Statistik magsäckscancer

Här kan du på ett övergripande sätt ta del av den mest aktuella statistiken för magsäckscancer. Siffrorna kommer från Socialstyrelsen.

Illustration av magsäcken
Magsäckens viktigaste uppgift är att bearbeta maten så att den blir en tunnflytande välling. Det gör den genom att rytmiskt dra ihop sig. Efter en måltid tar det ungefär fyra timmar för magsäcken att tömmas på sitt innehåll. Illustration: Sunny Ahmed.

Runt 840 personer fick magsäckscancer 2021

År 2021 insjuknade runt 840 personer i magsäckscancer, något fler män än kvinnor. Medianåldern var 75 år. Förekomsten av cancer i magsäcken har minskat kraftigt i Sverige.

År 1970 var det tre gånger så vanligt att insjukna jämfört med idag. Den positiva utvecklingen tillskrivs ändrade kostvanor, bättre hantering av livsmedel och minskad förekomst av magsårsbakterien Helicobacter pylori i magsäcken - denna kroniska infektion kan i dag identifieras och behandlas med antibiotika, vilket minskar risken för cancer.

Insjuknande och dödlighet

Insjuknande och dödlighet i magsäckscancer, 1980-2021. Antal fall respektive dödsfall per 100 000 invånare. Åldersstandardisering enligt befolkningen år 2021.

Källa: Socialstyrelsen

Kommentar

Insjuknandet och dödligheten i magsäckscancer har minskat mycket de senaste 40 åren. Tack vare förebyggande arbete så insjuknar färre personer i magsäckscancer idag, men fler överlever också.

Den relativa 10-årsöverlevnaden beskriver hur stor andel av de som insjuknar som förväntas leva tio år efter att de blivit sjuka, trots sin sjukdom. Idag är den relativa 10-årsöverlevnaden för magsäckscancer 24 procent för män och 28 procent för kvinnor. Under år 2021 dog nästan 550 personer i magsäckscancer, 310 män och 234 kvinnor.

Diagrammet visar hur insjuknande och dödlighet, även kallat incidens och mortalitet, har utvecklats i befolkningen mellan 1980 och 2021. Siffrorna är ålderstandardiserade för att ta hänsyn till befolkningsförändringar över tid.  


Vill du få information om vårt arbete för att besegra cancer?

E-post

Genom att gå vidare samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Cancerfondens integritetspolicy.