallet.

Det finns flera saker som påverkar en persons chanser att överleva en cancerdiagnos, som hur stor tumören när den upptäcks och om den har spridit sig till andra delar av kroppen eller inte.

Annat som kan påverka är om en person har andra sjukdomar, ålder och allmäntillstånd.

Insjuknande och dödlighet

Insjuknande och dödlighet i magsäckscancer, 1980-2021. Antal fall respektive dödsfall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen år 2021.

Källa: Socialstyrelsen

Kommentar

Insjuknandet och dödligheten i magsäckscancer har minskat mycket de senaste 40 åren. Tack vare förebyggande arbete så insjuknar färre personer i magsäckscancer idag, men fler överlever också.

Den relativa 10-årsöverlevnaden beskriver hur stor andel av de som insjuknar som förväntas leva tio år efter att de blivit sjuka, trots sin sjukdom. Idag är den relativa 10-årsöverlevnaden för magsäckscancer 24 procent för män och 28 procent för kvinnor. Under år 2021 dog nästan 550 personer i magsäckscancer, 310 män och 234 kvinnor.

Diagrammet visar hur insjuknande och dödlighet, även kallat incidens och mortalitet, har utvecklats i befolkningen mellan 1980 och 2021. Siffrorna är ålderstandardiserade för att ta hänsyn till befolkningsförändringar över tid.  


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.